XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Манжула А.М., Распопов В.Б. КОМП’ЮТЕРНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОЕКТИ В ШКОЛІ

Манжула Анна Михайлівна, студентка IV курса Херсонського державного університета, також навчається на ІІ курсі Херсонського музичного училища.

Распопов Віктор Борисович, доцент, канд.фіз.-мат.наук, науковий керівник секції інформатики Київської МАН «Дослідник».

Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України

  КОМП'ЮТЕРНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОЕКТИ В ШКОЛІ

         Старшому поколінню викладачів, батьків, дитинство яких припало на 60-70 роки минулого сторіччя, добре запам'яталися ті уроки, на яких для унаочнення навчального матеріалу і посилення дидактичного ефекту учитель за допомогою діапроектора демонстрував учням навчальні діафільми за темою, яка вивчалась тоді в класі. В той час на потреби загальноосвітньої середньої школи працювала розгалужена індустрія СРСР, яка виготовляла «ТСО» - технічні засоби навчання; її складовими ланками були кіностудії «Союзнаучфильм», «Диафильм» та інші, продукція яких реалізовувалась через мережу магазинів «Учтехприбор».  Кожний навчальний діафільм за звичай тиражувався у комплекті з методикою його використання в школі. Ностальгічним відлунням тих часів для палких прихільників діапроекторів і діафільмів нині є велика кількість російськомовних сайтів на шталт http://www.allforchildren.ru/diafilm/diafilm_index.php (Їх перелік дає пошукова система Google за запитами «учебный диафильм», «навчальний діафільм»).

Нині ж в багатьох школах вже є в достатній кількості комп'ютери, поступово аудиторії навчальних закладів укомплектовуються медіапроекторами і мультимедійними екранами.  Але українськомовних мультимедійних комп'ютерних програм навчального призначення, які б урізноманітнювали методики викладання всіх шкільних предметів, нажаль, бракує і нині, чого не можна сказати про російськомовні навчальні СD і DVD.

 Учителі, студенти педагогічних вузів і учні, які захоплюються інформатикою і готуються до участі у конкурсах юних програмістів Малої академії наук України, таку неоднозначну ситуацію з наявними мультимедійними навчальними програмами сприймають  з ентузіазмом: адже у творчої особистості є реальна можливість прийняти участь у розробці і тиражуванні власних комп'ютерних програм навчального призначення, які були б адаптовані до діючих в національній школі підручників і навчальних посібників.

Зазначимо, що сучасні технічні можливості вже дозволяють всю навчальну літературу тиражувати в трьох органічно поєднаних іпостасях: у звичному паперовому вигляді (підручник, посібник, робочий зошит тощо), як мультимедійне доповнення до підручника на CD- або DVD-диску,  і як тематичний сайт для творчого спілкування автора підручника з читачами (тематичний блог, інтернет-журнал тощо, на якому викладачі матимуть можливість спілкуватися з питань змісту і методики викладання тої чи іншої навчальної дисципліни). Тому наявність у всеукраїнських конкурсах МАН напрямку «комп'ютерні програми навчального призначення» сприяє формуванню віртуальної спільноти розробників сучасного програмного забезпечення, орієнтованого на навчальні потреби загальноосвітньої школи.

Нинішні студенти, учителі молодшого і середнього віку в певній мірі вже знайомі з інструментальними можливостями програми MS PowerPoint, вміють за її допомогою створювати тематичні презентації навчального призначення. Як приклад їх розробок, наведемо колекцію навчальних слайд-фільмів [5]. Вона представлена нами у вигляді графічного меню на CD-диску, який розміщений в Інтернет.

Читачі журнала можуть завантажити цей файл з Інтернет: http://www.raspopov.net/Anna.Manjula/MaltimediaProjectsInSchool.rar , (RAR-архів, розмір якого 106 Мб ). CD-диск містить такі MS Power Point презентаії.

MyWorld (автор А.М.Манжула) - анімаційна композиція, яка може використовуватись на уроках інформатики і на позакласних заняттях в МАН, наочно демонструє учням, які складні анімаційні сценарії можливо реалізувати за допомогою всім знайомої програми MS PowerPoint, якщо активізувати власну фантазію, прикласти чимало винахідливості для ретельного конструювання графічних образів і об'єктів, налаштування синхронізації музики і анімації на сцені. ( http://www.raspopov.net/Anna.Manjula/MуWold.rar , RAR-архів, розмір якого 2 Мб).

English Language Examination, The Present Continuous Tense, English Tenses (автори В.М.Зобнін, С.Ф.Чемезова) - ці слайд-фільми призначені для використання на уроках англійської мови в середніх і старщих класах при вивченні граматики. Доповненням до слайд-фільмів є роздаточний матеріал у вигляді таблиць.

