XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Малицький А.А. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ

Малицький Андрій Анатолійович
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ

В сучасних умовах конкурентоспроможність підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами багато в чому залежить від забезпеченості процесів управління і здійснення торговельної діяльності потрібними ресурсами. Від унікальних особливостей ресурсів, якими володіє підприємство і від вміння керуючого складу підприємства управляти ресурсним потенціалом залежить можливість отримання і підтримки конкурентних переваг підприємства, які в свою чергу виступають фактором забезпечення ефективності діяльності будь-якого підприємства.
Ресурсне забезпечення виступає однією з найважливіших складових, що входить поряд з підсистемами правового, нормативно-методичного, наукового, технічного, інформаційного забезпечення управління підприємством до системи забезпечення організаційно-економічного механізму управління підприємством роздрібної торгівлі нафтопродуктами.
Основне призначення підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами – це продаж нафтопродуктів та мастильних матеріалів і надання клієнтам додаткових послуг, що спрямовані на задоволення їх потреб.
Обсяг споживання нафтопродуктів у першу чергу залежить від наявності транспортних засобів у населення і підприємств. Як свідчать дані Головного управління державного комітету статистики у Донецькій області, у першому півріччі 2008 року населенню Донецької області було продано 23,5 тис. автомобілів, що на 7,7 тис. або майже у 1,5 рази більше, ніж у першому півріччі 2007 року. У загальному обсязі реалізованих нафтопродуктів та мастильних матеріалів переважає бензин (87,2%), тому що більшість транспортних засобів працює саме на цьому виді палива.
На початок 2007 року запасів бензину на АЗС підприємств – юридичних осіб було на суму 41,1 млн. грн., що достатньо на 15 днів торгівлі, дизельного пального – 12,7 млн. грн. або на 30 днів, мастильних матеріалів – 2,6 млн. грн. або на 62 дні. На початок 2008 року автозаправні станції підприємств–юридичних осіб були забезпечені запасами бензину у кількості 7,9 тис. т на суму 49,6 млн. грн., що було достатнім на 12 днів торгівлі, дизельного пального – 2,7 тис. т на 15,3 млн. грн., або на 27 днів. Проти 1 липня 2007 року забезпеченість бензином залишилась на рівні 13 днів, дизельним пальним – скоротилась з 38 до 26 днів.
Отже, однією з найважливіших задач управління підприємством роздрібної торгівлі нафтопродуктами є формування запасів нафтопродуктів і мастильних матеріалів на тому рівні, що забезпечить безперебійність торгівельної діяльності підприємства.
Вирішення цієї задачі обумовлюється забезпеченістю функціонування організаційно-економічного механізму управління підприємствами усіма видами ресурсів (трудовими, фінансовими, матеріальними, інноваційними, інформаційними і часовими).
За сучасних умов підприємства стикаються з проблемою безмежності потреб і обмеженістю можливості отримання ресурсів, що спроможні задовольнити потреби підприємства. Тому особливої актуальності набуває питання ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства, а отже, і ресурсна концепція забезпечення функціонування організаційно-економічного механізму управління підприємством.
Ресурсна концепція в менеджменті розглядає ресурси підприємства, як фактори отримання його конкурентних переваг.
Головним фактором отримання конкурентних переваг підприємства є його трудові ресурси, оскільки саме персонал підприємства визначає резерви підвищення ефективності діяльності підприємства і може забезпечити їх використання. Сучасними теоріями управління людський фактор розглядається як основний стратегічний ресурс фірми, як об’єкт інвестування. Більшістю підприємств приділяється велика увага процесу управління персоналом, зокрема процесу мотивації, оскільки саме цей процес обумовлює високий професіоналізм, стратегічне мислення і інноваційний характер праці робітників підприємств, здатність реагувати на нові знання і прагнення володіти ними. Окрім того, слід відзначити, що саме персонал визначає структуру механізму управління підприємством, тому трудові ресурси слід визначати як основну підсистему системи ресурсного забезпечення управління підприємством.
Як вже відзначалось, на підприємствах роздрібної торгівлі нафтопродуктами наявний дефіцит матеріальних, а також фінансових ресурсів. Не менш актуальною проблемою є проблема дефіциту часових ресурсів, оскільки специфіка діяльності підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами, коли отримати конкурентні переваги за рахунок пропозиції більш якісного товару за більш привабливими цінами дуже складно, обумовлює потребу застосування негайних відповідних дій на дії конкурентів або на зміни в маркетинговому середовищі підприємства.
В умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами ефективність функціонування механізму управління підприємства багато в чому залежить від наявності інноваційних і інформаційних ресурсів. Інформаційні ресурси служать основою для прийняття управлінських рішень, а отже, в першу чергу, забезпечують підтримку функціональної системи організаційно-економічного механізму управління підприємством. Інноваційні ресурси надають можливість розробки і впровадження нововведень в діяльність підприємства і служать основою для вдосконалення вже існуючих технологій і процесів управління підприємством.
Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність функціонування організаційно-економічного механізму управління, можливість отримання конкурентних переваг і забезпечення конкурентоспроможності підприємства залежить від оволодіння його керівництвом ресурсною концепцією управління.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>