XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мелікаєва А.М. ПОЗИКОВІ РЕСУРСИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

Рубрика: Економіка

Мелікаєва Анна Михайлівна

Харківський державний університет Харчування та торгівлі

ПОЗИКОВІ РЕСУРСИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Діяльність торговельного підприємства в умовах ринкової еконо­міки неможлива без періодичного використання різних форм фінан­сування.

Позикові ресурси торговельного підприємства являють собою су­купність різних за формою та умовами залучення зовнішніх фінансо­вих ресурсів, які отримуються торговельним підприємством на зворо­тній та платній основі на певний період.

Необхідність використання позикових ресурсів у торгівлі пов'язана з невідповідністю в часі між витратами підприємства на закупівлю товарів та отриманням виручки від їх продажу. У зв'язку з цим по­треба підприємства в обігових коштах протягом року значно змінює­ться. В окремі періоди складається ситуація, при якій вартість реалі­зованих товарів перевищує витрати на закупівлю нових партій, або навпаки. В першому випадку у підприємства з'являються тимчасово вільні грошові кошти, а в другому - виникає потреба в додатковому фінансуванні.

Тимчасова потреба в додатковому фінансуванні задовольняється за рахунок позикових ресурсів, що дозволяє підприємствам найбільш ефективно використовувати власні обігові кошти.

Потреба торговельних підприємств у кредиті виникає також у
зв'язку з:   

•-     необхідністю створення сезонних запасів матеріальних цінностей або здійснення сезонних витрат;

•-     виникненням ускладнень зі своєчасним розрахунком з постачальниками товарів та виконанням інших фінансових зобов'язань при затримці надходження   грошових коштів за реалізовані товари (послуги) або у зв'язку з іншими   недоліками  в   господарсько-фінансовій діяльності підприємства;

•-     здійснення інвестиційної діяльності, пов'язаної з новим будівництвом, проведенням реконструкції матеріально-технічної бази, за­купівлею нового обладнання тощо.

Використання різних форм кредитування підприємства дозволяє прискорити рух грошових та матеріальних ресурсів підприємства шляхом забезпечення своєчасних розрахунків, перерозподілу коштів, що дозволяє підприємству максимально ефективно здійснювати свою господарсько-фінансову діяльність.

Оскільки потреба в коштах з часом змінюється, її забезпечення тільки за рахунок власних коштів з економічної точки зору є недоціль­ним. Застосування лише власних коштів для фінансування діяльності обумовило б необхідність їх формування з розрахунку на максимальну потребу, що призвело б до уповільнення швидкості обертання обігових коштів та зниження ефективності їх використання.

Залучення позикових ресурсів для фінансування інвестиційної ді­яльності підприємства створює умови для скорочення термінів вводу в експлуатацію нових основних фондів підприємства та зниження тер­мінів окупності інвестицій.

Використання позикових ресурсів дозволяє збільшити обсяги діяльності підприємства (товарообороту), а також, незважаючи на платність позикових ресурсів, підвищити прибутковість власного ка­піталу підприємства за рахунок ефекту фінансового важеля.

Література:

•1.     Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. - К.: Эльга: Ника-Центр, 2003

•2.     Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту. - К.: ВАЗАКО - Молодь, 2001


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>