XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Нявчук В.С. ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Нявчук Володимир Степанович

Студент економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

Міжнародні корпорації, створені в кінці XX століття, є одним із найважливіших елементів функціонування та розвитку сучасної світової економіки та міжнародних економічних відносин. Їх бурхливий розвиток в останні десятиліття відбиває загострення міжнародної конкуренції, поглиблення міжнародного поділу праці. Міжнародні корпорації являються безпосередніми учасниками всього спектру світових господарських зв'язків. З одного боку, причиною створення транснаціональних  корпорацій є різке зростання кількості міжнародних зв'язків та інтенсивний розвиток світової економіки, а з іншого - функціонування самих ТНК стає сьогодні потужним механізмом впливу на останню.

За визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), ТНК- це підприємства, що складаються з материнського підприємства та його закордонних філіалів, при цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати цього статусу.  

Стимулювання урядами держав залучення іноземних ТНК в національну економіку та створення власних ТНК являється ефективним засобом поширення передової організаційно-управлінської практики. Адже під впливом глобальної конкуренції та більш швидкого темпу виробничо-технологічних інновацій ТНК більшою мірою, ніж ті компанії, які обмежують свою діяльність вузькими рамками національних ринків, схильні до організаційно-управлінських інновацій.

Зростаюче поширення прямого іноземного інвестування, розвиток міжнародного виробництва стали основою для інтенсивного розвитку ТНК у світовій економіці. Для будь-якої країни входження в мережі ТНК, а, отже, й транснаціоналізація власних ринків створює комплекс нових можливостей щодо залучення ресурсів розвитку та виходу на зарубіжні ринки. Проте такі можливості не можуть автоматично реалізуватися без проведення відповідної політики уряду.

Так, правовою основою діяльності ТНК в Україні стали: Конвенція "Про транснаціональні корпорації" (1998р.), що відіграє важливу роль у консолідації економічного простору й формуванні загального товарного ринку; Закон України "Про нафту і газ" (2001р.), який надає іноземним компаніям право працювати на ринку енергоносіїв (хоча реальні механізми стимулювання такої діяльності відсутні). Із прийняттям цього закону такі великі компанії, як British Petroleum, Royal Dutch Shell, Gas de France (які й раніше були потенційними інвесторами в український нафтогазовий комплекс), уже можуть створювати на території нашої держави, приміром, консорціум для будівництва нафто- чи газопроводів та вкладати в економіку України чималі інвестиції [2].

Так, станом на І квартал 2009 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1175,5 млн. дол. США прямих інвестицій, що становить 36,2% обсягів І кварталу попереднього року. З країн ЄС надійшло 684,1 млн. дол. (58,2% загального обсягу), з країн СНД - 297,4 млн. дол. (25,3%), з інших країн світу - 194,0 млн. дол. (16,5%). У той же час нерезидентами вилучено капіталу на суму 70,1 млн. дол., повідомили у Державному комітеті статистики [1].

У І кварталі 2009 р. зросли обсяги капіталу з Російської Федерації - на 285,9 млн дол, Нідерландів - на 196,2 млн дол, Кіпру - на 158,9 млн дол та Швейцарії - на 61,9 млн дол [1].

Зазначені країни забезпечили майже 86% приросту іноземного капіталу в Україні, який спрямовувався переважно на підтримку діяльності таких компаній, що належать до нафтового бізнесу. Вони постачають і переробляють нафту, реалізують нафтопродукти та експортують їх транзитом у країни Європи. Серед зазначених нафтових компаній 10 російських, які задіяні в Україні: "ЛУКойл", Тюменська нафтова компанія ("ТНК"), "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Славнефть", "Транснефть", "Сибнефть", "Група Альянс", "ЮКОС" [3].

Діяльність російських транснаціональних корпорацій справляє неоднозначний вплив на економіку України. Безсумнівним позитивом є те, що їх входження на український ринок сприятиме:

•·              збільшенню капіталу, що обертається в країні, та його експорту;

•·              модернізації методів керування й маркетингу;

•·              більш швидкому припливу нових технологій;

•·              поліпшенню механізмів постачання продукції на внутрішній ринок.

Проте нарощування російського імпорту неминуче призведе до витіснення вітчизняних товарів і компаній з українського ринку, що негативно впливатиме на розвиток національного бізнесу.

Разом з тим, Україні потрібно активно впроваджувати практику створення та функціонування власних ТНК. Це буде сприяти наступному:

•1.           підвищенню рівня економічної безпеки країни, її стійкості до впливу негативних наслідків діяльності ТНК інших країн.

•2.           подальшому розвитку економіки, процесам інтеграції України у світову спільноту та інтернаціоналізації виробництва та капіталу держави.

•3.           забезпечить інтенсифікацію процесів входження національного товаровиробника в систему міжнародного поділу праці [4].

Література:

1.Електронний ресурс : Держкомстат України.

2.Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. - М., 2000.

3.Солдатенко В. В., Федоренко С. В. Аналіз інвестиційного клімату України // Економіка та держава - 2005. - № 5.

4.Шнипко О. Транснаціональні корпорації та проблеми транснаціоналізації українського ринку // Економіст - 2005. - № 11.

 

e-mail: nastun4iki@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>