XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подпишитесь на рассылки о научных публикациях

Мережко І.В., Боровик П.М. ВДОСКОНАЛЕННЯ НЕПРЯМОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Мережко І.В., студентка факультету економіки і підприємництва.

Науковий керівник: Боровик П.М.

Уманський державний аграрний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ НЕПРЯМОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Вже досить тривалий для сільськогосподарських підприємств функціонують спеціальні режими непрямого оподаткування, завданням яких є не забезпечення фіскальних інтересів держави, а підтримка сільськогосподарського виробництва. При цьому функціонування зазначених спец режимів зводиться до паралельного існування режиму акумуляції, механізму виплати дотацій та застосування нульової ставки ПДВ [1, 2].

Суттєвим недоліком режиму акумуляції є те, що з 2009 року суми ПДВ, які залишаються в розпорядженні виробників, не мають цільового призначення. Тобто закумульовані ресурси можуть використовуватись не на цілі розвитку аграрного виробництва та окремо галузей рослинництва і тваринництва, що, на нашу думку, є негативним явищем, адже сприяє занепаду сільськогосподарського виробництва. Тому, на наше переконання, вкрай потрібно забезпечити цільове використання закумульованих сум ПДВ.

Слід зазначити, що за функціонування механізму виплати дотацій виробникам молока та м'яса до бюджету не тільки не надходять суми ПДВ, але й за рахунок бюджету виплачують самі дотації та, при цьому, для споживача ціна молочної і м'ясної продукції не знижується, оскільки на етапі переробки застосовується стандартна ставка ПДВ. Проте, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» від 04.02.2009 р. передбачено з 2009 року відміну нульової ставки у разі продажу молока і м'яса. Внаслідок відміни нульової ставки суттєво зменшився розмір витрат бюджету [3]. Ця законодавча норма, на наше переконання, є цілком виправданою, адже, як свідчить практика, переважну частину дотацій отримують не виробники молока та м'яса, а переробники. Тому їх давно слід було замінити на пряму бюджетну підтримку, що надавалась би відповідно до фактичних обсягів виробництва молока. Саме така зміна в механізмі бюджетної підтримки аграрних товаровиробників дасть змогу усунути економічні викривлення, а також дозволить ефективніше використовувати державні фінансові ресурси.

Враховуючи викладене, спеціальний режим непрямого оподаткування аграрних товаровиробників потребує суттєвого вдосконалення. Напрямами його реформування, на нашу думку, мають бути:

•Ø    забезпечення цільового використання закумульованих сум ПДВ;

•Ø     перехід від виплати дотацій до прямої бюджетної підтримки аграрних товаровиробників.

Реалізація зазначених заходів підвищить рівень ефективності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Література:

•1. Закон України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 3 квітня 1997р. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: - // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга". - 2009.

•2. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок  нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі"  від 12 травня 1999 року №805. [Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга". - 2009;

•3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» N 645-VI  від 04.02.2009 р. . - [Електронний ресурс] - Режим доступу: - // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга". - 2009.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>