XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Нечипоренко А.В. РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Нечипоренко А.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

     Освічена нація є запорукою сильної, спроможної країни, а освіченість чи навченість молодого покоління забезпечує країні її майбутнє. Педагоги та вчені з багаторічним досвідом роботи вказують на те, що рівень знань та навичок випускників системи загальної середньої освіти багато років поспіль знижується. Особливо це помітно викладачам вищих навчальних закладів.[1]

     Аналіз    навчальних    досягнень   випускників   з   хімії   за   результатами ЗНО показав, що до 57% школярів України  мають початковий та середній рівень знань. В Кіровоградській  області  цей  показник навіть вище - до 65% в 2009 та 60% в 2010 році. Результати ЗНО дуже низькі, зважаючи на те, що тестування проходили випускники, які обрали хімію майбутнім фахом.[4,5]

     З метою висвітлення причин наявних результатів було проведено анкетування студентів І курсів двох вищих навчальних закладів: Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ) та Кіровоградського національного технічного університету(КНТУ). Було виявлено велику розбіжність між результатами оцінювання рівня навчальних знань з хімії в школі та за наслідками ЗНО. Близько 47% опитаних при складанні ЗНО показали нижчий рівень знань, ніж вони мали в школі. Це свідчить про недостатній рівень підготовки школярів для успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

     За результатами анкетування більше 40 % учасників ЗНО з хімії сподівалися на кращий результат. Більше 50% опитаних вважають, що тест був значно ширший за змістом в порівнянні з шкільним курсом хімії. Крім того, більше 60% студентів стверджують, що рівень складності тесту ЗНО вищий за рівень завдань   традиційного   шкільного   екзамена. Це свідчить про складність цього

випробування для випускників шкіл.

     Аналіз даної ситуації показав, що випускники вважають причиною отримання низьких балів із ЗНО невідповідність змісту тестових завдань програмному  матеріалу  шкільного  курсу  хімії,  а  це  в  свою  чергу означає

слабку базову підготовку школярів до ЗНО. Це вказує на необхідність системної роботи щодо повного та якісного опанування програм шкільного курсу хімії та ЗНО.  

     Виявлені проблеми показали необхідність проведення анкетування вчителів.  

     Близько 15% вчителів не проводять додаткові заняття присвячені підготовці учнів до ЗНО при тому, що 75% вчителів вважають, що для успішного складання ЗНО з хімії навчання школярів за діючими шкільними програмами  не достатньо.

     Програма ЗНО з хімії вимагає від випускника вміння розв'язувати розрахункові задачі. Як показує досвід, більшість випускників шкіл розв'язувати хімічні задачі, навіть найпростіші, не вміють. Відповідно, вони не можуть на високий рівень написати тестування. Адже, тест з хімії містить 60 запитань, з яких 10 - завдання з короткою відповіддю (розрахункові задачі). За кожну правильно розв'язану задачу випускник отримує 2 тестові бали, а в сумі за всі задачі 20 балів. Це складає близько 21% від максимально можливого тестового бала (95 балів).[4]

     Таким чином, невисокий рівень знань випускників з хімії зумовлений низкою об'єктивних та суб'єктивних причин, серед яких: скорочення кількості годин та вилучення ряду питань зі шкільного курсу хімії, несвідомий вибір предметів, що є базовими для  майбутньої професії, низький рівень внутрішньої мотивації до опанування  програмного  матеріалу з хімії, відсутність належного рівня володіння навичками самостійної роботи.

     Тому проблема самопідготовки учнів є актуальною й потребує певних методичних підходів задля того, щоб шкільне навчання разом з самостійною підготовкою учнів дозволило їм показати високий рівень базових знань з хімії під час зовнішнього незалежного оцінювання.

     З метою поліпшенню якості хімічної освіти  під час  самостійної підготовки до ЗНО бажано користуватися не лише традиційними навчальними підручниками та посібниками, а й також програмованими посібниками, завданнями дистанційного курсу підготовки до ЗНО, Internet  ресурсами тощо.[2,3] На допомогу учню, що бажає здійснювати самопідготовку до ЗНО  пропонуються методичні рекомендації, при розробці яких враховано провідні види самостійної роботи та специфіку навчальної дисципліни «Хімія». Опанування програмного матеріалу здійснюється шляхом введення алгоритмів розв'язування типових та ускладнених, творчих задач, показу можливого способу міркування під час виконання завдань, підбору завдань для оперативного самоконтролю в тестовій формі тощо. В даних методичних рекомендаціях приведені посилання на Іnternet ресурси, які можна використовувати під час  опанування  тематичного блоку «Обчислення в хімії» в програмі ЗНО з хімії.

     Проведене дослідження, безумовно, не вичерпує всіх аспектів проблеми підготовки школярів до ЗНО.

Література:

1. Дабіжук Т. Про підвищення рівня навчальних досягнень учнів з хімії//Біологія і хімія в школі. - 2009. - №4. - С. 11 - 12.

2. Iващенко О.В. Підготовка студентів до навчання учнів розв'язування розрахункових хімічних задач//Біологія і хімія в школі. - 2005.- №4.-С. 51 - 53.

3. Максимов О., Єрмак Н. Структурування навчальної задачі як методична умова її розв'язування // Біологія і хімія в школі. - 2003. - №4. - С. 49 - 51.

4. Український центр оцінювання якості освіти. «Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2009 році». - К.: 2009. - 321 с.

5. Український центр оцінювання якості освіти. «Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2010 році». - К.: 2010. - 352 с.

e-mail: allanecheporenko@gmail.com  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>