XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мошак М.В., Лимар О.Ф. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Мошак М.В.

Науковий керівник: Лимар О.Ф.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Забезпечення соціального захисту громадян - одна з основних функцій держави. Рівень соціального захисту, і, в першу чергу, рівень їх пенсійного забезпечення залежить від стану національної економіки та державного регулювання соціальних процесів. Забезпечення соціального захисту населення реалізується через систему соціального страхування та виплату соціальної допомоги з бюджету держави. На теперішній час в Україні активно діє реформа пенсійної системи, яка повинна виконувати обов'язки по забезпеченню непрацездатного населення.

Основним проблемам розвитку пенсійного забезпечення та проблемам його розвитку та реалізації присвячені праці видатних науковців та практиків, серед яких можна відмітити С. Погорєлова, М. Мниха, В. Максимчука, А. Колосок, Т. Кір'яна, А. Бахмача, О. Рядно, О. Піскунова, Л. Рибальченко, М. Плаксія та інших. Однак, враховуючи актуальність обраної теми дослідження та постійні законодавчі зміни, обрана проблематика потребує подальшого дослідження.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану пенсійної системи України, огляд проблем та сучасного етапу її реформування.

З розвитком України як незалежної держави відбулися зміни в законодавстві, що регулює соціальне страхування. Прийнятий 5 листопада 1991 р. Закон України "Про пенсійне забезпечення" хоч і закладав страхову основу, але значною мірою зберіг положення радянського законодавства щодо державного забезпечення пенсіонерів. На даному етапі становлення пенсійної системи України виникає об'єктивна необхідність її реформування. Впродовж 1991-2011 рр. було ухвалено понад 20 законів та декілька указів Президента, котрі регулюють пенсійну систему. Проте недосвідченість у сфері соціальної політики призвели до несправедливості у цій галузі, адже особи, що сплачували внески, отримували пенсію на рівні з тим, хто не сплачував внески [3].

Пенсійна система України - сукупність створених в Україні правових, економічних і організаційних інститутів і норм, метою яких є надання громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсії. Пенсійна система України в сучасному вигляді започаткована в січні 2004 року і містить у собі відносини по формуванню, призначенню і виплаті пенсій в трирівневій пенсійній системі.

Перший рівень - це солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, в якій усі кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам.

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Передбачається, що вона буде введена в дію у 2012 році. Частина обов'язкових пенсійних відрахувань (до 7% від заробітної плати працівника) буде спрямована на персональні рахунки громадян. Ці кошти будуть інвестуватися в українську економіку, а інвестиційний дохід збільшуватиме розмір майбутніх пенсійних виплат.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення. В цій системі можуть брати участь добровільно як фізичні особи, так і юридичні особи-роботодавці [1].

Незадовільний стан пенсійної системи свідчить про необхідність проведення пенсійної реформи, основною метою якої є забезпечення достойного рівня життя громадянам, котрі протягом свого трудового життя сплачували пенсійні внески, не приховуючи своїх трудових доходів.

Основні проблеми пенсійної системи України:

•1.  Україна відноситься до держав із старіючим населенням, що обумовлює систематичне погіршення співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку.

•2.   Низький рівень пенсій більшості осіб, що досягли пенсійного віку: понад дві третини пенсіонерів отримують пенсії до 1 тис. гривень. У той же час, середній розмір "спеціальних" пенсій щонайменше у 2,5 рази перевищує середній розмір пенсії, призначеної на загальних умовах.

•3.   На даний час існує розбіжність між розмірами пенсій жінок і чоловіків. Для жінок встановлено нижчу межу працездатного віку, вони мають меншу тривалість стажу, заробітна плата жінок в середньому майже на 30 відсотків нижча, ніж у чоловіків.

•4.   Незбалансований бюджет Пенсійного фонду. У 2010 році з держбюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України виділено майже 27 млрд. гривень [2].

Реформа пенсійної системи України 2011 року мала на меті скорочення дефіциту державного Пенсійного фонду. Прийнята в рамках узгодженої з МВФ програми дій уряду голосами парламентської більшості.

9 вересня 2011 був прийнятий Закон України № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», відповідно до якого основними завданнями та цілями пенсійної реформи виділено: підвищити рівень життя пенсіонерів; встановити залежність величини пенсій від величини заробітку і трудового стажу; забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи; заохотити громадян до заощадження коштів на старість; створити ефективнішу та більш дієву систему адміністративного управління в пенсійному забезпеченні.

Нова пенсійна система, особливо її накопичувальна частина, спрямована на виховання економічної самостійності та відповідальності громадян за стан особистого матеріального добробуту після виходу на пенсію. Це повинно змусити людей уже сьогодні замислитися над тим, що вони отримають по завершенні своє трудової діяльності, підвищити їх зацікавленість у контролі за належною сплатою роботодавцями страхових коштів до Пенсійного фонду[4].

За результатами дослідження можна зробити висновок, що на сьогоднішній день пенсійна система Україна перебуває у складному фінансовому становищі і не забезпечує пенсіонерів потрібним обсягом пенсії.

Сучасний демографічний стан України не дає пенсійній системі нормально функціонувати, тому для полішення робити потрібно вжити таких заходів як: підвищення пенсійного віку громадян, поліпшення фінансового стану Пенсійного Фонду України, впроваження накопичувальних систем. Однак необхідно врахувати, що запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення перебуває на початковому етапі, до того ж це дозволить розв`язати тільки проблему старіння населення.

Літератра:

•1.     Гнибіденко І. Пенсійна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи /І. Гнибіденко // Економіка України 2007p.

•2.     [електронний ресурс]режим доступу - http://rayon.novograd.com.ua/index. php /novaja-glavnaja/  915-osnovni-problemi-pensijnoyi-sistemi.

•3.     Кашуба В.Д. Реформування пенсійної системи [електронний ресурс]режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_2_2/ 47.pdf.

•4.     Сандер Д.М. Сучасні принципи організації й регулювання пенсійного забезпечення / Д.М. Сандер // Економіка та держава. - 2007p.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>