XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Міроненко О. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.

Інститут економіки управління і міжнародних економічних відносин

Донецький національний  універсітет економіки і торгів    ім.  М. Туган-Барановського

Міроненко Олена

   МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Актуальність цієї теми полягає в тому, що підвищення міжнародної конкурентоспроможності машинобудівної галузі України виступає ключовим завданням формування ефективної відкритої економіки держави. На сьогодні це зумовлене сучасними тенденціями промислової політики, механізмом регулювання відкритої економіки України, дослідженням інвестиційної діяльності. Для забезпечення конкурентоспроможності цієї галузі необхідне врегулювання завдань соціального розвитку, завдяки яким підвищується забезпечення високотехнологічної промисловості кваліфікованими кадрами, характер соціального страхування, медичного обслуговування. Новації в машинобудуванні дають кращі умови для збереження і поліпшення життєвого середовища, є умовою стійкості економічних і соціальних процесів у довгостроковій перспективі.

Сьогодні на конкурентоспроможність виробників продукції машинобудування впливає об`єднання їх в єдину мережу інтернаціональних товаровиробників, колишніх національних галузей та цілих економік, які концентруються на створенні бар'єрів виходу інформації за кордони національних територій. Вони використовують новітні тенденції, передусім, в галузі інформатики. Для машинобудування характерні всі сучасні тенденції по розробці й упровадженню нових продуктів і технологічних процесів, що дозволяють більш повною мірою задовольняти потреби споживачів. Забезпечення інноваційних проривів та конкурентних переваг досягається за рахунок як ефективного менеджменту ресурсів, так і менеджменту організації. Машинобудування в Україні має відповідати сучасним реаліям технологічного та інформаційного розвитку цивілізації, методикам проведення структурної політики. Задачі забезпечення сталого росту в машинобудуванні України мають включати зниження енергомісткості та матеріаломісткості виробництва товарів та послуг, а також більш раціональне використання трудових ресурсів у відповідності до сучасних тенденцій НТП та інтернаціоналізації. Суттєвим фактором підвищення конкурентоспроможності машинобудування є роль держави. Саме держава повинна створити механізми заінтересованості машинобудівників у результатах власної роботи. Задачі вироблення науково-технічної стратегії розвитку України мають формулюватися з урахуванням можливостей унікального сполучення науково-технічного потенціалу, висококваліфікованої і дешевої робочої сили.

Таким чином, Україна потрібує комплексного формування та поетапної реалізації національної стратегії розвитку машинобудівної галузі та забезпечення належного рівня її конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Слід виробити комплекс організаційних заходів для досягнення реальних результатів в плані технологічної модернізації та забезпечення прориву в області конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Для цього слід використовувати субсидування, сформувати та реалізувати концепцію фінансової, податкової та кредитної політики сприяння машинобудівельної галузі, розробити програму відновлення потенціалу машинобудівної галузі, налагодити міжнародні коопераційні проекти у цій сфері.

Література:

•1.      Матросова Л.Н. "Інновації як основа конкурентоспроможності країн": Економіст.- К. №8,- 2007, с.70-72

•2.      http://www.lib.ua-ru.net/katalog/8.html

•3.      http://www.vopreco.ru/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>