         Рівняння - ключ до розгадки таємниць, Золота пропорція (автор Т.Я.Образенко) - презентації до уроків математики в 5-6 класах. Перша з них - про учнів школи Піфагора. Задача якби «оживає» в уяві підлітків, коли вони задають питання самому Піфагору: «Скільки учнів у твоїй школі?». Щоб дізнатися відповідь, Піфагор пропонує дітям розв'язати певну задачу про число його учнів і про те, які науки вони вивчають. Задача подана у віршованій формі відомого поета Метродора (VI ст.) у перекладі І.Франка. Друга презентація - про пошук математичної «формули краси», яку вперше використовував в своїй творчості Леонардо да Вінчі і яка виражає вершину естетичних пошуків, певну границю гармонії природи. Учням дуже цікаво дізнатися, що існує таке поняття як «золотий трикутник», певний вид рівнобедренних трикутників, який буквально «нашпигований» золотою пропорцією і тому дуже широко застосовується художниками і архітекторами в образотворчому мистецтві.   

Механічний рух, Тиск твердих тіл (автор С.О.Гнатюк) - мультимедійні слайд-фільми, призначені для використання на уроках фізики в 7-8 класах. В них наочно ілюструються основні фізичні поняття, містяться портрети відомих вчених-фізиків, демонструються міжпредметні звязки, подані творчі завдання для юних винахідників тощо.

Азбука WEB-дизайна (автори - учні 6 класу Р. Сиротян, М. Січкар, Д. Баль, А. Марков, С. Бєжанов і А. Червоненко, керівник проекту В.Б.Распопов) - ця розробка призначена для використанння на уроках інформатики та на позакласних заняттях в гуртках при вивченні теми Інтернет.

Реформація та контрреформація у Європі (автор  В. В. Колибельников), Історія Стародавнього Сходу (автор Б.В.Петрук) - ці слайд-фільми допомогають систематизувати знання учнів при вивченні відповідних тем на уроках історії в середніх класах.

Природні зони Африки (автор - Р.Р.Коваленко). Слайд-фільм розрахований на учнів 7-го класу, що вивчають тему «Географія материків і океанів». Кожний з 31 слайдів має кнопки керування, які дають змогу вільного переходу від слайду до слайду таких чотирьох розділів: закономірності поширення природних зон на території Африки, характеристики природних зон за ознаками «географічне положення», «кліматичні умови», «грунти», «рослинний та тваринний світ», «екологічні проблеми». Під час підготовки презентації були використані такі матеріали: кольорові контурні карти Африки та її частин з поетапним накладанням ілюстративного матеріалу на них; малюнки та фотографії рослин та тварин, що живуть у кожній з природних зон; додано звуки природи та голосів тварин; озвучений авторский текст; є картосхеми.

Життя і творчість письменника Коцюбинського (автор - О.Є.Обертас), Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц» (автор - Л.М.Іванченко). Ці слайд-фільмі містять фотографії і документи з означених тем, які вивчаються на уроках рідної мови та літератури, зарубіжної літератури.

Екскурсія по Київському зоопарку (автор презентації - Ю. Кирилюк). Ця робота була виконана ученем 8 класу Київської МАН «Дослідник». В слайд-фільм вмонтований AVI-відеоролик з поясненнями автора роботи Юрія Кирилюка, є звукові кнопки.

На нашу думку, творчу роботу в школі над подібними мультимедійним комп'ютерними проектами було б доцільно організовувати таким чином, щоб учитель, який викладає певний предмет, взяв на себе роль науково-методичного керівника роботи. Він здійснював би методичне керівництво розробкою, її апробацію на уроках. А безпосереднє виконання роботи - пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, сканування ілюстрацій, аудіо- відеомонтаж анімації слайдів і слайд-фільму вцілому, - всі ці етапи роботи з задоволенням виконували б учні. Стимулом для творчих учнів є не тільки високі оцінки, а і можливість прийняти участь у конкурсах регіональних відділень Малої академії наук.

Наприклад, у Київськії МАН  «Дослідник» умовно  прийнята така градація учнів:  слухач МАН  (І рівень, 8-9 класи, перший рік навчання), кандидат у дійсні члени МАН (ІІ рівень, 9-10 класи, другий рік навчання), дійсний член МАН (ІІІ рівень, 10-11 класи, третій рік навчання). До участі у роботі секції інформатики запрошуються і молодші за віком учні, хоча їх зазвичай буває не багато [1].

