XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Непочатенко В.О. ПРОБЛЕМИ І ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

Непочатенко Валентина Олександрівна
Уманський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ І ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

Процес агропромислової інтеграції стає об’єктивною необхідністю на тій стадії розвитку виробничих сил, коли особливо зростає роль і значення розподілу праці, виділення спеціальних ланок виробництва, переробки та реалізації продукції, самовизначення промислових вертикальних структур, налагодження між ними тісних економічних взаємовідносин.
Процес утворення нових формувань обумовлений необхідністю вирішення ряду задач, серед них найбільш важливими є: обов’язкове залучення інвестицій на модернізацію і реконструкцію виробництва; застосування безвідходних і енергоресурсозберігаючих технологій; обґрунтування ефективної структури виробництва переробних підприємств, сільгоспвиробників і торгівлі на основі інтеграції та кооперації; об’єктивний розподіл прибутків між переробкою, сільгоспвиробниками і збутом у відповідності з їх реальним економічним вкладом.
Конкуренція уже зараз примушує переробні підприємствам агропромислового підкомплексу активізувати взаємодію з постачальниками сировини. У перспективі конкуренція на аграрному ринку має спонукати переробників підтримувати свої сировинні зони шляхом розробки і здійснення програм їх інвестування, побудованих на принципах взаємовигідного співробітництва.
Нинішня ситуація обумовлює необхідність прийняття комплексу заходів з розвитку АПК в цілому та переробної промисловості зокрема. Зараз першим кроком на цьому шляху повинна стати кооперація та інтеграція всіх сфер АПК, при цьому паралельно повинні іти, ще і інші процеси в економіці: лібералізація внутрішнього ринку продовольства і ресурсів, реальна приватизація, залучення інвестицій.
Для товаровиробників, які мають великий виробничий потенціал, але зазнають гострий дефіцит оборотних коштів, рекомендується така форма об’єднання, як аграрна фінансово-промислова група. При умові заінтересованості в розвитку АПК конкретного регіону з боку банку або інвестиційної компанії ця форма найбільш перспективна.
Комплексний розвиток підприємств переробної промисловості АПК України має відбуватися шляхом утворення інтегрованих агропромислових формувань, що включають підприємства, які виробляють сировину, здійснюють її промислову переробку і займаються збутом готової продукції.
Найбільш істотні економічні переваги для учасників інтегрованого формування зводяться до наступного:
- раціональний розподіл оборотних коштів між учасниками, зменшення залучення позичкових ресурсів і скорочення на цій основі відсоткових виплат за користування кредитом;
- підвищення завантаження виробничих потужностей, збільшення обсягів виробництва, зниження питомих затрат на одиницю продукції і збільшення прибутку у сільському господарстві та переробній промисловості;
- оновлення основних промислово-виробничих фондів підприємств, удосконалення спеціалізації виробництва, забезпечення своєчасних розрахунків за сільськогосподарську продукцію, підвищення якості виробництва і переробки продукції, раціональне використання відходів;
- концентрація засобів і ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку галузей і підприємств переробної промисловості;
- створення умов для впровадження досягнень і поступового переходу на якісно нові технології переробки і випуску широкого асортименту готової продукції, оптимізація сировинних зон і концентрація виробництва на найбільш ефективних переробних підприємствах, які забезпечують максимальний вихід товарної продукції з одиниці сировини.
e-mail: kolos@um.ck.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>