XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мелікаєва А.М. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В БАНКІВСЬКИХ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСАХ

Викладач Мелікаєва Анна Михайлівна
Харківський державний університет харчування та торгівлі

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В БАНКІВСЬКИХ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСАХ

Планування потреби в кредиті для формування обігових коштів підприємства здійснюється поетапно.
На першому етапі розраховується потреба підприємства в обігових коштах в цілому та за окремими їх видами: під товарні запаси, інші товарно-матеріальні коштовності, грошові кошти, дебіторську заборгованість.
На другому етапі визначається необхідний розмір залучення кредитів банку для покриття потреби підприємства в обігових коштах на
плановий період.
Потреба підприємства в кредитах під інвестиції визначається на основі інвестиційної програми (плану капітальних вкладень), за окремими етапами її реалізації, а також з урахуванням власних джерел фінансування потреби в коштах на капітальні вкладення.
Власні кошти для фінансування капітальних вкладень включають амортизаційний фонд, ремонтний фонд, виручку від реалізації майна, яке вибуває, а також частину прибутку, яка спрямовується на реконструкцію, технічне переоснащення, нове будівництво.
Для отримання інвестиційного (довгострокового) кредиту банку необхідно надати бізнес-план інвестиційного проекту, який включає технічний проект і завдання з обґрунтуванням потреби в капітальних вкладеннях, кошторис витрат та джерел їх фінансування, розрахунок економічної ефективності та строку окупності інвестицій.
Після проведення розрахунків з обґрунтування потреби підприємства в банківських позиках визначають необхідний період їх залучення.
Період залучення кредитів являє собою час з моменту надання банківського кредиту до моменту його повного погашення та виплати відсотків за користування.
Період залучення кредитів умовно можна розділити на три складові частини:
 період відстрочки сплати відсотків за кредит (пільговий період);
 період виконання кредитних зобов'язань зі сплати відсотків за кредит;
 період погашення кредиту.
Період відстрочки зі сплати відсотків за кредит – це період часу між отриманням кредитних ресурсів ;га початком виконання фінансових зобов’язань з оплати відсотків за їх використання.
Як правило, цей період визначається, виходячи із середнього терміну обертання товарів, а за довгостроковими кредитами – відповідно до терміну освоєння кредиту та початку експлуатації.
Період виконання зобов’язань зі сплати відсотків за кредит характеризує період, впродовж якого підприємство сплачує відсотки за отриману позику (періодично рівними платежами або нерівними сумами відповідно затвердженого графіка).
Період погашення кредиту – це час, впродовж якого підприємство мусить повністю розрахуватися за отриману позику, та повернути суму позики на рахунок банку.
У теперішній час період залучення кредиту визначається банком, який встановлює термін, протягом якого підприємство може використовувати отриману позику та повинне її погасити.
Практика показує, що цей строк, як правило, не перевищує трьох місяців у зв'язку з інфляцією, яка знецінює кредитні ресурси та викликає необхідність зміни відсоткових ставок, та високим рівнем кредитного ризику.
Література:
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, 2002.
2. Футало Т.В. Залучення кредитних ресурсів торгівельними підприємствами // Фінанси України. – 2004.- № 9


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>