XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мазепа Н.П. ДОДАТОК “ДЕКІЛЬКА ПОРАД ІЗ РОСЛИНИЦТВА” ДО ГАЗЕТИ “ВОЛИНЬ-НОВА”: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИПУСКУ

Мазепа Наталія Петрівна

Інститут філології та журналістики Волинського національного університету ім. Лесі Українки

ДОДАТОК "ДЕКІЛЬКА ПОРАД ІЗ РОСЛИНИЦТВА" ДО ГАЗЕТИ "ВОЛИНЬ-НОВА": АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИПУСКУ

Газета "Волинь-нова" (тоді - "Радянська Волинь") заснована 27 вересня 1939 року трудовим колективом і Волинською обласною радою. У минулому  мала найвищий тираж серед обласних видань України: на мільйон населення - 240 тис. передплатників. І сьогодні газета має найбільший наклад серед друкованих ЗМІ області (загальний тижневий тираж складає приблизно 200 тис. примірників). Мета газети: висвітлення регіональних, загальноукраїнських та найважливіших світових подій. Цільова аудиторія: жителі волинського регіону, здебільшого сільської місцевості, середнього і старшого віку. Типологічний статус: громадсько-політичне видання.

Маркетингові стратерії у видавничій галузі вивчали: В. Теремко [4], М. Тимошик [3], І. Гутиря [1], П. Форсайт [5].

Актуальність дослідження зумовлюється потребою вивчення потенційних можливостей газети на ринку волинської періодики на переході з першого ("push") до другого ("pull") маркетингового етапу.

Наше дослідження передбачає такі завдання:

•1.  концептуально обґрунтувати спільність функціонального призначення та читацької адреси додатка до газети;

•2.   адаптувати змістове наповнення додатка відповідно до функціонального призначення та читацької адреси;

•3.   визначити основні завдання додатка "Декілька порад із рослинництва" як засобу реклами газети "Волинь-нова";

•4.   підтвердити актуальність та доцільність випуску додатка.

На нашу думку, деяке зменшення тиражу (з 240 тис. до 200 тис.) газети зумовлене загальною читацькою пасивністю, а також переходом частини потенційної аудиторії на електронні видання. У нашому дослідженні ми розглядаємо кінцеву частину маркетингового комплексу, яка допомагає просувати на ринку уже сформоване видання "Волинь-нова" за допомогою безкоштовного додатка "Декілька порад із рослинництва". Комерційна виправданість безкоштовного додатка полягає у тому, що він не тільки виконує функцію зацікавлення аудиторії, а й рекламує газету "Волинь-нова".

Під додатком ми розуміємо брошуру, що додається до видання і разом з ним розповсюджується. З огляду на читацьку аудиторію та типологічний статус сформульовано змістове наповнення додатка "Декілька порад із рослинництва". Зміст складають господарські поради, які базуються на практичному досвіді, не вимагають значних матеріальних витрат, спеціальних знань та підготовки, а значить, доступні практично кожному: і досвідченому агрономові, і дачнику-новачку. Додаток складається з двох розділів, які об'єднанні спільним календарним циклом (середина березня), - "Як вирощувати ранню картоплю" і "Вирощування томатів та перцю". В свою чергу у межах розділів графічно виокремленні підрозділи, наприклад: "Підготовка насіння до сівби", "Пророщення та його способи", "Висадка у відкритий ґрунт" тощо.

Основні завдання додатка "Декілька порад із рослинництва" як засобу реклами газети "Волинь-нова": 1) підтримка високого рівня популярності газети; підвищення іміджу продукції; 2) підтримка належної уваги та зацікавлення споживачів, їхнього бажання діяти з метою придбання продукції.

Додаток до газети переслідує таку рекламну мету як: 1) підкріплювальну (підтримка споживача в його роздумах щодо слушності придбання газети); 2) "лице фірми" (солідністю та високою якістю друкованої продукції підкреслює статус газети, надійність, прогресивність, стабільність).

"Ефективність реклами досягається не лише успішно скомпонованими  всіма її елементами, а й психологічним впливом на потенційного покупця (споживача)" [3, 298].

Використані такі засоби психологічного впливу:

1) "ілюзія наближеності до народу" (зміст додатка "Декілька порад із рослинництва" передбачає поради практичного застосування, які можуть використовувати жителі сільської місцевості та міщани, коло зацікавлень яких, включає сільськогосподарську тематику);

2) принцип "вдячності" ("Декілька порад із рослинництва" - безкоштовний додаток, а тому на підсвідомому рівні покупець, віддячуючи редакції, може купити наступний випуск газети чи стати передплатником);

3) принцип "цікавості" (читацька аудиторія як газети, так і додатка обумовлює зацікавленість постійних та потенційних читачів цією тематикою).

Для успішного функціонування будь-якого ЗМІ потрібно не просто «відрекомендувати» видання потенційному читачу, а й щоразу нагадувати про нього, адже одноразова реклама майже не запам'ятовується, а тому і не має дієвого впливу на покупця. Додаток - це своєрідна довготривала реклама, адже навіть після випуску наступних номерів газети читач зможе зберегти "Декілька порад із рослинництва". Це передбачає змістове наповнення та окрема від газети матеріальна конструкція додатка.

Просування товару на ринку полягає не лише у поширенні інформації про конкретний продукт. Рекламування повинне бути переконливим і виділити товар з-поміж подібних до нього, показати усі переваги та особливості цього видання на противагу конкурентам. "Конкуренція на видавничому ринку - змагання авторів, видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів видавничої продукції та інших суб'єктів видавничої справи за якнайвигідніші умови придбання прав, підготовки випуску у світ і продажу видавничого продукту" [2, 35]. Додаток допоможе виокремити газету "Волинь-нова" з-поміж конкурентних видань на ринку волинської періодики.

Підсумувавши спостереження та аналітичні дії, можна визначити пріоритети додатка "Декілька порад із рослинництва" до газети "Волинь-нова", а саме: підтримання іміджу газети; рекламування видання "Волинь-нова"; привернення уваги та зацікавлення читачів.

До переваг слід віднести актуальність та доцільність сільськогосподарської тематики додатка, з огляду на читацьку аудиторію та типологічний статус газети; його суспільну значущість, що зумовлює змістове наповнення додатка.

Проблеми фінансового зміцнення періодичних видань (інфляція, подорожчання паперу, поліграфічних матеріалів тощо) породжують подальшу необхідність маркетингових досліджень газетно-журнальної продукції, зокрема закріплення періодики на інформаційному ринку.

Література:

•1. Гутиря І. І. Маркетинг періодичних видань [Електронний ресурс] / І. І. Гутиря. - К. : Інститут журналістики, 2010. - Режим доступу до сайту. : http : // journlib.univ.kiev.ua / index.php?act=article&article=1577.

•2. Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. / В. І. Теремко. - К. : Академвидав, 2009. - 136 с. - (Серія "Альма-матер").

•3.  Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. С. Тимошик - К. : Наша культура і наука, 2005. - 560 с. -  (Серія "Бібліотека видавця, редактора, автора").

•4.  Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: учеб. пособ. / Р. И. Мошканцев; науч. ред. М. В. Удальцова. - М. : ИНФРА, 2001. - 365 с.

•5.  Форсайт, Патрик. Маркетинг в книгоиздании / Патрик Форсайт; науч. ред. пер. Е. В. Соловьева; [пер. с англ. Ю. В. Суровикова]. - М. : Издательский дом "Университетская книга", 2008. - 221 с. - (Серия "Школа издательского бизнеса").

е-mail: nataliamazepa@mail.ru

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>