XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Михайловина С.О. СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

Михайловина Світлана Олексіївна

Уманський державний аграрний університет

СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В агропромисловому підприємстві України, залежно від розміру земельної площі, існують різні форми господарювання: від великих аграрних підприємств до дрібних. До останніх належать особисті селянські господарства (ОСГ), які в сучасних умовах, коли ефективність аграрного виробництва залишається низькою, суттєво впливають на забезпечення продовольчої безпеки  України.

ОСГ останніми роками стали об'єктом досить пильного наукового інтересу вчених України які почали активно досліджувати їх розвиток. Особливо важливе місце займають наукові праці В.Я. Месель-Веселяка, О.М. Онищенка, Л.Ю. Мельника, П. М. Макаренка, Юрчишина В.В.

Поряд із дослідженням формування і розвитку особистих господарств населення виникають питання щодо сучасного трактування сутності і самого поняття ОСГ, адже сьогодні відсутнє чітке його визначення.

В радянські часи і до 2000 року використовувався переважно термін «особисте підсобне господарство». Особисті підсобні господарства - це земельні ділянки, що надані громадянам у власність, постійне чи тимчасове користування з метою виробництва сільськогосподарської продукції.

У цілому в роки аграрної кризи сектор ОПГ виконував багатофункціональну роль, а саме: він став провідним джерелом підтримки добробуту для селян і багатьох мешканців міста; в умовах зростання безробіття серед селян ОПГ стали основною сферою зайнятості [3].

            У травні 2003 року прийнято Закон України «Про особисте селянське господарство» (ОСГ), який визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади його ведення. ОСГ - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації  її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму [1].

ОСГ - особлива форма не тільки власності, а й сільськогосподарського виробництва. Її неправомірно ототожнюють із домашнім господарством. Якщо домашнє господарство, пише О.С. Кільніцька, є формою організації побуту, способом організації споживання продуктів і послуг, то ОСГ - це форма виробництва продуктів і доходу, відтворення особистої власності [2].

ОСГ сьогодні є автономним родинним виробництвом, в якому використовується праця всіх членів родини, в тому числі незайнятих у суспільному виробництві.

Слід також відмітити, що ОСГ є досить зручною формою господарювання. Це зумовлено низкою чинників: самостійністю в організації виробництва і розпорядження виробленим продуктом і отриманими доходами у відповідності із власними цілями; вільним вибором партнерів.

Вважаємо, що ОСГ - це індивідуальна, приватна форма власності селян (як фізичної особи), метою якої є виробництво, переробка, споживання сільськогосподарської продукції та реалізація її надлишків. Право власності на майно ОСГ поширюється на всіх членів родини.

Література:

•1.     Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 р. № 29.

•2.     Кільніцька О.С. Особисте підсобне господарство населення як форма само зайнятості в сільському господарстві // Економіка АПК. - 1998. - №11. - С.93-95

•3.     Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Сутність аграрних домогосподарств та їх основні економічні характеристики // Економіка АПК, - 2007. - № 3. - С. 3-10.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>