XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подпишитесь на рассылки о научных публикациях

Малицький А.А. ГРЕЙДІНГ ЯК ОСНОВА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Малицький Андрій Анатолійович
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ГРЕЙДІНГ ЯК ОСНОВА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

В сучасних умовах господарювання ефективність діяльності підприємств залежить в першу чергу від продуктивності праці персоналу, тому особливу увагу підприємства повинні приділяти визначенню та використанню мотивів, що забезпечують її підвищення.
Діяльність більшості підприємств характеризується постійним оновленням асортименту, впровадженням нових технологій виробництва та торгівлі, постійним вдосконаленням систем управління з метою забезпечення їх адаптивності до змін у зовнішньому середовищі та забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Всі ці процеси залежать від виконання окремими працівниками своїх обов’язків, їх зацікавленості в продуктивній праці, що в основному обумовлюється розміром заробітної платні; визнанням та схваленням роботи керівництвом підприємства; безпосередньо роботою, яка повинна стимулювати працівників до розвитку здібностей, використання творчого підходу; можливістю просування по службі; збалансованістю складності та значущості виконуваної роботи, отриманих результатів та заробітної платні, тощо.
Для мотивації працівників на практиці використовуються різноманітні внутрішні і зовнішні методи. Однак, як показує практика, найбільш значущою для працівників на сьогоднішній день є заробітна плата. Підприємствами не достатньо уваги приділяється такому інструменту мотивації, як грейдінг, що розглядається як групування посад за певними підставами (визначення „ваги”, класифікація, тощо) з метою стандартизації оплати праці в організації [1, с. 16]. Оскільки саме грейдінг покликаний забезпечити збалансованість складності та значущості виконуваної роботи, отриманих результатів і заробітної платні.
Грейдінг передбачає здійснення аналізу, опису і оцінки робіт; характеристик робітника; вимог, що пред’являються до робітника; вимог до досвіду робітника; специфічних вимог посади, яку обіймає робітник; особливостей, що визначають та характеризують певні професії та впливають на посадові вимоги; професійних характеристик (задач і вимог) робітників; розподіл посад за значущістю для організації; визначення грейдів; привласнення посадам певних розмірів окладів (тарифікація); вивчення ринкового рівня оплати праці; аналіз та виправлення невідповідностей розмірів окладів, встановлених підприємством та ринкового рівня оплати праці.
Грейдінг, в першу чергу, передбачає дослідження посад в середині організації з метою їх розподілу за значущістю. Для цього можуть використовуватись аналітичні (факторний метод, бальна оцінка, тощо) та неаналітичні (класифікація, метод парних порівнянь).
Аналітичні методи використовуються для встановлення „ваги” певних посад. Для цього робота і персонал оцінюються за факторами, що підлягають компенсації. Основними характеристиками персоналу, що підлягають компенсації являються: знання, навички, вирішення проблем, відповідальність, фізичні дані, психологічні особливості, характер відповідальності тощо. Оцінка роботи здійснюється за допомогою наступних критеріїв: значущість роботи, витрати часу (терміновість), складність, умови роботи, тощо.
Таким чином, використання грейдінгу підприємствами на практиці дозволить не лише створити систему стандартизації оплати праці в організації, але й підвищити ефективність управління персоналом і управління підприємством в цілому.
Література:
1. Чемеков В.П. Грейдинг: технология построения системы управления персоналом. – М.: Вершина, 2007. – 208 с.: ил., табл.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>