XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Неділя С.О. Журналістика як вид творчої діяльності

Неділя Світлана Олегівна

студентка 4 курсу, групи 4 РЖ Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

  Журналістика як вид творчої діяльності

Якою б важливою, цікавою та неординарною не була подія, яке значення вона не мала б для суспільства - левова частка її успішного сприймання і розуміння залежить все ж від того, як її подадуть потенційній аудиторії, які комунікативні канали підберуть для вдалої передачі даних, з якою метою та під чиїм керівництвом. Власне такі орієнтири і окреслює перед собою людина, яка володіє у даній сфері певними знаннями та навичками, має необхідний творчий хист та знає, як його задіяти на практиці: журналіст. Лише фахівець своєї справи відчуває як найкраще і найефективніше реалізувати намічені вище питання, при цьому покладаючись не лише на свій досвід і відповідну теоретичну базу без яких не можливе існування якісної, гідної пошани журналістики, а й на здатність помічати те, що не в змозі побачити більшість. Журналіст, перед усім, повинен вміти дивитися вглиб, в корінь проблеми, неабияк володіти можливостями аналізу та прогнозу, бути готовим працювати не лише вдень, а й в ночі, поринаючи з головою у професію подекуди нехтуючи власними інтересами та потребами. Журналіст ні в якому разі не повинен забувати, що на нього покладений значний тягар відповідальності, він має усвідомлювати, що його слово або ж вчинок можуть стати доленосними, спричинити значний резонанс. Відтак, це значною мірою є мистецтвом відчувати, що у твоїх руках сконцентрована влада, безпрецидентна сила бути лідером думок, вести за собою маси, виховувати їх, підказувати їм життєві орієнтири, бути наглядачем та критиком, не забуваючи при цьому, що ти лише людина і в силу своїх обов'язків не маєш права зловживати службовим становищем та довірою своєї аудиторії, окрім того, журналіст має лишатися чесним, покеровуючись при цьому лише правдою через призму своєї совісті та етичних переконань.  

Журналістика безперечно є видом творчої діяльності, таким собі мистецтвом, адже "вона вимагає насамперед оперативності, максимальної зібраності, зосередженості, вміння шукати інформацію та її найрізноманітніші джерела, здатності налагоджувати контакти з людьми. Журналіст має бути всебічно обізнаною людиною, бути якоюсь мірою універсалом, бачити зв'язки між різними явищами. Він повинен вміти швидко схоплювати сутність подій і явищ. Бачити ... ширше... Нарешті, журналістика вимагає від професіонала постійного фізичного та психологічного напруження, що пов'язане з поїздками, чергуваннями, надзвичайними ситуаціями, непередбачуваними подіями. Складність журналістської праці полягає також у необхідності власне поєднання літературно-творчої та організаторсько-редакційної, а іноді й комерційної роботи" [1, с. 13].

Творчою ця професія є тому, що вимагає великого потенціалу та інтелектуальних зусиль. Ні для кого не є секретом, що журналістом слід народитися. Істинному професіоналу своєї справи доводиться працювати понад норму, декілька разів переписувати та правити свій інформаційний продукт, намагатися якнайбільш точно та об'єктивно, різносторонньо і не заангажовано висвітлювати події, враховуючи при цьому актуальність, новизну, достовірність, доступність свого матеріалу, тощо. "Творчість у журналістиці - це нові оригінальні думки, погляди на явища, нові образи, втілені у відповідну досконалу форму, руйнування стереотипу. Журналіст просто не може обійтися без творчої уяви та інтуїції" [1, с. 19]. "Сучасний журналіст - це людина зі смаком..." [3, с. 189].

"Кожен журналіст береться за перо в потребі творчості, у пошуку самовираження. Сучасна газета чи журнал, радіопрограма чи телепередача - продукт колективної творчості, але це не знімає проблему таланту, творчої індивідуальності в журналістській праці" [2, с. 165].

Література:

•1. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Львів: ПАІС, 2004. - 268 с.

•2. Михайлин І. Л. Основи журналістики: Підручник. Вид. 3-е доп. і поліпш. - К.: ЦУЛ, 2003. - 284 с.

•3. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. - К., 1999. - 634 с.  

 

Поштова адреса: claire-kot@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>