XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мазуркевич Л.О., Шелемеха О. ДЕЯКІ ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Ст. викладач Л.О.Мазуркевич, студент О.Шелемеха

Автомобільно-дорожній інститут

ВДНЗ Донецький національний технічний університет

ДЕЯКІ ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

В умовах глобалізації світової економіки стають неминучими всеохоплюючі економічні кризи, які набувають системного характеру, особливо в країнах, які не входять до кола розвинутих і пануючих. Саме розвинуті країни світу в процесі формування світової системи капіталізму і встановлення пануючої ролі ТНК (транснаціональних корпорацій) розробили концепцію відмирання національних держав як рівних учасників економічного процесу. Цією концепцією передбачено: по-перше, надання повної свободи ринку на основі ліберального ціноутворення і саморегулювання; по-друге, надання необмеженої свободи дій ТНК у світовому масштабі; по-третє, погляд на національні держави як на соціо - культурні утворення з певною територією і культурною автономією; по-четверте, (найголовніше!) диктат світовими фінансово-економічними центрами щодо параметрів економічного розвитку національних держав, спеціалізації і моделі включення у міжнародний поділ праці; по-п'яте, жорсткий тиск з боку світових центрів сили і провокування внутрішніх політичних і соціальних конфліктів в національних державах, які намагаються проводити у себе політику національних інтересів.

Україна з моменту проголошення незалежності стає об'єктом  пильної уваги з боку глобального капіталізму в реалізації цієї концепції. Нашій країні, як і всім периферійним державам, уготована роль аграрно-сировинного придатку розвинутих країн світу. Механізм доволі простий: визнання України країною з саморегулюючою ринковою економікою, перетворення економіки країни на відкриту ланку світового ринку внаслідок невигідних умов вступу до СОТ, вільний доступ в країну іноземного капіталу для скуповування крупних і стратегічних економічних об'єктів, великомасштабні кредити і позики грошей у Міжнародних світових банках з обов'язковим виконанням їх вимог, що ведуть до підриву національної економіки і підсилюють економічну (і не тільки) залежність країни від світового капіталізму тощо.

Отже, основною причиною економічної кризи в Україні, на наш погляд, є активне, причому необґрунтоване, входження країни в глобалізаційні економічні процеси. Всі інші причини є похідними від неї. Серед них можна відзначити, наприклад, наступні:

•·  Кредитна залежність. Створення в країні великої кількості комерційних банків, які у конкурентній боротьбі за клієнтів надають на пільгових (чи справді на пільгових?) умовах кредити (у тому числі і в іноземній валюті, курс якої постійно коливається і зростає) і залучають все більше громадян країни в кредитну кабалу, є однією з внутрішніх причин фінансової кризи. Надання кредитів державі міжнародними банкірами за умов (і це передбачено давно відпрацьованою схемою) внутрішнього разворовування, внаслідок чого країна на довгі роки входить в боргову залежність, є однією з зовнішніх причин фінансової кризи.

•·  Інвестиційна непривабливість економіки країни. Різне розуміння поняття «інвестиції» призводить до того, що звичайну зміну власника вітчизняного на іноземного внаслідок купівлі останнім підприємства на території України, дехто вважає вкладанням інвестицій у дане підприємство (наприклад, продаж комбінату «Криворіжсталь» іноземцю). Насправді, інвестиції повинні використовуватися на розширення і розгортання виробництва. Однак, і подібна зміна власника не є привабливою з-за нестабільної політичної ситуації в країні, необґрунтованих і неузгоджених політичних і економічних рішень щодо тривалого стабільного розвитку економіки.

•·  Скорочення робочих місць і загострення соціальних проблем. В умовах державної байдужості по відношенню до розвитку національної економіки і відсутність цілеспрямованої державної підтримки провідних галузей промисловості і сільського господарства економіка країни розвивається стихійно, багато підприємств (в першу чергу, промислових підприємств малого і середнього бізнесу) банкрутує, призупиняє свою діяльність, а робітники поповнюють ряди безробітних. За межею бідності опиняються все більше і більше людей. Не сприяють покращанню ситуації і підвищені ціни на комунальні послуги, продукти харчування тощо.

 Перелічені причини кризи не є вичерпаними. Але і ті, які ми відзначили, при глибокому їх аналізі дають підстави для обґрунтування деяких шляхів виходу з системної економічної кризи України.

Останнім часом всі розуміють, що кардинальних змін у суспільному виробництві України не відбудеться швидко з певних об'єктивних і суб'єктивних причин. Але все частіше економісти бачать вихід вітчизняної економіки з кризи у переході до моделі державного капіталізму. Навіть, комуністи сьогодні вважають, що державний капіталізм є інструментом антикризової політики для України. І це не суперечить комуністичній ідеї, оскільки на початку 1920-х років саме цю модель використала радянська влада для того, щоб швидше подолати розруху і розпочати розбудову соціалістичної економіки.

В умовах сучасної економічної кризи, на наш погляд, в політиці державного капіталізму слід передбачити, перш за все, збільшення частки державної власності у промислових підприємствах (створення крупних державних корпорацій), аграрному секторі; взяти під жорсткий державний контроль фінансово - кредитну сферу, оздоровлення і укріплення національної валюти, не залежної від іноземних валют; повернутися до системного прогнозування і планування економіки країни ( можливо, навіть, планувати основні показники економіки у всіх сферах суспільного відтворення на тривалий час зі звітами за певні періоди). Держава повинна взяти під контроль не тільки внутрішній ринок товарів і послуг, але й зовнішню торгівлю (на світовому ринку повинна виступати держава, а не окремі підприємства).

Вважаємо, що вихід з кризи можливий тільки за умов повного державного контролю за економікою країни. Першим кроком для цього буде момент, коли відбудеться політична і владна стабілізація в Україні.  


Один комментарий к “Мазуркевич Л.О., Шелемеха О. ДЕЯКІ ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ”

  1. Андрей:

    Оце так...добре розтлумачили.Дякую)


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>