XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мудрук О.С. КАРТОГРАФУВАННЯ ГРУНТІВ: НАУКОВІ ПРИНЦИПИ

Мудрук О.С.
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук, м. Київ

КАРТОГРАФУВАННЯ ГРУНТІВ: НАУКОВІ ПРИНЦИПИ

Учень В.В. Докучаєва, згодом академік, Ф.Ю. Левінсон-Лессинг писав в 1889 г.: «Грунтова карта однаково важлива і для вченого агронома, і для практика-господаря; для обох вона повинна служити вихідною точкою як подальшого вивчення грунтів, так і застосування тієї або іншої системи рільництва і сільського господарства, взагалі – і тих або інших засобів до поліпшення продуктивності грунту...
Будучи найбільш складною формою вираження наукових знань, теорія виникає лише на досить високому щаблі розвитку пізнання певної сукупності явищ і містить у собі цілий ряд елементів, що представляють собою більше прості форми вираження знань.
Найбільш важливим елементом наукової теорії є принцип, який органічно об’єднує інші елементи теорії в єдине ціле, у струнку систему. За словами А. Ейнштейна дослідник повинен вивідати в природи чітко формульовані загальні принципи, які відображають певні загальні риси величезної множини експериментально встановлених фактів… До тих пір, поки принципи, які можуть служити основою для дедукції, не знайдені, окремі дослідні факти теоретику безкорисні, тому що він не в змозі нічого зробити з окремими емпірично встановленими загальними закономірностями.
Принцип, як ядро теорії, дає можливість досліднику розкрити шляхи її подальшого розвитку. Але при теоретичному дослідженні ми повинні насамперед синтезувати історичні й логічні сторони розвитку картографування грунтів. Фактологічна, систематизаторська робота дослідника в галузі історії науки і техніки нерозривно пов'язана з осмисленням і реконструкцією логіки й закономірностей розвитку самої науки, її внутрішньої "лінії", "осі" розвитку.
Основними теоретичними принципами історії розвитку наукової думки про картографування грунтів можна вважати наступні.
1. Принцип історичної нерівномірності: наукові погляди на процеси, що супроводжують картографування грунтів в часі розвиваються нерівномірно – її розвиток визначається не тільки логікою руху наукових ідей, але, насамперед, самим життям, його вимогами й умовами. Це складний процес, повний протиріч, спадів, підйомів, повернень на новому рівні до старих, давно залишених чи забутих поглядів, боротьби різних думок, гіпотез, теорій, що рідко виходять із цієї боротьби у своєму первісному вигляді, але майже завжди непомітно мінливих, що видозмінюються, вбираючи нові елементи. Цей процес не можна звести до чисто логічної схеми. Життя науки складніше будь-якої схеми.
2. Принцип взаємозв'язку в історичному ланцюзі наукових ідей про картографування грунтів, коли кожна наступна ланка ланцюга використовує досягнення попередньої і збагачується новими ідеями, під впливом наукової думки конкретного історико-наукового періоду.
3. Принцип історичної необхідності появи обдарованої особистості в царині ґрунтознавства взагалі й картографування грунтів зокрема, зумовленої сплеском наукової думки, підготовленої ходом історичного і соціально-економічного розвитку, потребами суспільства та умовами творчої діяльності конкретної особистості.
4. Істричний принцип картографічної відповідності. Карта грунтів повинна відповідати їх реальному стану і зафіксованому рівню науки в конкретний період картографування.
5. Історичний принцип динамічності розвитку грунтових карт. Карти змінюються в залежності від наших уявлень про грунти, рівня досліджень і рівня техніки, яка використовується при цьому, змін в самому грунті, потреб суспільства.
6. Історичний принцип кореляції наукової думки в картографії грунтів. Наукова думка у картографії грунтів корелює із світовою науковою думкою в інших галузях науки.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>