XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подпишитесь на рассылки о научных публикациях

Мойсієнко О.Б. ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ IГOP У ВИКЛАДАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Мойсієнко Оксана Борисівна
Київський національний торговельно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ IГOP У ВИКЛАДАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Термін „ділова англійська мова” включає в себе багато курсів різного спрямування і може викликати певні суперечки щодо методології викладання і необхідного матеріалу. Маємо знаходити компроміс між:
- розмовною повсякденною і діловою англійською мовою;
курсом вузького професійного спрямування і загальною діловою
англійською мовою (студент може змінити в майбутньому фах);
- словником, граматикою та комунікативними вміннями.
Одним із способів розв'язання цих питань можуть бути Business Roles як додаткові завдання до основного підручника. Це комунікативні ситуації з ділового життя, наприклад, ділові зустрічі, де студенти, в кожного з яких є своя певна роль, мають обговорити важливі питання і прийняти рішення. Вони дають змогу студенту брати участь в цікавому обговоренні широкого кола бізнесових тем і розвивати вміння вільного спілкування іноземною мовою для подальшої професійної діяльності. Це додаткові практичні завдання для закріплення лексичного матеріалу і розвитку комунікативних навичок.
Основні риси:
простота у використанні: є одна конкретна ситуація і чітко окреслені ролі;
стислість: оскільки є вся необхідна інформація, дебати займають 30 (з підготовкою 50) хв.;
автентичність: відображають справжні дебати, грунтуються на різноманітній інформації, яка створює реалістичні ситуації;
спілкування: мотивує студентів брати участь у спiлкуванні; дає їм можливість не тільки показати набуті знання лексичного і фактичного матеріалу з фаху, а й отримати задоволення від спілкування одне з одним та від вивчення іноземної мови;
гнучкість: кількість учасників і остаточне їх рішення можуть варіювати; різноманітність тем з будь-якого фаху.
Структура:
1. Вивчення матеріалу за основним підручником.
2. Ознайомлення з конкретною ситуацією, розподіл ролей та індивідуальна
підготовка. Даний етап може бути домашнім завданням.
3. Ділова зустріч. Варто відмітити, що перед початком кожен з учасників має представитись (уявна посада...).
4. Заключний етап. Переглянути відзняте відео чи нотатки викладача або ж прослухати аудіо запис (на посаду режисера беремо найслабшого студента). Оцінити, як пройшло обговорення загалом та участь кожного студента зокрема. Врахувати всі недоліки в наступних дебатах.
Роль викладача.
Викладач готує студентів до обговорення, але сам в ньому участі не приймає, може лише скеровувати роботу в потрібне русло. Він занотовує найбільш вживані помилки та зауваження до відповідей і роботи студентів, їхньої поведінки. Аналіз проводиться на останньому етапі.
Література:
1. Business Roles. John Crowther – Alwyn. CUP,1997
2. Desisionmaker. 14 business situations for analysis and discussion. David
Evans. OUP, 1997
3. International Business Roleplays. D. Kerridge.
4. Business English. Peter Wilberg. LTP, 1999
5. Business Assignments. K. Castler. OUP,2000


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>