XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Медведчук М.М. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-БЛОГІВ ПІД ЧАС ВИБОРЧОЇ БОРОТЬБИ

аспірант, Медведчук Микола Миколайович

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-БЛОГІВ ПІД ЧАС ВИБОРЧОЇ БОРОТЬБИ

Сьогодні відбувається справжній прорив в сфері розповсюдження нових інформаційних технологій, які починають використовуватися практично в кожній сфері життєдіяльності людини (економічній, соціальній, політичній, культурній і т.д.). Дійсно, Інтернет стає невід'ємною частиною життя значної частини населення розвинутих країн, в тому числі й України. Останнім часом спостерігається тенденція активного використання Інтернет-технологій і під час виборчої боротьби для досягнення тієї або іншої цілі. Вважається, що перемогти в боротьбі за владу, не маючи доступу до традиційних (електронних та друкованих) ЗМІ, неможливо. Однак досвід виборчих кампаній на Заході, в Росії та Україні показав, що існує і новий, більш ефективний та менш ресурсозатратний спосіб впливу на електорат - через мережу Інтернет [3, с. 79]. Середовище Інтернет являє собою комплексне явище, в склад якого входять і веб-сайти, і блоги, і форуми, і Інтернет-конференції та інші складові, які можуть бути використані політиками в ході політичної боротьби.

Вважається, що середовище Інтернету - це сукупність технічних, функціональних, інформаційних, соціальних, економічних, юридичних компонентів, що забезпечують існування, формування й діяльність індивідуальних і групових користувачів, що складають аудиторію Інтернет [1, с. 111].

Однією з Інтернет-технологій, що активно використовуються в політичній боротьбі, являються Інтернет-блоги. Більшість дослідників, в тому числі й російський науковець А.Роменков, вважає, що вперше Інтернет-блоги з'явилися у США і використовувалися як особисті мережеві щоденники, в яких можна обговорювати те, що цікавить автора та його друзів. Блог (англ. blog, от web log, «мережевий журнал або щоденник подій») - це веб-сайт, основний зміст якого представляє собою тематичні записи, зображення та мультимедіа, що постійно добавляються і обновлюються [3, с. 79-80].

Більшість зарубіжних політиків використовують віртуальні щоденники в якості засобу комунікації та підвищення своєї популярності. Власні щоденники є у Х.Клінтон, А.Меркель та ін., не стоять осторонь і українські політики: А.Кожемякін, О.Антипов, Ю.Луценко, М.Бродський, В.Ющенко, Ю.Тимошенко, В.Янукович і багато інших. Вважається, що прихід українських політиків в Інтернет, тобто їх віртуалізація, має три основні передумови, на які необхідно звернути особливу увагу:

1) по-перше, завдяки віртуальним щоденникам політики прагнуть бути сучасними, модними та молодіжними;

2) по-друге, серед політиків існує бажання за допомогою блогу створити ілюзію власної відкритості перед потенційними виборцями;

3) третя передумова віртуалізації вітчизняних політиків являється технологічною [2].

 Як свідчить практика, ні Інтернет-сайт кандидата на ту чи іншу посаду, ні його блог не будуть мати ніякої цінності без якісного їх просування та рекламування, як в мережі, та і поза її межами. Недоліком використання віртуальних щоденників, як і інших Інтернет-технологій, під час виборчої боротьби на теренах України являється відсутність ефективності в більшості сел, селищ та невеликих містах, але перед політиками постає цільова аудиторія великих міст, обласних центрів і т.д. На відміну від західних країн, Україна, на жаль, на сьогоднішній день не досягла настільки масштабного рівня розповсюдження мережі Інтернету, як, наприклад, в Німеччині, Франції, Англії, Ісландії, США тощо. Українська політична Інтернет-комунікація нині перебуває у процесі становлення, тому викликає особливий інтерес політиків і науковців щодо кількісних характеристик Інтернет-аудиторії та якісних показників глобальної мережі [4, с. 89].   

Отже, Інтернет-блоги можуть бути використані політиками для пошуку однодумців та волонтерів, для надання їм необхідної інформації, для координації дій під час заходів, що проводяться. Віртуальні щоденники можуть також активно використовуватися для зливу компрометуючих матеріалів в текстовому, аудио-, відео- та фотоформаті на основних опонентів задля пониження їх рейтингу, як на території країни, області або міста, так і на міжнародному рівні.

Література:

1. Горошко О.І. Феномен Уанету: соціологічний аналіз // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праці ДонДУУ. Т.Х. Вип.116. «Соціологія державного управління». Серія «Спеціальні та галузеві соціології». - Донецьк: ДонДУУ, 2009. - С. 111-117.

2. Подлуцкий А. Украинские политики ринулись в ЖЖ // www.proua.com/talking/2007/07/25/163538.html.

3. Роменков А. Интернет-блог как инструмент политической борьбы // Власть. - 2008. - №7. - С. 79-82.

4. Табакова М. Кількісні характеристики політичного Інтернет-простору України // Політичний менеджмент. - 2009. - №1. - С. 87-94.

     

e-mail: mmm2041@yandex.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>