XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Максименко О.Є. ОБШУК У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ

Максименко Олександр Євгенович

здобувач кафедри криміналістики

Київського національного університету внутрішніх справ

  ОБШУК У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ

  Оскільки обшук - слідча дія, змістом якої є примусове обстеження приміщень, ділянок місцевості, окремих громадян з метою виявлення й вилучення знарядь і слідів злочину й інших об'єктів, які мають значення для справи, його проведення, найчастіше, викликає в громадян, у яких він проводиться, негативні почуття. Примусовий характер обшуку обумовлює суперництво обшукуваного й слідчого: один намагається сховати певні предмети, інший - віднайти їх. Оскільки слідчий вторгається в чиєсь особисте життя, порушує недоторканність житла, певною мірою стикається з інтимною стороною життя окремих осіб, збирає докази вини конкретних людей, турбує їх близьких, це не може не привнести у відносини слідчого, з одного боку, і обшукуваного, його рідних і близьких, з іншої, елементи ворожості, агресивності, протиборства. В одних випадках це проявляється непомітно, в інші відкрито і різко. Тому не випадково при проведенні обшуку частіше, ніж при інших слідчих діях, виникають конфліктні стосунки між слідчим і особами, яких він стосується.

Не можна не враховувати того, що реакція протиборчої особи буває несподіваною й часто виливається в негайні дії. Ця обставина вимагає від слідчого моральної напруги, готовності до відбиття логічних і нелогічних, аргументованих й необґрунтованих, однак завжди спрямованих на створення перешкод у його роботі, дій протиборчого суб'єкта.

Досягненню завдання запобігання гострих конфліктів, у які може бути утягнена велика кількість людей, сприяє таке тактичне правило, як раптовість проведення обшуку.

Досягненню мети уникнути протидії сприяє така криміналістична рекомендація - проводити обшук необхідно коректно, делікатно обходячись з обшукуваним й іншими присутніми при цій слідчій дії особами. Чим стриманіший слідчий, чим м'якший він у звертанні до осіб, тим менша ймовірність виникнення конфліктів. Однак увічливість і люб'язність слідчого повинні поєднуватися із завзятістю, наполегливістю й рішучістю. Тільки поєднання цих якостей може призвести до успіху проведеної слідчої дії й запобігти конфлікту.

Такі ж завдання вирішують і інші криміналістичні рекомендації - планомірність проведення обшуку й використання при цьому науково-технічних засобів. Коли обшук добре продуманий, проведений послідовно, з найменшими витратами часу, він викликає менше підстав для протидії й вираження невдоволення, чим обшук не продуманий, а тому не позбавлений помилок і промахів, які не залишать без реагування протидіючі особи. Застосування технічних засобів також сприяє більш швидкому виявленню схованок. Уже сама швидкість проведення слідчої дії йде на користь безконфліктних взаємин. Застосування технічних засобів у багатьох випадках сприяє й запобіганню непотрібного знищення, ушкодження й зміни зовнішнього вигляду окремих предметів, які, як може виявитися, не є схованками. Потрібно враховувати, що невиправдане псування майна осіб, які обшукуються, може послужити підставою для здійснення ними, їх рідних і близькими негативних дій.

Обшук у приміщенні, якщо він проводиться в обстановці протидії, необхідно починати з особистого обшуку осіб, у яких він проводиться, а також особистого обшуку їх близьких, які негативно відносяться до дій слідчого. Проводити особистий обшук доцільно якнайшвидше, оскільки конфліктуючі особи можуть вчинити напад на осіб які обшукують, використовуючи при цьому ту зброю й предмети, які слідчий ще не встиг виявити. Усі обшукувані, їх рідні та близькі, повинні перебувати під пильним спостереженням спеціально виділеного для цього учасника слідчо-оперативної групи, готового в будь-який момент припинити спроби приховання окремих предметів, нападу на осіб які проводять обшук, знищення доказів, подачі умовних знаків іншим особам, які перебувають в приміщенні.

Для попередження організованого опору з боку обшукуваних, групові обшуки доцільно проводити одночасно, формуючи для цього таку кількість груп, скільки є місць майбутнього обшуку. Проводити групові обшуки доцільно раптово, чим можна попередити змову між особами, які перебувають у різних місцях, позбавити їх можливості зв'язатися з близькими й організувати опір слідчо-оперативним групам.

При визначенні складу й чисельності групи обшуку доцільно враховувати можливість протидії й ступінь агресивності обшукуваних, а при самому обшуку, вжити заходів до розведення обшукуваних осіб і співчуваючих їм громадян.

Якщо обшук проводиться в конфліктній обстановці, предмети, виявлені при проведенні цієї слідчої дії, більш ретельно бажано оглядати не на місці обшуку, а в кабінеті слідчого, що забезпечить більш якісний огляд вилученого.

З метою запобігання конфліктів доцільно використовувати спеціальні заходи фіксації окремих дій слідчого при обшуку.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>