XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мангур Р.В. ОБ´ЄКТИВНА СТОРОНА ДАВАННЯ ХАБАРА ЗГІДНО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ НІМЕЧЧИНИ

Аспірант Мангур Р.В.,

Київський Університет права НАН України

ОБ´ЄКТИВНА СТОРОНА ДАВАННЯ ХАБАРА ЗГІДНО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ НІМЕЧЧИНИ

 Відповідно до законодавства Німеччини об'єктивна сторона давання хабара може виражатися в одній з трьох дій: у наданні предмета хабара, у обіцянці або пропозиції предмету хабара. Даний злочин є закінченим з моменту виконання будь-якої з цих дій.

Надання предмета хабара передбачає активні дії, в результаті яких хабароодержувач одержує можливість володіти, користуватися і розпоряджатися предметом хабара. Давання хабара є закінченим злочином з моменту прийняття предмета хабара суб'єктом одержання хабара [1, С. 64].

В кримінальному праві України давання хабара полягає в передачі службовій особі майна, права на майно або вчиненні на її користь дій майнового характеру за виконання чи невиконання дії, яку та повинна була або могла виконати з використанням службового становища чи наданої їй влади. Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво», давання хабара вважається закінченим з моменту, коли службова особа прийняла хоча б частину хабара [2]. З цього ми можемо зробити висновок, що в кримінальному праві України давання хабара та його одержання - два взаємопов´язані елементи, сторони якого виступають як необхідні співвиконавці [3, С. 127]. Іншими словами, для закінчення кожного з цих злочинів необхідна певна зустрічна дія з боку службової особи. В кримінальному праві Німеччини закінчення цих злочинів цілком можливо шляхом вчинення односторонньої дії.

Обіцянка надати предмет хабара полягає в тому, що хабародавець висловлює свою готовність надати предмет хабара в майбутньому. У зв'язку з цим німецькі вчені кваліфікують згоду хабародавця з вимогою предмета хабара як обіцянку предмета хабара. Давання хабара є закінченим злочином з моменту сприйняття цієї обіцянки суб'єктом одержання хабара, в противному випадку дії хабародавця кваліфікуватимуться як замах на давання хабара [4, С. 63]. В момент обіцянки давання хабара є закінченим злочином, навіть якщо обіцянка є умовною, тобто якщо хабародавець згоден надати предмет хабара у разі певних дій або подій, або через певний строк.

Спільним у кримінальному праві Німеччини і України є те, що предмет хабара не повинен бути чітко визначений в момент його обіцянки (те ж саме стосується вимоги або прийняття обіцянки).

Пропозиція предмета хабара - це виявлення хабародавцем готовності не-гайно надати предмет хабара суб'єкту одержання хабара. Виявлення такої готовності не потребує допомоги або втручання з боку хабароодержувача. При цьому потрібно звернути увагу на те, що на відміну від обіцянки предмета хабара, яка орієнтована на майбутнє, при пропозиції у суб'єкта одержання хабара в момент пропозиції створюється реальна можливість привласнити або використати предмет хабара.

Пропозиція предмета хабара може бути виражена прямо (усно або письмово) або конклюдентними діями. Прикладом пропозиції предмета хабара конклюдентними діями може бути давання хабара працівнику поліції за нескладання протоколу про порушення правил дорожнього руху шляхом прямого вручення грошей [5, С. 206]. Одночасне прийняття грошей працівником поліції (міліції), яке свідчить про його згоду, призводить до того, що пропозиція хабара співпадає в часі з даванням хабара. Проте якщо має місце не пряме вручення грошей, а тримання грошей біля кишені, то пропозиція предмета хабара відсутня. В кримінальному праві Німеччини давання хабара вважається закінченим з моменту сприйняття пропозиції суб'єктом одержання хабара, незалежно від того, чи погодився суб'єкт одержання хабара на цю про-позицію чи ні, і навіть незалежно від того, зрозумів він її чи ні. Лише якщо суб'єкт одержання хабара не сприйняв вимоги (не почув фрази, не побачив жесту, не одержав листа), - то дії хабародавця кваліфікуються як замах на давання хабара. Проте пропозиція предмета хабара повинна бути сформульована так, щоб суб'єкт одержання хабара міг її сприйняти і зрозуміти.

Той факт, що в кримінальному праві Німеччини давання хабара є закінченим злочином в момент пропозиції хабара, дозволяє нам охарактеризувати склад давання хабара в німецькому кримінальному праві як усічений. В кримінальному праві України останніми змінами до Кримінального кодексу України, що були внесені Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07 квітня 2011 року, що набрав чинності з 01 липня 2011 року, було викладено в новій редакції і ст. 369 Кримінальний кодекс України, яка тепер має назву «Пропозиція або давання хабара». Відповідно до положень даної статті пропозиція та давання хабара два окремі злочини.

Література:

1. Feldmann O. Die Bestechungstatbestände / O. Feldmann - München: Charlotte Schön, 1967. - 190 S.

2. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 р. // Юридичний вісник. - 2002. - № 28 (368). - с. 21.

3. Д. Михайленко. Концепція співвідношення давання та одержання хабара/ Дмитро Михайленко // Право України. - 2010. - № 5. - С. 123-128.

4. Feldmann O. Die Bestechungstatbestände / O. Feldmann - München: Charlotte Schön, 1967. - 190 S.

5. Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления / А.Я. Светлов - К.: Наукова думка, 1978. - 304 с.

6. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 р. // Юридичний вісник. - 2002. - № 28 (368). - с. 21.

 

e-mail: faland87@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>