XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мелікаєва А.М. ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ТОРГІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМТВАМИ

Викладач Мелікаєва Анна Михайлівна
Харківський державний університет Харчування та торгівлі

ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ТОРГІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМТВАМИ

Основою фінансової системи є фінанси підприємств, які переживають інтенсивну ринкову реорганізацію, за якої банк виконує роль фінансового посередника. Банк зосереджує фонди, аналізує кредитні можливості, оцінює межі ризику, визначає можливі форми передачі засобів від отримувача до користувача.
Усіх учасників фінансового ринку можна поділити на діючі сектори, які представлені бізнесменами, і фінансових посередників, які, в свою чергу, поділяються на групи:
 посередники депозитного типу – комерційні банки, ощадні банки, кредитні спілки;
 посередники контрактного типу – страхові компанії, пенсійні фонди;
 інші посередники – спільні фонди, фінансові групи, брокери та дилери з цінних паперів.
Тимчасова потреба у додатковому фінансуванні задовольняється за рахунок позикових ресурсів, що дає змогу підприємствам малого бізнесу найефективніше використовувати власні обігові кошти. Оскільки 60% вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу перебувають у сфері товарного обігу, то потреба у кредиті виникає у зв'язку з сезонними запасами матеріальних цінностей або сезонними витратами; ускладненнями у сфері своєчасних розрахунків із постачальниками товарів і використання інших фінансових зобов'язань при затримці надходження коштів за реалізовані товари або через інші недоліки у господарсько-фінансовій діяльності підприємства; здійсненням інвестиційної діяльності, пов'язаної з новим будівництвом, реконструкцією матеріально-технічної бази, закупівлею нового обладнання тощо.
Потреба торгівлі у кредитних ресурсах пов'язана з невідповідністю в часі між витратами підприємства на закупівлю товарів і отриманням виручки від продажу. Через це потреба підприємства в обігових коштах протягом року змінюється. Виникає іноді ситуація, за якої вартість реалізованих товарів перевищує витрати на закупівлю нових партій, або навпаки. У першому випадку у підприємства з'являються тимчасово вільні кошти, у другому – виникає потреба в додатковому фінансуванні, що задовольняється за рахунок позикових ресурсів, спрямованих на найефективніше використання власних обігових коштів.
Позикові ресурси торговельного підприємства – це сукупність різних за формою й умовами залучення зовнішніх фінансових ресурсів, що їх отримує підприємство на поворотній і платній основі. При кредитуванні комерційний банк віддає перевагу постійним клієнтам, оскільки має про них достовірну інформацію – про рух коштів за рахунками, наявність бухгалтерських і фінансових звітів, аудиторських висновків, засновницьких документів тощо.
В умовах розвитку ринкових відносин кожне торговельне підприємство, розробляючи стратегію залучення кредитних ресурсів, може вільно вибирати кредиторів, виходячи з умов надання та погашення кредитів. Розроблення стратегії формування кредитних ресурсів торговельного підприємства має базуватися на таких етапах.
1 етап. Здійснення моніторингу кон’юнктури кредитного ринку.
2 етап. Визначення обсягів і структури кредитних ресурсів, якими підприємство користувалося у звітному періоді та порівняно з минулим періодом.
3 етап. Аналіз умов залучення кредитних ресурсів.
4 етап. Оцінка ефективності використання позикових ресурсів та можливості виконання кредитних зобов’язань.
Отже, розроблення стратегії залучення кредитних ресурсів дасть змогу підприємствам досягти високих фінансово-економічних показників і створити позитивний імідж у бізнесовому середовищі, оскільки використання підприємства прискорює рух грошових і матеріальних ресурсів завдяки своєчасним розрахункам, перерозподілу коштів, що дає можливість підприємству ефективно здійснювати свою фінансово-господарську діяльність.
Література:
1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-Центр, 1999.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>