XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Маринів І.І. Роль верхньої палати парламенту: на прикладі двопалатного парламенту Польщі

Маринів Іванна Ігорівна

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Роль верхньої палати парламенту: на прикладі двопалатного парламенту Польщі

      Однією із ознак, що визначають державу як демократичну та правову, засновану на верховенстві права та повазі до закону, є наявність виборного представницького законодавчого органу - парламенту - основного інституту демократії, що утворюється на підставі вільного та справедливого вибору, з метою представництва інтересів громадян і держави. Законодавча влада є першою серед рівних, посідає власне місце в системі поділу влади.

        Термін парламент має узагальнююче значення. Представницькі органи  не рідко мають інші офіційні назви. Так, в Польщі та Франції в якості органу, який здійснює законодавчу владу виступають - Національні збори. Ця назва досить вдало передає характерні риси парламенту як загальнодержавного органу. Близькими за змістом є назви Народні Збори - Болгарія, або Державні Збори - Угорщина. У деяких країнах назва парламенту відбиває форму державного устрою - Федеральні (союзні) Збори - Росія, Швейцарія. Нарешті, існують країни, представницькі органи яких, мають такі назви, як Законодавчі Збори (асамблея) або Палата Представників (депутатів).

  Усі ці назви прямо вказують на одну із головних формальних прикмет представництва - колегіальність.

  Під парламентом, як правило, розуміють одно - або двопалатну представницьку установу, (бікамералізм), що (від лат. bi - два і camera- склепіння) означає - двопалатна структура найвищого законодавчого органу в державі.

   У сучасних державах функціонують бікамеральні загальнонаціональні представницькі органи двох видів - двопалатні парламенти унітарних і федеративних країн. Двопалатні системи найчастіше зустрічаються серед федеративних держав, оскільки в таких країнах необхідно створювати певні механізми узгодження дуалістичного устрою держави через представництво загальнонаціональних інтересів які б не вступали в протиріччя з інтересами штатів чи регіонів. Якщо до федерації входить кілька відносно незалежних адміністративно - територіальних або національних одиниць, то цілком логічно, що вони можуть мати власні інтереси і повинні відстоювати їх в центральних органах. Однак, як свідчить світовий досвід, двопалатна система парламенту існує й в унітарних країнах (прикладом є Польща). 

      Відповідно до Конституції Польської Республіки 1997р., законодавча влада у Польщі належить Сейму і Сенату - двом палатам польського парламенту.

      Зацікавленість викликає все ж таки роль верхньої палати парламенту в системі законодавчої влади. Щодо особливості реалізації законодавчої функції Сенату, то, слід зазначити, що в законодавчій процедурі його повноваження є «слабкими» і малоефективними. Дане твердження прослідковується в статті 51 Регламенту Сейму, де детально описана процедура прийняття закону  і зазначено, що постанова Сенату, яка відхиляє закон або поправки, які ним пропонуються, рахується прийнятою якщо Сейм не відхилить її абсолютною більшістю голосів (ч.1 ст.51). Аналізуючи положення Регламенту Польської Республіки прослідковується явне переборення верхньої палати нижньою.

       За своїм призначенням верхня палата перш за все повинна стримувати демократичні аномалії, які можуть мати місце в нижній палаті. Однак, існуючі на сьогоднішній день повноваження Сенату в значній мірі затягують час для проходження законопроекту в парламенті, а головне завдання залишається осторонь.  

     Верхня палата повинна створювати такі умови, за яких буде забезпечений зважений законодавчий процес, виключене прийняття непродуманих і поспішних рішень, зберігатиметься рівновага в державному механізмі.

   


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>