XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Моргачов І.В. ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА: НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСНО ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

Моргачов Ілля Вікторович

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА: НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСНО ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вітчизняні проектні організації відіграють важливу роль в розвитку і використанні науки і техніки в країні, вони сприяють доведенню результатів наукових досліджень до стадії практичного використання, ресурси цих організацій застосовуються для вирішення задач науково-технічного розвитку країни. Створення державними органами влади більш сприятливих умов діяльності проектних організацій є напрямком удосконалення державної науково-технічної політики. Однак важливо враховувати специфіку цих організацій.

Метою досліджень є обґрунтування необхідності забезпечення в рамках державної науково-технічної політики більш сприятливих умов діяльності відносно великим за масштабом проектним організаціям.

Пропонується наступний перелік критеріїв розподілу проектних організацій за масштабом (в послідовності за ступенем важливості): чисельність персоналу; сукупний стаж роботи основного персоналу; наявність працівників серед основного персоналу з науковим ступенем за напрямком робіт; термін існування організації; рівень забезпеченості комп'ютерною технікою; наявність спеціальних програм для виконання проектно-кошторисної документації; наявність експортних замовлень. Наведені критерії так чи інакше (прямо або опосередковано, тобто непрямим чином) характеризують рівень кадрового потенціалу проектних організацій, їх масштаб, можливості щодо виконання проектно-кошторисної документації та розробки проектних рішень, рівень науково-технічного потенціалу кожної організації.

Відносно великі за масштабом проектні організації України (на відміну від відносно малих) є своєрідними центрами навчання персоналу, частина якого з часом переходить на роботу до відносно малих за масштабом відповідних організацій. Відносно великі проектні організації мають більший рівень спеціалізації та в змозі виконувати проектно-котшторисну документацію більшого рівня складності, масштабності та наукоємності. Ці організації мають більші обсяги архівної документації, що надає можливості навчання персоналу; в цих організаціях працює більше фахівців, які допомагають у відповідному навчанні. На відміну від відносно малих за масштабом проектних організацій вони мають більші можливості у навчанні персоналу тобто підвищенню рівня науково-технічного потенціалу, однак не рідко програють за ціною виконання проектно-кошторисної документації через відносно більший рівень накладних витрат.

В деяких періодах часу, як, наприклад в 1992 - 2006рр. в Україні попит на проектно-кошторисну документацію низького та середнього рівня складності домінував в структурі відповідних замовлень. В таких умовах переваги, в тому числі за цінами та витратами, мали відносно малі за масштабом проектні організації. Останні в змозі виконувати проектно-кошторисну документацію низького та середнього рівня складності з меншими витратами, однак практично не виконують відповідну документацію високого рівня складності, масштабності та наукоємності, та зорієнтовані більше на залученні досвідчених фахівців, а не на навчанні власного персоналу. Саме кількість таких організацій зростає в цей період та збільшується чисельність їх персоналу за рахунок відтоку досвідченого персоналу з відносно великих за масштабом проектних організацій. Умови діяльності останніх погіршуються, що негативно відображається на рівні використання та розвитку науки і техніки в країні, тому, що саме відносно великі за масштабом проектні організації мають більш суттєвий вплив на цей рівень.

Виходячи з цілей розвитку науково-технічного потенціалу проектних організацій та інтенсифікації науково-технічного розвитку країни важливими напрямками удосконалення державної науково-технічної політики стосовно цих організацій є наступні: забезпечення державними органами влади більш сприятливих умов діяльності для відносно великих за масштабом проектних організацій; створення умов цими органами для збільшення масштабів відповідних організацій.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>