XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мащенко А., канд. психол. наук Переверзєва В.М. ІНТЕРАКТИВНІ ІГРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ У ПІДЛІТКІВ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ

Мащенко А., канд. психол. наук Переверзєва В.М.

Слов'янський державний педагогічний університет

ІНТЕРАКТИВНІ ІГРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ У ПІДЛІТКІВ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ

Проблема дослідження полягала в вивченні особливостей впливу інтерактивних ігор на розвиток у підлітків культури мислення і мовлення в процесі викладання української мови та в побуті. Як відомо, що в умовах двомовного середовища, яким є Донецький регіон, учням важко сформувати правильне чітке і граматично оформлене письмове і усне мовлення, яке б відповідало вимогам культури спілкування та поводження. Як показують дослідження вчених, філологів, психологів, лінгвістів, що культура мовлення та мислення полягає в тому, щоб вміти зрозуміло і логічно виразити думку, свої емоційні переживання, співвіднести їх з переживаннями та думками іншої людини, зрозуміти її психічний та емоційний стан, чітко і спокійно викласти свою думку, знайти слова, які б виразили ці переживання, тактовність в діях і словах, поводженні.

Як показують дослідження Касимжанова А.Х.. Кельбуганова А.Ж., Кулюткіна Ю.Н., Сухобської Г.С., Маркової А.К. та інших, що мовленнєво­мислительна діяльність у підлітків ще недостатньо розвинута, виявлена бідність лексичного складу мовлення, недостатньо розвинута логічність мислення, його образність, невміння виразити свої почуття у зовнішньому усному мовленні. Мислительно - мовленнєва діяльність спонукається мотивами, які недостатньо сприяють її розвертанню, зовнішньому вираженню, а значить мало продуктивні. Здатність підлітків до мовленнєво-мислительної діяльності являє собою цілісну систему інтелектуальних здібностей, які необхідно розвивати, спонукати учнів до висказування своїх думок спочатку в процесі усного мовлення, а потім і писемного мовлення, розвивати їх здібності, висказувати судження, образно відтворювати життєві ситуації, розвивати навички продуктивного творчого мислення і мовлення. Всі ці якості на нашу думку входять в структуру такого поняття, як культура мислення та мовлення українською мовою. З метою розвитку культури мовлення і мислення у підлітків (середні класи) були проведені інтерактивні ігри, які були розроблені нами в процесі тренінгових занять, групових та індивідуальних занять та бесід з учнями підлітками. Спочатку з учнями підліткового віку проводилась вступна бесіда з метою зацікавлення їх інтерактивними іграми, підготовка психологічна та інформаційна до проведення таких ігор. Так, бесіда «Бесіда в колі друзів» спонукала підлітків вільно, невимушено, відкрито поговорити про свої позитивні і негативні якості, спочатку більше уваги наділялось позитивним якостям, спонукали їх до саморозкриття своїх почуттів, переживань в процесі читання ліричник віршів, творів українських письменників, поетів тощо.

Наступного разу була проведена бесіда на тему: «Це чудесна загадкова людина», в якій обговорювали риси певного героя українською твору чи реальної людини, де по опису рис учні повинні були здогадатись про кого йде мова. Були проведені бесіди, які соціальні ролі тобі подобаються, розкажи про підбір тих ролей, що найбільш тобі придатні, цікаві і подобаються, сприяли саморозумінню та взаєморозумінню. Потім були проведені наступні інтерактивні ігри з наступним сюжетом «Сліпий і поводир», де один учень розповідав якусь пригоду («сліпий»), а інший («поводир» ) знаходив помилки в мовленні, виправляв їх, потім мінялись ролями. Проведена гра «Добре - погано», де учні повинні були розділити аркуш паперу і записати зліва все позитивне, що в нього є, а справа записати ті негативні риси, які потрібно їм виправити. Проведення гри «Зустріч з другом» сприяла тому, що підлітки мімічно виражали емоційні позитивні почуття, радість, здивування, підшукували ласкаві, добрі слова, які адресували один одному, словесно виражали ці почуття. Гра, «Куля бажань» була проведена на свіжому повітрі, в якій учні, ставши колом, кидали один одному м'яч і словами виражали бажання. Бажаю тобі ... словесно висловлювали доброзичливе побажання щастя, здоров'я, радості, головне, щоб ці побажання не повторювались одні і тi ж, а говорились різноманітні побажання українською мовою. Це сприяло розвитку усного українською мовлення, пошуку цікавих побажань в українському мовленні. Проводились інтерактивні ігри і письмово, коли необхідно було продовжити речення, фразу в якій висловити цікавий зміст, аргументацію. Була проведена гра «Пошта», де

підлітки вчились писати i надсилати своєму другу чи подрузі листа, в якому висловили свої думки, почуття. Цікаво пройшла гра «Пожалій маленького», в якій підлітки підбирали усно та письмово ті слова, які б могли утішити маленьку дитину, яка ображено плаче. B грі «Гості» підлітки повинні були зіграти роль привітного господаря, знайти слова чистою українською мовою для привітання друзів, гостей, подумати як їх розважити, звеселити, чим пригостити, якою українською стравою. A в грі «Скульптура» підліткам давалось завдання створити певну поетичну скульптуру чи скласти вірш про весну, сонце, квітку, пташку, що теж сприяло вираженню почуттів, думок, розвитку уявлення, мислення, мовлення. B грі «Піктограма» підліткам давались карточки з різними виразами емоцій (радість, сум, задумливість) i вони повинні були розглянувши їх описати словесно, які емоції тут виражено i чому вони так думають. A також неодноразово проводився з учнями аутотренінг на розвиток y них образного мислення, мовлення, уяви, творчості. Наприклад: уявіть собі, що ви на березі моря, закрийте очі, в ногах y вас хлюпочеться тепле море, воно вас освіжає, торкається рук, ніг, вам дуже приємно. А тепер опишіть чи розкажіть, які y вас виникли почуття, переживания.

Таким чином, результати показали підвищення рівнів розвитку мовленнєво-мислительної діяльності, поліпшення навичок образного мислення та мовлення не тільки в процесі усного вираження думки, почуттів, але й в процесі писемного мовлення, виявились ознаки більш глибокого засвоєння української мови в спілкуванні в такому двомовному середовищі, яким є Донецький регіон та в процесі написання творів, переказів, опису життевих ситуацій.

Література:

1. Баєв Б.Ф. Психологія внутрішнього мовлення. Київ., 1975.

2. Балацька Л.К. Розвиток уяви у школярів. Київ., 1989.

3. Касымжанов А., Кельбуганов А. О культуре мышления. М., 1981.

4. Косма Т.В. Мислення учнів молодшого шкільного віку. Київ., 1969.

5. Синиця І.О. Психологія усного мовлення. Київ., 1974.

6. Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника. М., 1966.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>