XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Миздренко О.М. ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ І ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ РОБОТІ ПРОФЕСОРА В.Я.ПІДГАЄЦЬКОГО (20-ті рр. ХХ ст.)

Аспірант Миздренко О.М.

ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький державний

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ І ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ РОБОТІ ПРОФЕСОРА В.Я.ПІДГАЄЦЬКОГО (20-ті рр. ХХ ст.)

У науковій спадщині відомого вченого в галузі професійної гігієни в  20-х рр. ХХ ст.  професора В.Я.Підгаєцького налічується близько семи праць присвячених проблемам фізичного виховання. Це такі праці як: «Роль і завдання фізичної культури. Інститут фізичної культури ВУАН.» (1922 р.), «Суспільна та біологічна  роль фізичної культури» (1922 р.), «Фізична культура вправне володіння тілом» (1923 р.), «З приводу значення фізичної культури для міського пролетаріату. З Інституту фізичної культури ВУАН» (1923 р.), «З приводу сучасних умов реалізації фізичної культури» (1923 р.), «Фізична культура села» (1924 р.), «Фізична культура та хліборобська праця» (1924 р.) [2, с. 29].

Цей напрям досліджень у своїй науковій роботі професор В.Я.Підгаєцький розпочав очоливши інститут фізичної культури ВУАН з 1921 р. Вже на початку 20-х рр. ХХ ст. під керівництвом професора В.Я.Підгаєцького Інститут фізичної культури став однією з вагомих наукових ланок ВУАН, який займався вивченням проблем фізичного виховання, євгеніки та медичної генетики, м'язової діяльності, процесів втоми, біохімії вітамінів, наукової організації праці. Водночас, головним завданням цього інституту було вивчення проблем фізичного виховання населення УССР [1, с. 77].

На початковій стадії діяльності Інститут фізичної культури займався переважно теоретичною роботою та збором деяких матеріалів. Він налічував три підрозділи: антропометричний кабінет, фізіологічну лабораторію та Музей фізичної культури. Пізніше впродовж 1921-1924 рр. очолюваний В.Я.Підгаєцьким Інститут фізичної культури розбудовує свою структуру до семи підрозділів: анатомо-антропометричного кабінету, лабораторії гігієни, музею фізичної культури, лабораторії біохімії, фізіологічної лабораторії, лабораторії праці, кабінету антропосоціології та євгеніки. Професор В.Я.Підгаєцький поповнив кадровий склад молодими талановитими вченими та суттєво пожвавив науково-дослідну роботу цього підрозділу ВУАН. Зокрема, співробітники Музею фізичної культури укладали програми з фізичного виховання для трудових шкіл, які розглядалися і затверджувалися на засіданні Науково-педагогічної комісії та організовували екскурсії до музею для учнів та вчителів місцевих шкіл. З метою поширення ідей фізичного виховання працівники Інституту фізичної культури підтримували тісні контакти з вищими навчальними закладами Києва, трудовими школами, робітничими та піонерськими клубами, військовими частинами, виступали перед їхніми колективами з лекціями, бесідами [1, с. 78].

Співробітники Музею фізичної культури публікували результати своїх досліджень у довіднику Вищої військової школи імені Каменєва та у «Пораднику СоцВиху» (1923 р.). У Київському медичному журналі була надрукована стаття  В.Я.Підгаєцького «Роль і завдання сучасної фізичної культури» (1922, № 6). У цій статті вчений висвітлив першочергові заходи для оздоровлення молодого покоління українців і розкрив основні напрямки методичної роботи з фізичної культури [4, с. 17].  Брошура професора В.Я.Підгаєцького «Фізична культура. Вправне володіння тілом.» обсягом 48 сторінок була видана у друкарні Військоворедакційної ради Українського військового округу. У цій праці вчений науково обґрунтував такі питання: умови реалізації сучасної фізичної культури, зміст фізичної культури, економічне значення фізичної культури, форми фізичної культури, план фізичного удосконалення, виховні поради, програми фізичних вправ [5, с. 44].  Таким чином, наукові ідеї стосовно фізичного виховання населення та розвитку фізкультури, які  генерував очолюваний професором В.Я.Підгаєцьким Інститут фізичної культури, поступово втілювалися в життя.

Поряд з цим, Інститут фізичної культури ВУАН надавав консультативну допомогу Вищій раді фізичної культури при ВУЦВК УСРР, освітнім і санітарно просвітницьким закладам Народного комісаріату освіти УСРР, Наркомату охорони здоров'я УСРР, культурно-спортивним відділам і товариствам профспілок, партійним і комсомольським організаціям щодо розробки матеріалів методичного характеру, планів і положень стосовно розвитку та здійснення фізичного виховання серед усіх вікових груп населення України. Це в свою чергу сприяло створенню розгалуженої мережі відділів і спортивних секцій при губернських і окружних радах фізичної культури [2, с. 24].

Наукове опрацювання професором В.Я.Підгаєцьким проблем фізичного оздоровлення населення у поєднанні з системним підходом щодо фізичного виховання молодого покоління стало  одним з вагомих чинників, які сприяли масовому розвитку фізкультури і спорту в Україні. У вищих навчальних закладах відкривались кафедри фізкультури. При робітничих клубах і школах споруджувались спортивні майданчики, облаштовувались гімнастичні зали. У медичних закладах системи охорони здоров'я організовувались постійно діючі курси з підготовки спеціальних санітарних лікарів, створювались науково-дослідні кабінети для визначення впливу фізичних вправ на організм людей різних вікових категорій.  При центральному апараті Народного комісаріату охорони здоров'я УСРР був створений новий орган - Інспекторат контролю за станом розвитку фізичної культури в губерніях [3, с. 354].

Література:

1. Звідомлення Всеукраїнської Академії наук за 1923 рік. / з нагоди п'ятирічного існування Академії 1918-1924 рр. - К.: З друкарні ВУАН, 1924- С. 77-78.

2. Звідомлення Всеукраїнської Академії наук за 1927 рік. - К.: З друкарні ВУАН, 1928. - С. 24, 29.

3. Наукові установи та організації УСРР. - Харків: Видання Державної Планової комісії, 1930. - 404 с.

4. Підгаєцький В.Я. Роль і сучасні завдання фізичної культури / В.Я.Підгаєцький //Київський медичний  журнал. - 1922. - №6. - С. 15-22.

5. Підгаєцький В.Я. Фізична культура. Вправне володіння тілом. / В.Я.Підгаєцький. - К.: Друкарня Військово-редакційної ради Київської військової округи. - 1923. - 48 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>