XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Неділя С.О. Комп’ютерні системи і мас-медіа

Неділя Світлана Олегівна

студентка 4 курсу, групи 4 РЖ Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

  Комп'ютерні системи і мас-медіа

Останнім часом науково-технічна революція дедалі впевненіше "крокує" країнами світу, лишаючи вагомий слід не лише на тлі досягнень цивілізації, а й значною мірою впливаючи на подальший хід обставин. Приміром, ще зовсім нещодавно, працівники засобів масової інформації не могли собі навіть уявити якогось кращого чи більш функціонального пристрою для набору тексту, ніж друкована машинка. Позатим вона була звичною помічницею у щоденних професійних звершеннях не лише працівникам медіа, а й, скажімо, письменникам чи усім охочим, які мали такий прилад та знали як ним користуватися. Тим часом винайдення електричної друкованої машинки стало справжнім тогочасним надбанням, яке великою мірою пришвидшило робочий процес. При цьому користувачі, або ж просто власники такої техніки, навіть не помічали, що тодішній винахід є доволі не зручним. Як з'ясувалося згодом, досить гучний і тривалий шум, який породжує електрична машинка, негативно впливає як на діяльність, так і на активність та психіку людини.

Варто зазначити, що декілька років тому неабиякою популярністю, наприклад у професійній діяльності радіожурналістів, користувалися досить громіздкі та важкі Репортери і Маранс. Знову ж таки, подібні технічні бази були основними та незамінними у роботі більшості "працівників пера".

Нині ж часи кардинально змінилися. На зміну касетним диктофонам прийшли цифрові, а друкованим машинкам - багатофункціональні, зручні комп'ютери з безліччю необхідних для успішної роботи програм. "Останнім часом в Україні широко втілюються найрізноманітніші комп'ютерні технології. Не обминув цей процес і засоби масових комунікацій. Сучасну журналістику вже не можливо уявити без ЕОМ. Комп'ютери допомагають отримувати, обробляти та розповсюджувати інформацію, тобто діють на всіх ланках журналістської діяльності" [3, с. 503].

Комп'ютеризація мас-медійного простору дозволила журналістам перетнути кордони можливого: швидко та без особливих зусиль бути в центрі подій, самим творити оперативну та актуальну журналістику у широкому розумінні цього поняття. Більше того, нині майже усі засоби масової інформації не лише обладнали свої редакції новітніми технологіями, а й практично на 100 відсотків здійснюють за допомогою них мовлення. Довівши процес до автоматизму, у журналістів з'являється значно більше вільного часу. Виробництво інформаційного продукту піднялося на значно вищий щабель розвитку, журналістська праця стала якісною та конкурентноспроможною, набула безліч нових можливостей та перспектив.

Приміром радіожурналісти уже, здебільшого, відмовилися від роботи з бабінними магнітофонами і відповідною багатометровою плівкою. На даному етапі радіомонтаж став набагато легшим і кращим, розкрив широке поле діяльності для творчої уяви журналіста.

"У газетах і журналах комп'ютерна техніка використовується для організації текстових та ілюстраційних матеріалів у цілісний ансамбль номера... Значно спрощується і процес редакторської та коректорської правки, її можна робити прямо на екрані дисплея, що значно зменшує час на переробку рукопису" [3, с. 504, 506]. Проте не слід забувати і про те, що "якою б досконалою не була техніка, вона час од часу може підводити" [1, с. 95].

Окремої уваги заслуговує і той факт, що "у формуванні українського національного інформаційного простору, крім традиційних ЗМІ, сьогодні активну роль відіграють новітні електронні ЗМІ, серед яких, на думку сучасних дослідників, найважливішими є такі: кабельне телебачення, відеомагнітофони, телеконференції, електронна пошта, електронні банки даних, лазерна преса, відеогазети..." [2, с. 75-77].

Таким чином, на сучасному етапі розвитку та становлення мас-медійного простору, комп'ютерні системи все ж займають далеко не останнє місце, а подекуди й взагалі провідне. Новітні технології не лише полегшують роботу журналістів, а й сприяють їй усіма можливими чинниками.

 Література:

•1. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Львів: ПАІС, 2004. - 268 с.

•2. Михайлин І. Л. Основи журналістики: Підручник. Вид. 3-е доп. і поліпш. - К.: ЦУЛ, 2003. - 284 с.

•3. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. - К., 1999. - 634 с.  

 

claire-kot@ukr.net

 

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>