XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Нурметова І. К. ПОКАЗНИКИ КОРЕЛЯЦІЙ ТОТАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ТІЛА ПІДЛІТКІВ З ІНТЕРВАЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕОЕНЦЕФАЛОГРАМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СОМАТОТИПУ

Нурметова І. К.
Кафедра фармації Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова

ПОКАЗНИКИ КОРЕЛЯЦІЙ ТОТАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ТІЛА ПІДЛІТКІВ З ІНТЕРВАЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕОЕНЦЕФАЛОГРАМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СОМАТОТИПУ

Основним принципом констицтуціології є цілісність організму, для якого характерні комплексність і міжсистемні взаємозв’язки. Дослідження кореляцій антропометричних параметрів з показниками реоенцефалографії дасть можливість прослідкувати зовнішні особливості параметрів тіла з функціональними показниками церебральної гемодинаміки у підлітків в залежності від соматотипу, адже для людини характерна велика мінливість морфологічних і фізіологічних ознак, тому врахування лише вікових і статевих особливостей на сучасному етапі розвитку теоретичної медицини вже недостатньо.
Метою нашого дослідження стало встановлення кореляцій між антропометричними показниками та параметрами церебральної гемодинаміки у міських підлітків в залежності від соматотипу.
Було проведено комплексне обстеження 197 практично здорових міських підлітків (96 хлопчиків і 101 дівчинка) мезоморфного, ектоморфного і екто-мезоморфного соматотипів. Застосували антропометричне дослідження з соматотипуванням за модифікацією методу J.Carter i B.Heath (1990) та визначення компонентного складу тіла за методом J. Matiegka (Ковешников, Никитюк, 1992). Визначали довжину, масу тіла та площу поверхні тіла. Показники реоенцефалографії реєстрували за допомогою комп’ютерного діагностичного комплексу. Фіксували тривалість серцевого циклу, тривалість низхідної і висхідної частин реоенцефалограми, тривалість швидкого і повільного кровонаповнення мозкових судин (сек.). Статистичну обробку отриманих результатів було проведено з використанням пакету “STATISTICA 5.5” та застосуванням параметричних і непараметричних методів оцінки отриманих результатів.
Так, у дівчаток ектоморфного соматотипу встановлені достовірні середньої сили прямі кореляції тотальних розмірів тіла з тривалістю висхідної частини реограми і тривалістю швидкого кровонаповнення (r від 0,35 до 0,42), у хлопчиків цього ж соматотипу виявлені достовірні середньої сили прямі кореляції але з тривалістю серцевого циклу і тривалістю низхідної частини реоенцефалограми (r від 0,37 до 0,47).
У дівчаток екто-мезоморфного соматотипу встановлені достовірні середньої сили прямі кореляції маси тіла з тривалістю швидкого кровонаповнення; довжини тіла з тривалістю серцевого циклу, тривалістю низхідної частини реоенцефалограми; площі поверхні тіла з тривалістю серцевого циклу (r від 0,45 до 0,50) і недостовірні середньої сили прямі кореляції тотальних розмірів тіла з тривалістю серцевого циклу (r від 0,31 до 0,45), тривалістю низхідної частини (r від 0,36 до 0,50) і з тривалістю швидкого кровонаповнення (r від 0,35 до 0,56). В тому числі середньої сили прямі кореляції площі поверхні тіла з тривалістю низхідної частини реоенцефалограми і тривалістю швидкого кровонаповнення (r = 0,44) з тенденцією до достовірності. У хлопчиків-екто-мезоморфів було виявлено лише недостовірні середньої сили прямі кореляції маси тіла і площі поверхні тіла з тривалістю низхідної частини реоенцефалограми (r = 0,26 і 0,25)
У дівчаток-мезоморфів зафіксовані в основному недостовірні середньої сили прямі кореляції тотальних розмірів тіла з тривалістю серцевого циклу (r від 0,30 до 0,34) і тривалістю швидкого кровонаповнення (r від 0,34 до 0,39) і недостовірна слабка пряма кореляція довжини тіла з тривалістю висхідної частини реограми, числі середньої сили пряма кореляція площі поверхні тіла з тривалістю серцевого циклу (r = 0,34) з тенденцією до достовірності. У хлопчиків мезоморфного соматотипу в більшості випадків спостерігалися достовірні середньої сили зворотні кореляції тотальних розмірів тіла з тривалістю серцевого циклу (r від -0,38 до -0,41), тривалістю низхідної частини реограми (r від -0,32 до -0,35) і недостовірна слабка кореляція довжини тіла з тривалістю швидкого кровонаповнення (r = -0,27).
Подальші дослідження з урахуванням соматотипу підлітків дадуть можливість встановити взаємозалежності між антропометричними параметрами та показниками реоенцефалографії, побудувати модель здорової людини диференційованої відповідно до віку, статі, соматотипологічного фактору.
Література:
Matiegka J. The testing of physical effeciecy //Amer. J. Phys. Antropol. - 1921.- Vol. 2, №3. – P. 25-38.
Somatotyping – development and applications / Carter J., Heath B. – Cambridge University Press, 1990. – 504 р.
STATISTICA – Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В.П. Боровиков, И.П. Боровиков – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998.- 608с.
Медицинская антропология / В.Г. Ковешников, Б.А. Никитюк - К.: Здоровья, 1992.- 200с.
Никитюк Б.А. Теория и практика интегративной антропологии. Очерки. / Б.А. Никитюк, В.М. Мороз, Д.Б. Никитюк - Киев-Винница: Здоров’я, 1998.- 301с.
Портативний багатофункціональний прилад діагностики судинного русла кровоносної системи / Б.О. Зелінський, С.М. Злепко, М.П. Костенко та ін. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. - №1. – с.125-132.

e-mail: nurmetova@meta.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>