XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Нездойминога О.Є. ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Нездойминога О.Є.

Полтавська державна аграрна академія

ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Аграрний сектор є особливою галуззю економіки країни, тому потребує регулювання з боку держави.

Державне регулювання аграрного виробництва здійснюється за допомогою різних інструментів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру. Одним із таких інструментів є планування.

Планування - це цілеспрямована інтелектуальна діяльність людей, що має на меті визначення цілей і завдань функціонування певних систем (підприємство, район, держава і т.п.) та шляхів і методів досягнення цих цілей і завдань. Тобто планування передбачає прийняття заздалегідь рішення про те, що робити, коли робити, хто і як буде робити, проектування бажаного майбутнього та ефективних шляхів його досягнення.

Планування є також спеціалізованим видом управлінської діяльності. Серед п'яти основних функцій управління організацією (планування; організація; координація і регулювання; активізація і стимулювання; облік, контроль і аналіз) провідна роль належить плануванню. Воно - перший і найзначніший етап процесу менеджменту. На основі системи планів, створених фірмою, у подальшому здійснюються організація запланованих робіт, мотивація задіяного для їх виконання персоналу, контроль результатів та оцінка їх з погляду планових показників.

Планування - це не просто вміння прогнозувати і визначати необхідні дії. Це також здатність передбачати будь-які несподіванки, що можуть виникнути в процесі роботи, та вміти справитись з ними. Підприємство не може повністю ліквідувати ризик своєї діяльності, але здатне управляти ним за допомогою ефективного планування [1].

Під час планування сільськогосподарського виробництва користуються балансовим методом. Баланси розробляють у вигляді таблиць, що складаються з двох частин: прибуткової і видаткової [3].

Планування аграрного виробництва - це важливий, але недостатньо використовуваний інструмент державного регулювання АПК.

Планування аграрного виробництва, як особливий вид управлінської діяльності в аграрній сфері, забезпечує цілеспрямованість і погодженість роботи всіх учасників виробничого процесу аграрного сектору економіки країни.

Петер Друкер писав: «Планування не говорить нам, що ми робитимемо завтра. Воно говорить нам, як ми повинні діяти сьогодні, щоб справитись з невизначеністю майбутнього; як ми можемо краще підготуватись до розв'язання проблем, що виникають» [2].

Нажаль, сьогодні більшість аграрних підприємств приділяють мало уваги складанню планів розвитку, що в свою чергу істотно впливає на ефективність їх функціонування. Звернувшись до планування та підтримуючи плани розвитку держави щодо аграрного виробництва, не тільки окремі сільськогосподарські підприємства, але й вся галузь вийдуть на новий рівень розвитку, що в свою чергу зміцнить Україну на світовому ринку.

Література:

1. Жовновач Р. Планування діяльності підприємства // Фінанси України. -2004. -№ 1. - С.21-27.

2. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник. -К.: КНЕУ, 2004. - 495 с.

3. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. - Тернопіль. : Астон, 2001. - 362 с.

 

e-mail: lenanezd83@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>