XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мезенцева О.М. ПРОГНОЗУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ТА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНІ

Мезенцева Оксана Миколаївна
Кіровоградський національний технічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ТА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В РЕГІОНІ

В Кіровоградській області, як і в інших областях України, відповідно до Закону України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, розробляється “Обласна програма розвитку малого підприємництва”. Забезпечення виконання основних заходів та показників програми ґрунтується на державній фінансовій підтримці.
Виходячи з того, що можливості формування та використання державного, регіональних і місцевих фондів для підтримки малих підприємств в області обмежені, витрати концентруються на перспективних пріоритетних напрямках їх розвитку з метою використання наявного ресурсного потенціалу. Ці напрямки, до включення їх в “Обласну програму розвитку малого підприємництва”, обґрунтовуються на обласному та місцевих рівнях. В програму на 2007-2008 рр. до них включено: 1. Розвиток сільського господарства. 2. Розвиток харчової промисловості. 3. Підтримка інноваційних проектів. 4. Підтримка власного товаровиробника. 5. Залучення до роботи на малих підприємствах слабозахищених верств населення.
На всіх рівнях визначається ресурсний потенціал для розвитку малих підприємств, що включає: 1. Сировинні ресурси, що не використовуються. 2.Виробничі площі та інші приміщення, в тому числі житлові, що не використовуються. 3. Наявні об’єкти незавершеного будівництва різного призначення. 4. Незайняті трудові ресурси, особливо з числа безробітних та слабозахищених верств населення. Крім цього можна використати результати соціологічного дослідження стосовно розвитку малих підприємств за такими напрямками: ціннісні орієнтації; мотиваційна цілеспрямованість; можливості пільгового надання кредитів; причини, що заважають розвитку малих підприємств; рівень безпеки підприємницької діяльності; організації, що ефективно регулюють підприємницьку діяльність; оцінка роботи місцевих органів. Наведені вище дані можна узагальнити в таблиці “Можливості для розвитку малих підприємств в області”.
Використовуючи означені вище дані та відповідні показники, прийняті з офіційної статистики, можна спрогнозувати на відповідний період: кількість малих підприємств, середньорічну кількість зайнятих на малих підприємствах, кількість малих підприємств на 10000 осіб наявного населення. В основу прогнозування покладено приріст відповідного показника в порівнянні з минулим роком, на основі якого визначається величина показника на прогнозний рік. При цьому використовуються методи екстраполяції і порівняльного аналізу.
Організація цілеспрямованої роботи щодо прогнозування пріоритетних напрямків та основних показників розвитку малих підприємств в області в 2007 р. дало можливість збільшити кількість малих підприємств, зайнятих виробничою діяльністю, на 85 підприємств або на 3,8%. При цьому, питома вага цих підприємств складала 39,2% проти 38,3% у 2006 р. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) в 2007 р. зросли на 9% проти 2006 р. Обсяги надходжень до бюджету від результатів діяльності малих підприємств склали 113,4 млн. грн., що на 1,8% більше, ніж за 2006 р.
Використання наведених рекомендацій щодо подальшого розвитку малих підприємств дозволяє створювати малі підприємства в необхідних для області напрямках діяльності та підвищувати ефективне їх функціонування за рахунок державної цілеспрямованої фінансової підтримки.

Література:
1. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика. – Київ: ЦУЛ, 2003. – С. 245-285.
2. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2006. – С. 86-101.

e-mail: silver_sharper@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>