XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Марахівська О.М. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Марахівська О.М.

Уманський національній університет садівництва

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Що ж таке мотивація?

Мотивація - це процес спонукування кожного студента і колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей навчання.

Основні задачі мотивації:

•·  формування в кожного розуміння сутності і значення мотивації в процесі навчання ;

•·  навчання психологічним основам внутрішнього спілкування;

Однак, для рішення цих задач необхідний аналіз таких  явищ:

•·  процесу мотивації в колективі

•·  індивідуальної і групової мотивації, якщо така є в залежності між ними

•· змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при переході до ринкових відносин.

Для рішення зазначених задач застосовуються різні методи мотивації, сутність яких розглянемо нижче.

З підвищенням ролі людського чинника з'явилися психологічні методи мотивації. У основі цих методів лежить твердження, що основним чинником, що модифікує, є не тільки матеріальні стимули, але і нематеріальні мотиви, такі, як самоповага, визнання з боку навколишніх членів колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою. Такі методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, тобто усвідомленого відчуття нестачі в чим-небудь. Відчуття нестачі в чим-небудь має цілком визначену ціль, що і служить засобом задоволення потреб.

Вивчення потреб людини привело до появи двох глобальних теорій мотивації: змістовної теорії і процесуальної.

Мотивація, розглянута як процес, теоретично може бути подана у виді шести наступних одна за іншої стадії.

Природно, такий розгляд процесу носить досить умовний характер, тому що в реальному житті немає настільки чіткого розмежування стадій і немає відособлених процесів мотивації. Однак для з'ясування того, як розвертається процес мотивації, яка його логіка і складові частини, може бути корисна така модель.

Перша стадія - виникнення потреб. Потреба виявляється у виді того, що людина починає відчувати, що йому чогось не вистачає. Виявляється вона в конкретний час і починає "вимагати" від людини,щоб він знайшов можливість і почав кроки для її усунення. Потреби можуть бути самими різними. Умовно можна розбити на три групи:

•1. Фізіологічні

•2. Психологічні

•3. Соціальні

Друга стадія - пошук шляхів усунення потреби.

Разом потреба виникнула і створює проблеми для студента, то він починає шукати можливості усунути її: задовольнити, придушити, не зауважувати. Виникає необхідність щось зробити, щось почати.

Третя стадія - визначення цілей. Студент фіксує, що і якими засобами він повинен робити, чого домогтися ,що одержати для того, щоб усунути потребу. На даній стадії відбувається ув'язування чотирьох моментів:

•1.  що я повинний одержати, щоб усунути потребу;

•2.  що я повинний зробити, щоб одержати те, що бажаю;

•3.  якою мірою я можу домогтися того, чого бажаю;

•4.  наскільки те, що я можу одержати,може усунути потребу.

Четверта стадія - здійснення дії. На цій стадії студент затрачає зусилля для того, щоб здійснити дії, що у кінцевому рахунку повинні дати йому можливість одержання чогось, щоб усунути потребу. Тому що процес роботи робить зворотний вплив на мотивацію, то на цій стадії може відбуватися коригування цілей.

П'ята стадія - одержання винагороди за здійснення дії. Проробивши визначену роботу, студент або безпосередньо одержує те, що він може використовувати для усунення потреби, або те, що він може обміняти на бажаний для нього об'єкт. На даній стадії з'ясовується те, наскільки виконання дій дало бажаний результат. У залежності від цього відбувається або ослаблення, або зберігання, або ж посилення мотивації до дії.

Шоста стадія - усунення потреби. В залежності від ступеня зняття напруги, що викликається потребою, а також від того, називає усунення потреби ослаблення або посилення мотивації діяльності,студент або припиняє діяльність до виникнення нової потреби, або продовжує шукати можливості і здійснювати дії по усуненню потреби.

Отже,вирішальну роль у навчальному процесі відіграє навчальна мотивація, яка найбільше залежить від організації цього процесу, від якості навчальних матеріалів, майстерності викладача і багатьох інших чинників .

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>