XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Малицький А.А. ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОРГІВЛІ

Малицький Андрій Анатолійович
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОРГІВЛІ

В сучасних умовах господарювання однією з найголовніших задач, що повинні вирішити керівники торговельних підприємств, є забезпечення потенційної ефективності управління. Оскільки, якщо підприємство не досягне потенційної ефективності, воно не зможе забезпечити собі необхідний рівень реалізованої і досягнутої ефективності, а отже в майбутньому воно не зможе забезпечити створення необхідних умов та отримання необхідних ресурсів для функціонування підприємства на ринку.
Потенційна ефективність управління підприємством характеризує спроможність організації своєчасно і точно реагувати на нові запити ринку і відозмінюватись залежно від зміни навколищнього середовища, що залежить від якості розробки і формалізації основних етапів реалізації стратегічних і тактичних планів, організації планового процесу на підприємстві, організації обліку та контролю на підприємстві тощо.
Потенційну ефективність підприємства доцільно визначати експертним шляхом, оскільки вона, в основному, передбачає використання якісних показників оцінки. Потенційну ефективність управління підприємством слід визначати за допомогою наступної формули:

image00262.png    (1)
де Еп – потенціальна ефективність управління;
Су - ступінь формалізації основних принципів діяльності та основ стратегічного управління;
Ск - ступінь формалізації основних етапів процесів планування, обліку та контролю діяльності підприємства;
Сі - ступінь формалізації інформаційної підтримки процесу прийняття управлінських рішень;
0,4; 0,3 – вагові значення критеріїв, визначені експертним шляхом.
Для визначення ступеня формалізації основних принципів діяльності та основ стратегічного управління, ступеня формалізації основних етапів процесів планування, обліку та контролю діяльності підприємства, ступеня формалізації інформаційної підтримки процесу прийняття управлінських рішень доцільно використовувати наступну формулу:

image00318.png          (2)

де С – ступінь формалізації певного процесу;
xi – значення певного показника, що характеризує ступінь формалізації певного процесу;
n – кількість показників, що характеризують ступінь формалізації певного процесу.
Оцінка ступенів формалізації основних принципів діяльності та основ стратегічного управління, формалізації основних етапів процесів планування, обліку та контролю діяльності підприємства, а також формалізації інформаційної підтримки процесу прийняття управлінських рішень проводиться на основі аналізу наявності та якості розробки місії підприємства; узгодженості обраних підприємством стратегій з місією та стратегіями більш високого порядку; відповідності запланованих цілей вимогам зовнішнього середовища, можливостям підприємства і інтересам персоналу; сили і спрямованості мотивацій, що мотивують членів організації до досягнення цілей; гнучкості та адаптивності системи управління підприємством; конкурентоспроможності стратегічного набору підприємства; та інших факторів забезпечення потенційної ефективності управління.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>