XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Марченко С.К. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Марченко С.К.

Вінницький державний аграрний університет

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

На сучасному етапі держава намагається створити цілісну програму соціально-економічного розвитку, реформувати економіку, забезпечити необхідні механізми господарювання, відповідну фінансово-бюджетну, кредитну та грошову систему. Але в той же час забезпечення розширеного відтворення економіки України на інноваційній основі потребує різкого посилення інвестиційної діяльності. Активізація інвестиційної діяльності, по, суті є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, оскільки лише на її основі можна реально подолати загальноекономічну кризу та здійснити структурну перебудову економіки країни та її регіонів[1].

Ефективність інвестиційної діяльності в державі багато в чому залежить від того, наскільки при її формуванні враховані  узгодженні і стратегічно зорієнтовані на досягнення спільних результатів інтереси центру і регіонів.

В умовах формування ринкової моделі господарювання державна регіональна інвестиційна діяльність повинна базуватись на загальних принципах децентралізації інвестиційного процесу. Реалізація такого курсу на практиці  стало б основою зростання їх ролі в інвестиційному процесі і активізації їх власної інвестиційної політики. Нині місцеві органи влади мають мало реальних ринкових важелів впливу на процес інвестування. Тому необхідно враховувати регіональні особливості економіки країни, надавши місцевим органам певну самостійність в регулюванні цього процесу.

Інвестиційна діяльність в регіоні формується під впливом багатьох факторів. Попри загальнонаціональні чинники це: рівень економічного розвитку регіону; демографічний; щільність транспортних мереж та розвиток комунікацій; інвестиційна інфраструктура, місцеві податки та ефективність інвестицій; соціальна інфраструктура; ризики; науково-технічний потенціал; природнокліматичний. Іноземні інвестори звертають увагу і на такі чинники як: динаміка розвитку економіки та її окремих галузей; перспективи подальшого стабільного розвитку; рівень кваліфікації інженерно-технічних кадрів, менеджерів, вартість робочої сили; перспективи експансії в майбутньому на інші ринки[2].

Якщо ж говорити про рівень іноземних інвестицій у Вінницькій області, то слід відмітити, що їх обсяг  на 01.01.2007 року  склав 92906,2 тис. дол. США.

Досліджуючи склад іноземних інвестицій Вінницької області по територіальній ознаці, то найбільшу частку всіх фінансових ресурсів одержує м. Вінниця - 44684,7 тис. дол. США, м. Ладижин (10774,5), Барський (6063,5), Вінницький (4278,1), Липовецький (2535,7), Тульчинський (2735,7), Немирівський (1668,6) райони, тобто ті, в яких більш-менш розвинена промисловість[3].

Проведемо аналіз обсягу прямих іноземних інвестицій у Вінницьку область за видами економічної діяльності за даними таблиці 1.

Таблиця 1

Прямі іноземні інвестиції у Вінницьку область за видами економічної діяльності на 01.01.2007 року [3]

Види економічної діяльності тис. дол. США У % до підсумку
Промисловість 61385,8 66,07
Операції з нерухомістю, оренда і послуги юридичним особам 152,6 0,16
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 17376,8 18,70
Транспорт і зв'язок 578,6 0,62
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 13023,2 14,02
Будівництво 124,3 0,13
Діяльність готелів та ресторанів 170 0,18
Інші 94,9 0,10
Всього 92906,2 100

 

Як видно, з таблиці найбільша увага іноземних інвесторів пригорнута до промислових підприємств Вінницької області, які здійснюють свою діяльність у сфері машинобудування, хімічної, легкої, харчової, деревообробної промисловості. Сільське господарство по обсягу фінансування у структурі займає третє місце з показником 14 %, що є недостатнім, враховуючи аграрний напрямок діяльності регіону.

Найбільшими промисловими підприємствами області з іноземними інвестиціями є такі як: Компанія "Nemiroff" - лідер українського горілчаного ринку; ТОВ "Барлінек Україна" (з участю польських інвестицій)- основним продуктом компанії є трьохпластинчата барлінецька дошка, яка застосовується при виробництві дерев'яних підлог (реалізується в 30 країнах світу); ЗАТ "Пфанер Бар" (австрійський капітал) - створене з метою організації переробки сільськогосподарської продукції та розливу натуральних соків в упаковку типу Тетра Пак; ТОВ "Люстдорф" - компанія є виробником широкого асортименту молочних продуктів, що випускаються під торговими марками "На здоровье" і "Селянське"; ТОВ "Аграна Фрут Україна" (присутні інвестиції австрійського походження) - основними напрямками діяльності підприємства є виробництво концентрованих фруктових та овочевих соків, виробництво пюре в асептичній упаковці без будь-яких консервантів, виробництво фруктових наповнювачів до йогуртів з частинками фруктів і ягід; ВАТ "Вінницька кондитерська фабрика" - торгівельна марка "Roshen" (Інвестиції концерну "Укрпромінвест" та іноземні інвестиції різного походження) - вид діяльності: випуск цукерок, шоколаду, тортів.[4]

Таким чином, найбільшими інвесторами, що здійснюють свою інвестиційну діяльність у Вінницькій області є  країни СНД - 10109,5 тис. дол. США, Австрія (24565,4), Німеччина (17369,2), Кіпр (8293,1), США (2746), Швейцарія (2092,8), Польща (1191,9)[3].

Але в той же час, коли на території області розташовані підприємства з світом ім'ям, необхідно не забувати той факт, що Вінниччина є однією з найменш привабливих регіонів України серед інвесторів, свідченням цього є те, що обсяг прямих іноземних інвестицій у Вінницьку область по відношенню до України склав 0,44%. Якщо провести ранжування регіонів України за обсягом іноземних інвестицій, то Вінницька область посідає двадцять перше місце з двадцяти чотирьох областей та Автономної республіки Крим.

Все це зумовлено рядом факторів, зокрема: політична нестабільність в країні,  недосконалість існуючої правової бази для інвестиційної діяльності,    суперечливість та  неповнота чинних законів та нормативно-правових актів, зарегульований процес оформлення інвестування, велика кількість дозвольних та реєстраційних органів та процедур, недостатня інформатизація та доступність даних як про об'єкти інвестицій, так і про процес оформлення інвестицій.

Висновок. Основними пріоритетами розвитку іноземного інвестування Вінницької області мають бути: забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів, забезпечення вільного доступу до інформації про об'єкти інвестицій, спрощення процедур отримання дозволів та погоджень для інвестування, спрощення процедури оформлення прав власності на об'єкт інвестицій, забезпечення можливості отримання прав власності на об'єкт інвестицій з відстрочкою платежу, запровадження державної фінансової підтримки впровадженню інноваційних проектів, розвиток внутрішнього інформаційного обслуговування іноземних інвесторів, здійснення інвестиційно орієнтовної рекламної компанії, розвиток інвестиційного ринку, заохочення конкуренції.

Література:

•1.     Дацій Н.В. Створення ефективної інфраструктури управління інвестиційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід.- 2007.- №22.-С.13-16.

•2.     Піріашвілі О.Б. Роль інвестиційної діяльності у регіональному розвитку//  Інвестиції: практика та досвід.- 2007.- №21.-С.15-17.

•3.     Статистичний щорічник Вінничини за 2006 рік

•4.     www.vivinvest.com.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>