XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Митякова О. А. НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

студентка 6-го курсу Митякова О. А.

Східноукраїнський університет імені Володимира Даля

Краснодонський факультет інженерії та менеджменту

м. Краснодон, Луганська область, Україна

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Протиріччя між непереборною силою, спрямованою на створення широких конкурентних можливостей, і неповороткою моделлю фінансової бухгалтерської звітності послужило причиною створення якогось синтезованого явища: збалансованої системи показників ефективності. Ця система зберігає традиційні фінансові параметри, які відображають історичний аспект уже доконаних подій. Це безсумнівно важливо для підприємств промислової епохи, для яких інвестиції в довгострокові потенційні можливості і взаємини з клієнтами не були визначальними з точки зору досягнення успіху. Однак такі фінансові критерії не годяться для управління та оцінки діяльності компаній у вік інформації, яка спрямована на створення вартості за допомогою інвестування в клієнтів, постачальників, працівників, виробництво, технологію та інноваційні проекти [3].

Збалансована система показників доповнює систему фінансових параметрів вже доконаного минулого системою оцінок перспектив. Цілі і показники цієї системи формуються в залежності від світогляду і стратегії кожної конкретної компанії і розглядають її діяльність за чотирма критеріями: фінансовому, взаємовідносинах з клієнтами, внутрішнім бізнес-процесам, а також навчання та розвитку персоналу [2].

Одним із принципів збалансованості системи є умова інформаційної доступності для працівників компанії всіх рівнів. Службовці «переднього краю» повинні розуміти, які фінансові наслідки їхніх рішень та дій; топ-менеджери зобов'язані повністю усвідомлювати, що приведе компанію до довгострокового фінансового успіху [2].

Цілі і показники їх виконання для збалансованої системи - щось більше, ніж миттєвий набір фінансових і нефінансових параметрів; вони виникли як результат ієрархічного процесу, обумовленого стратегією компанії в цілому. Завдання збалансування системи показників полягає в тому, щоб трансформувати місію компанії в конкретні, цілком відчутні завдання та показники. Ці показники являють собою баланс між зовнішніми звітними даними для акціонерів і клієнтів і внутрішніми характеристиками найбільш значущих бізнес-процесів, інновацій, навчання та зростання. Ця рівновага між показниками результатів минулої діяльності та майбутнього зростання. Сама система являє собою поєднання об'єктивних, легко піддаються кількісному обліку результатів і суб'єктивних, в деякій мірі довільних параметрів майбутнього зростання [3].

Чітко сформулювати стратегію і перевести її в площину конкретних стратегічних завдань [4]. Встановити відповідність між стратегічними цілями і показниками їх досягнення і проінформувати про це всі підрозділи компанії.

Планувати, визначати цілі і стратегічні ініціативи.

Розширювати стратегічну зворотний зв'язок і інформованість.

Робота по збалансованій системі критеріїв оцінки починається з обговорення топ-менеджерами проблеми визначення конкретних стратегічних завдань на основі прийнятої стратегії. Для того щоб поставити фінансові завдання, необхідно вибрати, на що слід зробити упор: або на збільшення прибутковості та завоювання ринку, або на генерування потоку готівки. Але що особливо важливо з точки зору споживачів, керівництво повинно чітко позначити той сегмент ринку, в якому воно має намір вести конкурентну боротьбу за клієнта [3].

Як тільки встановлені фінансові та клієнтські цілі, компанія розробляє завдання та показники для свого внутрішнього бізнес-процесу, що є одним з принципових нововведень і очевидною перевагою походу збалансованості системи показників. Традиційні системи оцінки діяльності, навіть ті, що застосовують нефінансові показники, фокусують увагу на зниженні вартості, поліпшенні якості і скороченні тимчасового циклу вже існуючих процесів. Збалансована система показників  висвічує ті з них, які є найбільш значущими для отримання видатних результатів з точки зору споживачів і акціонерів. Найчастіше таким чином вдається виявити абсолютно нові внутрішні процеси, які керівництво має довести до досконалості, з тим щоб запропонована стратегія привела до успіху [3].

Що ж стосується останнього компонента збалансованості системи показників, а саме навчання та розвитку персоналу, то, безсумнівно, серйозні інвестиції в перепідготовку, інформаційні технології і системи, а також в удосконалення організаційних процедур життєво необхідні. Ці інвестиції в людей, системи та процедури стануть генераторами великих інновацій і модернізації внутрішніх бізнес-процесів на користь клієнтам і в кінцевому рахунку акціонерам [4].

Література:

•1.   Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Экономистъ, 2008.- 215 с.

•2.   Гершун А.М., Нефедьева Ю.С. Разработка сбалансированной системы показателей. Практическое руководство. - М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2004. - 88 с.

•3.   Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию: Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. - 304 с.

•4.   Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты: Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 436 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>