XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мазур І.О., к.е.н., Жарлінська Р.Г. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

Мазур І.О. 5 курс, спец.економіка підприємства д.ф.н.

Науковий керівник: к.е.н., доц..Жарлінська Р.Г.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

Маркетинговий план - документ, в якому відбиті основні дороги вирішення проблеми в результаті ретельного аналізу її для обгрунтування вигідності і доцільності пропонованого проекту рішення. [1,c.-274]

Маркетинговий план - документ, в якому відбиті основні дороги вирішення проблеми в результаті ретельного аналізу її для обгрунтування вигідності і доцільності пропонованого проекту рішення. [1,c.-274]У маркетингу планування і його результаті - план - займають вельми почесне місце. Більш того, план маркетингу - це одна з найважливіших комерційних таємниць будь-якої фірми. Якщо ви відвідаєте яку-небудь зарубіжну компанію, що діє, і захочете познайомитись з її планом маркетингу, вам в кращому разі покажуть лише його титульний аркуш і преамбулу, да і те - що відноситься до плану давністю в декілька років. Причина подібної поведінки полягає в тому, що в преамбулі маркетингового плану у загальних рисах присутня лише основна ідея плану по всіх його розділах. Тут формулюються головні цілі фірми на відповідний період часу, характеризуються найважливіші межі ринкової ситуації і тенденції її розвитку, представлений загальний перелік рекомендацій і обраних фірмою засобів для досягнення поставлених цілей [2, c.-213]

Для виконання усієї маркетингової роботи фірмі необхідно створити чотири системи - маркетингової інформації, планування маркетингу, організація служби маркетингу і маркетингового контролю. Система планування маркетингу включає в себе і стратегічне і маркетингове планування. Система стратегічного планування базується на створенні міцної фірми, у якій є по крайній мірі декілька ростучих виробництв, які компенсують ті, що, можливо, наближаються до збитковості. В рамках системи маркетингового планування розробляються перспективні річні плани для кожного з конкретних виробництв звичайних та марочних товарів, перед якими уже поставлені задачі стратегічного характеру.

Стратегічний план фірми виявляє яким саме виробництвом вона буде займатись, і показує задачі цих виробництв. Тепер для кожного з них потрібно розкрити власні деталізовані плани. Якщо виробництво включає у себе декілька асортиментних груп, декілька товарів, марок та ринків, на кожен з цих пунктів повинен бути розроблений власний план. До основних розділів маркетингового плану відносять: короткий огляд контрольних показників, описання теперішньої маркетингової ситуації, аналіз можливостей та загроз, опис задач та проблем, маркетингові стратегії, програми дій, бюджети та порядок контролю. [3, с.-533]

Планування свідчить про багато позитивних моментів в діяльності підприємства. Мелвіл Бранч перераховує такі позитивні моменти в наступному порядку:

•1.     Планування заохочує керівників постійно мислити перспективно;

•2.     Планування фінансової діяльності веде до більш чіткої координації зусиль, які приймаються підприємством;

•3.     Планування змушує керівників більш чіткіше визначати свої завдання і політичні настанови;

•4.     Планування робить підприємство більш підготовленим до змін.

Маркетингові плани потрібні підприємству для того, щоб у відповідності з вибраною стратегією своєчасно і в потрібних пропорціях поновлювати асортимент товарів чи послуг, балансувати цінові зміни, ціленаправлено розвивати збутову активність. В кінцевому рахунку маркетингові плани дають чіткі відповіді на питання про те, що потрібно зробити, хто за це несе відповідальність і являється виконувачем, які потрібно дотримувати терміни, які будуть отримані результати і скільки це буде коштувати підприємству.

Висновки. Нині менеджери працюють в достатньо важких умовах, що важко прогнозуються. Швидкий прогрес багатьох фірм в більшості випадків випереджає ріст кваліфікованих працівників та керівників. Багато фірм працюють не маючи офіційно прийнятих планів. Керівники в підприємствах, які недавно існують на ринку товарів та послуг стають настільки зайнятими, що відмовляються займатися плануванням подальшої діяльності підприємства. У зрілих підприємствах багато керівників заявляють, що до сих пір прекрасно обходились і без формального планування. Вони не хочуть витрачати час на письмове оформлення планування діяльності підприємства. По їх словам, ситуація на ринку змінюється занадто стрімко, щоб від плану була якась користь, і в кінці кінців, він буде просто не потрібним. Але без маркетингового плану підприємство не може стабільно та впевнено планувати свою подальшу діяльність на конкурентному ринку.

Література:

•1.     Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг в малом бизнесе. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 287с.

•2.     Панкрухин А.П. Маркетинг. - Москва: Омега-Л, 2005. - 656 с.

•3.     Котлер Філіп. Основи маркетингу. - Москва, Санкт-Петербург, Киев: ВИЛЬЯМС, 2007. - 533с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>