XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Монько Р.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Монько Роман Мирославович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу професійно-педагогічної підготовки вчителів Польщі, впровадження нових педагогічних технологій, пошук найбільш оптимальних концептуальних підходів до розвитку національної педагогіки, зумовлюють зростання наукового і практичного інтересу до вивчення досвіду загальноосвітньої та вищої школи, зокрема, Республіки Польщі.

Активні зміни розвитку польського суспільства ставлять перед вищою освітою нові завдання, які зумовлені необхідністю поглиблення і розширення наукового обґрунтування докорінних перетворень, що здійснюються в суспільстві та освітянській галузі на сучасному етапі.

Політичні та суспільні зміни в державі, перехід до ринкової економіки спонукали і до реформи вищої освіти: вищі навчальні заклади (ВНЗ) отримали значно вищий рівень автономії, право приймати частину студентів з оплатою навчання; урізноманітнився перелік спеціальностей; виникло чимало приватних ВНЗ, однак навчання у державних закладах залишилось безкоштовним для вступників за конкурсом у межах лімітів [1].

Одним з основних факторів прогресу в освіті Республіки Польща є якість підготовки педагогічних кадрів. Ускладнення завдань школи і функцій вчителя відповідно до вимог реформування всіх галузей освіти зумовило необхідність підвищення вимог до його професійно-педагогічної підготовки, змісту, методів та засобів формування у майбутнього педагога високої фахової і спеціальної ерудиції. Основними напрямами кардинальних змін в підготовці майбутніх вчителів «Техніки» стали: деідеологізація, деполітизація та покращення методичної підготовки студентів; індивідуалізація навчального процесу; розширення самостійності студентів; поліпшення якості організації та змісту навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; приділення більшої уваги організації та проведенню педагогічної практики в школі; розширення контактів з європейськими університетами та іншими зарубіжними навчальними закладами, які здійснюють підготовку вчителів [2].

Сучасна польська дидактика техніки в школі трактує роль вчителя у навчально-виховному процесі, як тактичного помічника пізнавальної діяльності учнів, який створює належні умови для їх самостійної праці та здійснює лише загальний контроль за творчими починаннями своїх вихованців. Учні отримують певну свободу у доборі та опрацюванні матеріалів при вивченні певних тем. Вчитель не має права нав'язувати їм власне трактування подій. В повній мірі учні отримують можливість у формуванні власних оцінок та узагальнень.

 Основним елементом реформування польської освіти на сучасному етапі є удосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя. Останнім часом змінюються науково-методичні вимоги до сучасного вчителя технічного напрямку, передусім щодо організації навчально-виховного процесу на засадах раціонального врахування умов школи; надання учням певної свободи в доборі окремих навчальних тем та необхідного для опрацювання технічного матеріалу; використання на уроках першоджерел; вміння формулювання учнями власної думки та особистої позиції.

Література:

1. Василюк А. Вища освіта Польщі: структура, управління, фінансування, підготовка кадрів / А. Василюк // Освіта і управління.-1998.-№ 2.-Т. 2.-С. 154-163.

2. Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: Монографія / Під ред. Н. Г.Ничкало, В.О.Кудіна. - Черкаси: Вибір, 2002.-322 с.

 

e-mail: bimmer730i@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>