XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Музика Я.В. ОБРАЗИ ДУБА ТА БЕРЕЗИ СЕРЕД ФЛОРИСТИЧНИХ СИМВОЛІВ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

Викладач Музика Яна Володимирівна
Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини

ОБРАЗИ ДУБА ТА БЕРЕЗИ СЕРЕД ФЛОРИСТИЧНИХ СИМВОЛІВ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

Майже кожен твір Ліни Костенко насичений пейзажними замальовками, в яких чільне місце посідають флористичні символи. На особливу увагу заслуговують образи дуба та берези, які досить часто зустрічаються у віршах і наділені багатогранною символікою.
Розгортання певної події у поезії Ліна Костенко переплітає з відповідними вставками образу дуба або берези (Ніде немає літа. Од холоду в ногах посиніли дуби [3; 431]; Стояв Пушкар, як сивий дуб озимий, Стояв Богун, як лицар із казок [3; 286]; У лісі ліс виходить з-за куліс. Стоять ансамблі сосен і беріз [3; 118]; Осінній день березами почавсь [3; 124]).
У поетичному доробку Ліни Костенко часто можна зустріти поряд ці два образи, які ніби доповнюють один одного.
Так, наприклад :
Дубовий Нестор дивиться крізь пальці
На білі вальси радісних беріз [3; 530]
У цих рядках дуб символізує мудрість, довговічність, поважність (згідно української міфології), а вжита поряд лексема Нестор, яка є уособленням літописця, створює образ вічного "споглядальника", котрий має силу влади.
Протилежний за своєю символікою є образ берези ─ уособлення молодої дівчини на виданні, для якої найголовнішими є розваги та веселощі, що суперечить природі "Дубового Нестора". Дуб і береза ─ ніби батько і донька, довговічне і молоде, мудре і пустотливе.
Образи дуба і берези у рядках: "Хрести дубові туляться в берізках" [3; 254] ─ символізують силу та незахищену красу. Поетеса одним рядком викликає ряд асоціацій: сила кудись зникає перед незахищеною красою; приборкане, стихійне (адже Дуб символізує бога Перуна та силу грому [1; 486]) стає звичайним, спокійним (береза символізує чистоту, спокій, лікує "негаразди" [1; 352]).
Дуб і береза ─ два дерева, які можна протиставити один одному : він ─ чорного кольору, могутній, довговічний, має тверду деревину; вона ─ біла, світла, крихка. Ці контрасти Ліна Костенко використовує і в своїй поезії. Поетеса вживає кольори чорний та білий у розкритті образів дуба та берези: "білі вальси радісних беріз", "дуби... крізь чорні пальці дивляться на світ" . Ці контрасти вжиті не випадково, адже, по суті, на них побудований і світ людей.
Отже, образи берези та дуба у поезії Ліни Костеко співвідносяться з людиною, моделюють її життя, світовідчуття, визначають місце людини у світі. Для розкриття представлених тут флористичних образів поетеса використовує стилістичну фігуру антитезу та контрасти кольорів дерев. Це допомагає краще зрозуміти сучасне життя та внутрішній світ ліричного героя.
Література:
1. Астаф′єв О. Символіка природи в поезії Ліни Костенко ∕∕ Слово і час. ─ 2005. ─ № 6. С. 52 ─ 56.
2. Войтович В. Українська міфологія. ─ К. : Либідь, 2002. ─ 664 с.
3. Костенко Л. Вибране. ─ К. : Дніпро, 1989. ─ 559 с.

e-mail: muzykayv@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>