XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мудрук О.С. ПИТАННЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ УТИЛІТАРНОЇ ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ ПРО ФЕНОМЕН ГРУНТУ

Мудрук О.С.
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук, м. Київ

ПИТАННЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ УТИЛІТАРНОЇ ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ ПРО ФЕНОМЕН ГРУНТУ

Наукове знання про грунти, їхнє утворення, розвиток і використання , будучи відбиттям сутності предметів, явищ матеріального й духовного світу, їхніх властивостей, зв'язків і відносин, виражається у всіляких формах. Найбільш універсальною й загальною формою вираження наших знань з цього питання є створювана утилітарна теорія еволюції наукової думки про феномен грунту, як явище, що дано нам у досвіді його використання, сприйняте органами чуттів і зафіксоване ноосферою складовою історії.
Основною тенденцією сучасного розвитку сукупності наук, у тому числі історичної, є взаємодія і взаємопроникнення методів, вироблених одними дисциплінами, вглиб інших і загальне прагнення до максимальної формалізації або абстрагування дослідженого матеріалу.
Академік Л.В. Погорілий писав: «Мені відкрилось, що у всій цій, здавалося б, «темній» і «грубій» матерії, такій як обробіток ґрунту ... і рух матеріальних тіл, є чарівна нитка логіки і чітких закономірностей механіки, корисних для розробки техніки і блага людини».
При формалізації об’єкта нашого історичного дослідження – ґрунтообробної техніки в сукупності з ґрунтом, який з допомогою цієї техніки обробляється, скористаємося класичними прийомами землеробської механіки. Розглянемо наш об’єкт (ґгрунт + грунтообробна техніка) як механічну систему, що може бути приведена до n твердих тіл, на рух яких покладено m голономних і S неголономних обмежень (в’язів).
Якщо таку систему твердих тіл віднести до деяких узагальнених координат q1, q2 …, qγ, … qδ, то для описання поведінки системи матеріальних точок слід застосувати рівняння наступного вигляду,

image00257.png,
де δ - кількість узагальнених координат, що визначають конфігурацію системи твердих тіл.
Слід мати на увазі, що перед складанням диференціальних рівнянь руху механічної системи, треба визначити вираз кінетичної енергії даної механічної системи і скласти рівняння форм в’язів, які накладені на рух системи. Лише тоді можна з’ясувати, якою з форм рівнянь динаміки Лагранжа треба скористатись, для того щоб скласти диференціальні рівняння руху даної механічної системи. Особливість цих рівнянь динаміки полягає в тому, що вони складені в проекціях на ті системи координат, у яких визначені кінетичні енергії ланок механічної системи та через похідні від них по часу за умови, що її узагальнені сили та рівняння в’язів також виражені через такі ж саме координати та похідні від них по часу та часу.
Таким чином конкретна система (ґрунт + грунтообробна техніка), яка входить в поняття “обробіток ґрунту” – це сума певним чином упорядкованих матеріальних точок, які в сукупності є предметом людської діяльності, який у процесі використання перетворює ґрунт на оптимальне середовище для росту й розвитку культурної рослини. Цю сукупність характеризують певні механічні, фізико-хімічні, біологічні й інші властивості.
Скориставшись запропонованою моделлю можна описати як роботу первісного знаряддя (палки-копалки чи мотики), так і плуга XX ст. або сучасного комплексного ґрунтообробного знаряддя на певному агробіологічному фоні. Ця модель може описати роботу кожного знаряддя, яке існувало на всьому історичному шляху землеробства, а також знаряддя майбутнього.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>