XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Медончак М.М. СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВАЧА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

Медончак М.М.

Одеський гуманітарно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВАЧА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

Світова фінансово-економічна криза зачепила усі сторони нашого життя - роботу, доходи, можливості... Цей негативний вплив має місце і повсякденному житті, а саме коли кожного дня люди виступають в правовому статусі споживача.

Порушення прав споживачів, на жаль, стало прикрою закономірністю. Підтвердження вищевказаного є те, що в умовах кризи в економіці, фінансовій системі український споживчий ринок насичується недоброякісною продукцією, що вимагає запровадження жорсткого механізму державного контролю та нагляду.

Так, за свідченням Павла Пастушенка, який поділився інформацією про основні показники роботи Комітету з перевірки якості харчової продукції, протягом минулого року територіальними управліннями у справах захисту прав споживачів було перевірено понад 300 ринків та 5 000 суб'єктів господарювання. Встановлено порушення вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, відповідно, понад 91 і 96% від перевіреної кількості. За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто понад 3 000 осіб, на яких накладено адміністративні стягнення на суму 460 000 гривень. До суб'єктів господарювання застосовано адміністративно-господарській санкції на суму понад 910 000 гривень [1].

З огляду на вищезазначену інформацію ми знаходимо точне підтвердження того, що права споживачів в Україні грубо порушуються. На мою думка те, що дана ситуація не відповідає де-юре має наступні причини: недосконалість нормативно-правової бази чинного законодавства; наявність корупції серед ешелонів державної влади, що здійснюють контроль за виконанням та дотриманням законодавства про захист прав споживачів; відсутність прозорого та ефективного механізму захисту прав споживачів; низький рівень інформаційно-просвітницької та правової роботи серед населення щодо роз'яснення норм і положень щодо законодавства з питань захисту прав споживачів та забезпечення надання практичної допомоги споживачам у разі порушення їх прав; відсутність належних умов для реалізації громадянами - споживачами своїх законних інтересів і прав на території України.

Перелік вказаних причин не є вичерпним, але сама їх наявність у житті українського суспільства дає червоне світло для законодавця, а точніше спонукає його до прийняття активних дій - запровадження та реалізація відповідних заходів, що передбачають вирішення низки питань в сфері захисту прав споживачів.

Зокрема, гостро стоїть вирішення проблема щодо реалізації прав споживача на сучасному ринку, який, на жаль, насичений недоброякісною, життєво небезпечною продукцією та неправомірною поведінкою продавця.

На мою думку для вирішення вищевказаної проблеми чиновникам відповідного органу - Держспоживстандарту - необхідно здійснити ряд дій, зокрема: докорінно змінити нормативно-правові акти, що встановлюють стандарти для продукцій, послуг, що пропонуються на споживчому ринку; встановлення жорсткого контролю за дотриманням та виконанням законодавства про захист прав споживачів; переглянути санкції, що застосовуються до порушників законодавства про захист прав споживачів; здійснити відповідні зміни в сфері законодавства про захист прав споживачів, які наблизять українське законодавство до стандартів Європейського Союзу; зобов'язати громадські організації, основною діяльністю яких є здійснення захисту прав споживачів, вести тісну співпрацю з органами державної влади в питанні виявленні порушень прав споживачів і т.д.

Отже, нива захисту прав споживачів в Україні є неораною нивою, але, на жаль, такою що поросла бур'янами у вигляді правопорушень. Зміна норм законодавства про захист прав споживачів та вдосконалення механізму реалізації прав споживачів дадуть позитивний результат в тому випадку, коли усі учасники виникаючих правовідносин усвідомлять усю глибину проблеми.

Література:

•1.     http://www.dssu.gov.ua/document/131839/stst.doc


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>