XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мелюх В.П. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Мелюх Віктор Петрович

здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ

  ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Особа злочинця як складовий елемент криміналістичної характеристики злочинів включається всіма вченими-криміналістами.

Так, на думку Н.І. Клименко (1972 р.), поняття особи як об'єкта криміналістичної ідентифікації відрізняється від загального поняття особи в кримінології та соціології. До ідентифікаційної структури особи злочинця необхідно включати такі сторони як соціальна спрямованість, психічний склад, тілесна організація та мовний апарат. Інформативну структуру особи можуть доповнювати різного роду відхилення у її розвитку та стані (як психічних властивостей, так і соматичної організації).

В.Г. Лукашевич та М.В. Салтевський (1986 р.) пропонують особу злочинця описувати як соціально-біологічну систему, властивості і ознаки якої відображаються в матеріальному середовищі та використовуються для розкриття та розслідування злочинів. До таких властивостей автори відносять - фізичні, біологічні та соціальні.

Проведений А.В. Старушкевичем (1998 р.) аналіз кримінальних справ дав змогу виділити три основні напрями дослідження особи злочинця, які мають важливе значення для криміналістичної характеристики: 1) дослідження соціобіопсихологічних властивостей особи, дані про які можуть використовуватися з метою розшуку злочинця; 2) дослідження соціобіопсихологічних властивостей особи, які проявляються в матеріальних слідах злочину; 3) дослідження соціобіопсихологічних властивостей особи, які проявляються у способі вчинення злочину.

На нашу думку, слід погодитися з О.Н. Колесніченком (1988 р.), який вважав, що до комплексу ознак особи, як елементу криміналістичної характеристики включаються всі ознаки, які можуть служити визначенню ефективних шляхів та методів встановлення, розшуку і викриття злочинця. Частина з них має не тільки криміналістичне значення (наприклад, попередні судимості), але й важливі для розкриття злочину (наприклад, хитрощі злочинця). Зміст даного елементу криміналістичної характеристики визначається набором ознак особи, специфічних для осіб, які вчиняють злочини даного виду, і суттєвих для їх успішного розслідування. Система ознак особи злочинця включає ознаки демографічні, а також ознаки, які відображають окремі моральні, психологічні особливості (наприклад, риси характеру) і т.ін.

Аналіз судово-слідчої практики показує, що контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчиняється особами, незалежно від їх громадянства, це можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни й особи без громадянства.

Залежно від посадового положення можна виділити дві групи виконавців: а) фізичні особи; б) посадові особи, які використовують для вчинення злочину своє службове становище. Серед громадян можна виділити підгрупу осіб, звільнених на законних підставах від проходження митного контролю.

При вчиненні зазначеної контрабанди фізичними особами може діяти як окремий суб'єкт, так і група, в тому числі організована. Для контрабанди наркотичних засобів характерна наявність злочинної групи, яка в ході здійснення злочинної діяльності стає стійкішою й набуває рис організованості. Характерною рисою таких груп є їх прагнення до встановлення корумпованих зв'язків з посадовими особами митних органів. При цьому такі посадові особи можуть не знати про предмет контрабанди, однак сприяти її незаконному переміщенню через державний кордон України.

Групи, які спеціалізуються на вчиненні контрабанди зазначеними предметами, мають складну внутрішню структуру, до якої входять: 1) особи, які здійснюють фізичне переміщення об'єктів контрабанди через державний кордон (виконавці); 2) особи, відповідальні за безпеку переміщення предметів через державний кордон (на шляху проходження і в пункті перетинання кордону); 3) особи, відповідальні за безпеку діяльності групи (забезпечують захист від діяльності контролюючих і правоохоронних органів); захист групи від діяльності митних органів (інколи співробітники митниці, прикордонної служби, які вступили в злочинну змову з контрабандистами); 4) особи, які забезпечують підготовку предметів до переміщення через державний кордон (до їх обов'язків входить упакування предметів контрабанди, їх маскування, вантаження в транспортні засоби тощо); 5) особи, які забезпечують групу транспортними засобами (перевізники), зокрема керівники, як правило невеликих транспортних підприємств, а також індивідуальні власники або орендарі транспортних засобів; 6) особи, які здійснюють фінансування діяльності групи (придбання, перевезення тощо).

Врахування зазначених ознак злочинців та злочинних угруповань дозволяє пов'язувати їх діяльність з ознаками певних способів вчинення контрабанди, ознаками предметів контрабанди (синтетичні наркотичні засоби, наркотики рослинного походження тощо), а також можливими слідами злочинної діяльності і відповідно висувати обґрунтовані слідчі та оперативно-розшукові версії особливо в умовах неочевидності вчинення аналізованих злочинів.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>