XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Максимова В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ.

Інститут економіки управління і міжнародних економічних відносин Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського

Максимова Валентина

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

         Конкурентоспроможність сьогодні являє собою одне з актуальних питаннь стосовно розвитку національної економіки. Саме динамічне зростання конкурентоспроможності забезпечує економічний розвиток, наслідком якого є конкурентні переваги однієї країни над іншою та підвищення життєвого рівня населення країни в цілому. В кожній країні, що зацікавлена у динамічному розвитку існує ускорення інвестиційних процесів, що обумовлюють обновлення основних фондів та впровадження інновацій [3].

         Так, чи інакше, розглядаючи стратегію будь-якої країни, успіх з`явиться лише шляхом відкритої конкурентоспроможності національної економіки. Хоча, коли ступінь відкритості випереджає конкурентоспроможніть, країна програє. Як показує світовий досвід, сталої конкурентоспроможності досягають ті, які оптимально реалізують свої національні переваги, підвищують продуктивність праці та стежать за інноваційними технологіями, які стали найважливішим фактором зміцнення та зростання конекурентоспроможності держав світу.

 Нажаль, Україна, як і багато інших країн пострадянсткого простору, не в змозі одночасно забезпечити і відкритість і конкурентоспроможність [1]. У теперішній час відзначаються диспропорції у соціально-економічному розвитку України, це перш за все, відношення мінімального та максимального значення валової доданої вартості у розрахунку на душу населення за окремими областями розрізняються більш, ніж у шість раз [1]. Показники приросту інвестицій також характеризуються нерівномірністю перерозподілу. Економісти країни вважають, що головною причиною, що гальмує інноваційний розвиток економіки України, є відсутність цілеспрямованої стратегії підтримки національної діяльності на рівні держави.

Так, за рівнем конкурентоспроможності зростання у 2006 році Україна посідала 78 місце серед 125 країн, а в 2005 році - 68 місце із 116. Це говорить про те, що економічне зростання ни яким чином не впливає на показники конкурентоспроможності. Хоча, ці цифри мають і позитивну сторону - Україні важливо не втратити своє місце, а поки що витримувати конкуренцію в межах існуючої стратифікації держав, тобто серед країн індустріального розвитку. Тим більш, економіка країни має статус «ринкової», тому і критерії оцінювання знаходяться на належному рівні [2].

Світовий досвід показує, що абсолютно всі галузі економіки не можуть бути конкурентоспроможними на світовому ринку. Тому, потрібне поступове і планомірне впровадження реформ, спрямованих на покращення економіко-правового середовища та інвестиційного клімату.    

Таким чином, незважаючи на економічні проблеми в країні, яка ще може зайняти належне конкурентоспроможнє місце серед інших. Це можна вирішити шляхом об`єднання та взаємодії науково-технічного та підприємницького середовищ. А також, треба розробити оптимальну економічну політику, яка б сприяла стимулюванню позитивних аспектів міжнародної співпраці, яка у свою чергу, змогла би запобігати негативному впливу економічної глобалізації на конкурентоспроможність країни.

 Література:

•1.     Матросова Л. Н. Інновації як основа конкурентоспроможної країни: Економіст. -К. №8. -2007, С.70-72.

•2.     Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації//за ред. Я.А. Жаліла. -К.: НІСД, -2005.

•3.     Михайловська О.В. Світовий досвід державної підтримки інноваційних процесів // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№11. -С.101-110.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>