XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Метлушко О.В. Операції банків з цінними паперами в період кризи

Метлушко О.В., здобувач ТНЕУ

Операції банків з цінними паперами в період кризи

     Роль банків на ринку цінних паперів безсумнівна. Навіть у США, де на діяльність банків на ринку цінних паперів законодавчо накладено ряд обмежень, уявити собі даний ринок без банків неможливо. В більшості країн банки на ринку цінних паперів відіграють ключову роль. Саме тому питання розвитку банківських операцій з цінними паперами викликає значний інтерес. Особливий інетрес викликає діяльність банків на ринку цінних паперів за складної економічної ситуації. Банківська система опинилась фактично в епіцентрі економічної кризи.    

     Розглядаючи проблеми, які виникли перед ринком корпоративних цінних паперів наприкінці 2008 року, слід зазначити відносне зниження емісійних операцій. Оскільки екстенсивні шляхи росту банківської системи вже вичерпані, емісія будь-яких банківських акцій перестала бути привабливою для інвесторів. Фактичний стан деяких банків показав, що сама ця структура не є абсолютно надійною, а встановлення валютних обмежень НБУ знизили спекулятивний банківський дохід. У більшості банків загострюється боротьба за клієнтуру, в тому числі за таку, якій раніше особливого значення не надавалось. В такій ситуації проявляється тенденція поглинання одних банків іншими. Це сприяє пожвавленню на вторинному ринку банківських корпоративних цінних паперів.

     В таких умовах перебувають банки в період кризи кінця 2008 року. І хоч криза вражає в першу чергу ринок міжбанківських кредитів, вона не могла не завдати впливу на ринок корпоративних паперів комерційних банків. Найбільш показовою в даному випадку є динаміка кількості банків, цінні папери яких пропонуються на ринку, і фірм, які здійснюють операції з цими паперами.

     Найбільші обсяги випуску акцій були зареєстровані такими емітентами: ЗАТ «ОТП банк» (два випуски на загальну суму 2.77 млрд. грн.); ЗАТ Комерційний банк «Приват Банк (1.46 млрд. грн.); ВАТ «ВТБ-банк» (1.36 млрд. грн.); ЗАТ «Альфа-Банк» (два випуски на загальну суму 1.23 млрд. грн.) [1].

     Проблема ліквідності у банків наступила ще до моменту безпосереднього наступу кризи (жовтень 2008 року), що і визничило ріст кількості банків, папери яких були присутні на ринку. При цьому кількість таких банків не знижується до кризового рівня. Що стосується  кількості фірм, які працюють на ринку, то їх чисельність знижується. Очевидно причиною є обережність.

     В цілому зниження ліквідності банків і нестача засобів спричиняє прагнення продати акції. Таким чином, підвищення кількості пропозицій про купівлю над пропозицією про продаж, властиве у докризовий період, змінюється.

    Слід врахувати, що деякі банки самостійно здійснювали операції із своїми ж акціями. На жаль, виходячи із наявної статистики, неможливо оцінити, яка частина банків здійснювала операції із своїми акціями через посередництво дочірних структур.

     На нашу думку, на період кризи кількість поглинань та злиттів буде зростати. Найкрупнішою у 2008 році M&A - угодою в Україні стало придбання італійською компанією Intesa Sanpaolo 100% акцій ВАТ «Правекс-Банк» за $750 млн. [2]. Україна не має потреби у наявності 178 банківських установ на сьогоднішній день. Та і до меншої кількості банків можна поставити більш жорсткі вимоги до капіталу та резервів. Уряд ухвалив порядок участі держави у капіталізації банків, перебачивши купівлю акцій банків за ціною вище номіналу.

     Сьогодні одним із найбільш актуальних питань в Україні є розробка методів боротьби з протиправним поглинанням компаній або рейдерством. Державні органи влади повинні брати активну участь у процесі створення ефективних механізмів протидії рейдерським атакам у нашій країні. У цьому зв'язку позитивним кроком є прийняття Верховною Радою України  17 вересня  2008 року Закону України "Про акціонерні товариства» (за оцінками експертів, на вітчизняному ринку частка протиправних захоплень підприємств становить 60-70% ринку злиттів і поглинань).

     Отже, на початок кризи жовтня 2008 року комерційні банки виявились не готовими до здійснення операцій з власними цінними паперами (акціями) на вторинному ринку для підвищення своєї ліквідності і вдавались до продажу пакетів своїх акцій занадто пізно, в умовах несприятливої кон'юктури. Банки не мали завчасно опрацьованої стратегії своїх дій на вторинному ринку акцій в кризових умовах.

     Деяким пожвавленням  зазначається діяльність комерційних банків з випуску та розміщення облігацій. За 7 місяців 2008 року зареєстровано 525 випусків облігацій підприємств на суму 21.72 млрд. грн., що на 11.99 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період 2007 року (лідерами були банківські установи - Райффайзенбанк Аваль, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, банк «Форум», ПУМБ [3].

     Для подолання кризових явищ необхідно:

•-         запровадити стимули для збільшення внутрішніх інвестицій у корпоративні цінні папери на українському фондовому ринку: ввести щоквартальну фіксацію прибутку для виплати дивідендів, зниження ставки єдиного соціально внеску для корпорацій, зниження прибуткового податку для громадян при операціях з цінними паперами та ін.

•-         активізація приватизаційних процесів високоліквідних підприємств, організація для цього відкритих міжнародних аукціонів.

     На нашу думку, найважливішою проблемою, що поглиблює кризові явища діяльності банків на фондовому ринку, є криза недовіри. Результатом також є низька зацікавленість населення до інвестування своїх заощаджень у цінні папери. Важливим аспектом була б розробка компенсаційних механізмів щодо втрат населення від операцій з цінними паперами, як це існує з депозитними вкладеннями. Вирішенню цієї проблеми має стати розробка проекту закону «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку». Основними цілями розвитку ринку має стати досягнення стійкості, відкритості та конкурентоспроможності ринку цінних паперів України. Стійкість фондового ринку передбачає його здатність до самодостатнього розвитку та нейтралізації загроз світових фінансових криз.

Література:

1.  Тенденції розвитку фондового ринку// Цінні папери України. -2008. -№43 (535).

2. Злиття та поглинання в Україні // Цінні папери України. -2008. -№42(534).

3. Офіційний сайт ДКЦПФР//www.ssmsc.gov.ua.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>