Залежно від рівня підготовленості учня (слухач, кандидат, дійсний член МАН), він отримує відповідне за складністю завдання з алгоритміки і програмування, над яким самостійно працює протягом певного часу - кількох місяців або, навіть, на протязі навчального року, - консультуючись з теми дослідження з науково-педагогічними керівниками секції. При цьому виховні і мотиваційні завдання, які отримує підліток, завжди спрямовані на розвиток творчої особистості. Формуються риси самоорганізації, самовиховання і самовдосконалення особистості, здійснюється поглиблена профорієнтація на царині IT-технологій. За звичай для першого тренінгового завдання, яке розвиває творчі здібності й професійні задатки майбутнього програміста, ми пропонуємо підлітку розробити навчально-демонстраційну або навчально-контролюючу програми для ПК, користуючись можливостями поширеної мультимедійної програми MS PowerPoint і інтегрованою в MS Office мовою програмування VBA. Для тих учнів, які не знайомі з пакетом MS Office, ми пропонуємо відвідати навчальні заняття в гуртках Центра інформаційних технологій Київського палацу дітей та юнацтва, радимо самостійно опрацювати відповідну навчальну літературу, знайомимо підлітка з методикою пошуку інформації в мережі INTERNET.

Для посилення мотиваційної складової такого першого творчого завдання ми попередньо тестуємо учня, з'ясовуємо коло його інтересів, уподобань, щоб порадити обрати таку тему першого комплексного творчого завдання, яка б максимально враховувала його хобі, уподобання, і тим самим посилюємо, мотивуємо зацікавленість підлітка дисципліною «інформатика». Паралельно, пропонуємо майбутньому юному програмісту ознайомитися з архівом творчих робіт вихованців секції інформатики МАН. Так, на позитивних прикладах інших успішних однолітків, ми навчаємо юних ставити перед собою довгострокову мету та підпорядковувати її досягненню всі проміжні цілі. Ми допомагаємо учням чітко формулювати завдання й опановувати методи досліджень у галузі алгоритміки, програмування, IT-технологій.

Використання інструментарію MS PowerPoint - це лише перший етап у залученні творчих учителів і учнів до створення мультимедійних комп'ютерних програм навчального призначення. Гнучкішим інструментарієм для розробки навчальної анімації вважається програма Macromedia Flash [2, 3]. Вона складніша для опанування (у порівнянні з MS PowerPoint), але дозволяє створювати компактніші за розміром навчальні мультимедійні анімації з гнучкою логікою, спирається на мову програмування сценаріїв Flash Action Script. Для наочного порівняння можливостей цих программ (MS PowerPoint і Macromedia Flash) можна завантажити з Інтернет наступні файли анімації англомовних діалогів:

http://www.raspopov.net/EnglishLesson/EnglishLesson.pps  ( файл 13,6 Мб)

http://www.raspopov.net/EnglishLesson/TestOfFlash.exe   (файл 1,2 Мб)

Не можна не згадати і корисну для розробників навчальних комп'ютерних програм з інформатики інструментальну програму Camtasia Studio [4]. Її 30-денні пробні версії 5 і 6  можна безкоштовно  завантажити з сайту фірми http://www.techsmith.com/download/camtasiatrial.asp . Ця программа при інсталяції автоматично інтегрується в MS Power Point і дозволяє учителю інформатики створювати навчальні відеофільми на зразок відомих розробок фірм TeachPro, TeachVideo. Для запису відео можна використовувати, наприклад, недорогу WEB-камеру. Розроблені з її допомогою відеофільми можна зберігати в форматі SWF на CD- або DVD-дисках, розміщувати їх в Інтернет (дивись, наприклад, авторський відеоурок з основ сучасного об'єктно-орієнтованого програмування мовою VBA на сайті: http://www.raspopov.net/lessons/  [6] ).

Література:

•1.  Распопов В.Б., Чебан Л.И. Разработка мультимедийных компьютерных программ учебного назначения. - В кн.: Метериалы XX Международной конференции "Применение новых технологий в образовании", 26-27 июня 2009 г.  - Троицк: 2009. - с. 274-277.

•2.  Рибалко О.О. Створення презентацій до уроку в початковій школі у програмі Macromedia Flash Professional 8. - Комп'ютер у школі та сімї, № 2, 2009. - с. 38-41.

•3.  Дубровська А.Л. Створення фільмів за допомогою програми Flash Macromedia. - Комп'ютер у школі та сімї, № 4,  №5, 2007. - с. 16-19.

•4.  Сайт http://www.techsmith.com/

•5. Сайт http://www.raspopov.net/Anna.Manjula/

•6. Сайт : http://www.raspopov.net/lessons/

 

E-mail: viktor.raspopov@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>