XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Михайлов С.В. ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ ТА ІСТОРІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ.

Рубрика: Право

Михайлов Сергій Валентинович

Одеський юридичний інститут ХНУВС

ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ ТА ІСТОРІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ      

   Розвиток морської торгівлі сприяв бурхливому розвитку мореплавання. Перевезення різних вантажів у різних напрямках стали однією з причин росту і могутності морських держав. Для збереження коштів і покриття різних ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями у перевізників, пасажирів, вантажовласників і інших суб'єктів виникла потреба в морському страхуванні.

Морське страхування є найдавнішим видом страхування, історія якого пов'язана з розвитком морської торгівлі. Тривалий час світовим центром морського страхування лишалась Англія. У 1720 р. в Англії створені перші акціонерні товариства з морського страхування: Lоndon Аssuгаnсе Согрогаtіоn і Rоуаl Ехсhаnge Аssuгаnсе Согрогаtіоn, які, окрім морського страхування, займалися страхуванням від вогню і страхуванням життя. В більш пізніші роки акціонерні товариства морського страхування виникають в Генуї (Італія), Данії, Швеції.

Потрібно відмітити той факт, що історія розвитку морського страхування, без сумніву, пов'язана із словом "Ллойд". "Ллойд" було створено у кав'ярні Едварда Ллойда у 1689 р. у Лондоні.

В 1696 р. Ллойд почав випускати три рази в тиждень спеціальну листівку "Новини Ллойда", в якій містилась інформація про морські судна, ціни на товари та інша цікава і корисна інформація для моряків і страховиків.

Зазначимо, що виданий "Lloid's List" з 1734 р. виходить щоденно донині.

Після смерті Ллойда його справа продовжувалась послідовниками. виник  Пізніше виникали "Німецький "Ллойд", "Російський "Ллойд".

При Радянській владі страхування було оголошено монополією держави. Морським страхуванням до 1947 року займалася державна фірма "Держстрах", а з 1947 року "Індержстрах".

          На теперішній час на страховому ринку України діють такі об'єднання страховиків: Ліга страхових організацій України, Авіаційне страхове бюро України, Моторне бюро України, Асоціація "Українське медичне страхове бюро", а також Морське бюро України.

Стосовно визначення морського страхування, то можна сказати, що це вид транспортного страхуван­ня, яке покриває ризики, пов'язані з торговельним мореплав­ством.

        Більше ніж за три століття розвитку морського страхування було відпрацьовано головні принципи, поняття й механізми, які застосовуються й донині, іноді лише з невеликими змінами. Таким чином, можна казати про те, що страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин.

       Можна виокремити два основні джерела морського страхо­вого права: в міжнародному масштабі - англійський Закон про морське страхування 1906р. (далі - За­кон), у національному - Кодекс торговельного мореплавання Ук­раїни 1994 р. (далі - Кодекс).

       Важливого значення в діяльності з морського страхування набуває договір морського страхування, за яким страховик зо­бов'язується за обумовлену плату (страхову премію) в разі на­стання передбачених у договорі небезпечностей або випадковостей, яких зазнає об'єкт страхування (страхового випадку), відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір, понесені збитки.

Відповідно до об'єктів страхування, то згідно національного законодавства до них належать: судно, в тому числі й таке, що будується; вантаж; фрахт; плата за проїзд, орендна плата; очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечу­ються судном, вантажем, фрахтом, заробітна

плата, інші винагороди капітана, інших осіб суднового екіпажу; цивільна відповідальність судновласника й перевізника, а
також ризик, взятий на себе страховиком (перестрахування).

Також потрібно виділяти наступні основні види морського страхування:

страхування каско суден на термін;

страхування    каско    суден    на    період    будівництва
        (будівельні ризики);

страхування військових і страйкових ризиків;

страхування ризику втрати фрахту;

страхування особливих майнових інтересів;

страхування додаткової відповідальності;

страхування контейнерів;

страхування відповідальності судновласників;

страхування відповідальності фрахтувальників;

страхування відповідальності суднових агентів;

страхування відповідальності суднових брокерів.

Тобто можна виділити три основні групи страхування;

А. Додаткове (до стандартного страхування каско) річне страхування для звичайних суден, які плавають у нор­мальних умовах;

Б. Страхування на певний термін для звичайних суден, що

перебувають в умовах, відмінних від нормальних;

В. Спеціалізоване страхування для «незвичайних»  (спе­цифічних) суден та іншого майна.

         Стосовно висновку, то можна казати про те, що страхування - обєктивно необхідний атрибут ринкової економіки. Світовий досвід переконує, що одним з важливіших індикаторів стану економіки будь якої країни ринкової орієнтації є розвиток страхування і як вже було зазначено страхування - це одна з найдавніших категорій суспільних відносин.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>