XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Обломій Ю.Г. ДО ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ МОВИ ЛИСТУВАННЯ

Обломій Юрій Геннадійович

Магістрант Інституту філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету

 ДО ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ МОВИ ЛИСТУВАННЯ

Спілкування є одним чи з не найважливіших факторів життя людини. Його ніколи не буває забагато. Але якщо виникає брак спілкування, то це стає дійсно серйозною проблемою.

З точки зору психології, спілкування засновано на реалізації особливої потреби у контакті з іншими суб'єктами, про задоволення якій свідчить виникнення радості спілкування. Порушення спілкування викликають зміни особистості [1]. Людина, яку не розуміють або не чують, живе з постійним страхом, а страхи переростають у загальнолюдську проблему. Розуміючи, що брак спілкування може мати глобальні наслідки для окремої особистості чи суспільства в цілому, людство постійно  створювало способи комунікації як для передачі певної необхідної інформації, так і для звичайного зв'язку один з одним.

Листування стало найбільш розповсюдженим, зручним та, до недавнього часу, популярним способом спілкування. Як відомо, деякі листи відомих людей, особливо письменників, є яскравими зразками епістолярного стилю у світовій літературі. Але з розвитком інформаційних технологій даний вид комунікативної практики відійшов на задній план і розпочалася нова ера спілкування. Сприяло цьому поширення та популяризація мережі Інтернет. Розповсюдження програм ICQ, Skype, створення чатів, блогів, а також різноманітних соціальних мереж дало поштовх для більш вільного, невимушеного й оперативного спілкування. Разом з тим, порівняно із класичним листуванням, мова співрозмовників зазнає значних змін. Саме цей фактор зумовлює актуальність досліджуваної теми.

Метою даної роботи є аналіз мовних особливостей текстів листів минулого (на основі листування Т.Зінківського та Б. Грінченка) і сучасних повідомлень користувачів Інтернет з подальшим їх порівнянням.

Як відомо, основним призначенням листування є обґрунтування заочного спілкування. Воно спрямоване на виконання індивідуальної комунікативно-стилістичної функції. За визначенням Павлик Н.В., листування - одна з форм мовного спілкування людей у сфері побуту, особистого життя, виробничих відносин чи ділових стосунків [3, с.241]. Загалом, за змістом і  граматичною будовою епістолярне мовлення є неоднорідним, тому не має чітко окреслених меж. Саме цей фактор перш за все впливає на авторське мовлення. Тобто специфіка мови листа безпосередньо відповідає вимогам часу, коли він був написаний.

Так, у приватних листах кінця ХІХ століття мова адресанта хоча й належить більш до розмовного стилю, та все ж тяжіє до літературної. Це зумовлене незаперечним фактом, що в той час правильна побудова тексту й відсутність у мовленні зайвих конструкцій було показником освіченості людини, її поваги до співрозмовника. На сьогодні ж дана норма майже відсутня. Оскільки сучасний епістолярний стиль через вільність і необмеженість спілкування відзначається лаконічністю, скороченим обсягом обов'язкових вступних звертань та заключних формулювань увічливості. Тобто легкість і швидкість передачі інформації вплинули на спрощення мови листів, значною мірою стерли межу між усним і писемним мовленням. В окремих випадках даний процес призводе до абсолютного ігнорування синтаксичних і граматичних норм. Наприклад:

Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком.

Зіньківський - Грінченкові

1885 26/5, Житомир

Спасибі тобі, друже, за листа, я вже думав, що ти збув про мене. «Зорі» не присилай, бо я продовжую виписувати часописи. З переляку миша мені здалась за гору, і тепер я каюсь, яких дурниць я накоїв...

Один добродій передавав, що він читав рецензію на твої пісні в київськ[ій] «Заре»... постараюсь достать тут цю рецензію, щоб прислати тобі; коли ж ні, то може тобі прийдеться бути в Харкові, шукай в числах між 20-30 марта...

Передай любій сестрі в Бозі Марусі братноє щире цілування, не во гнів би тільки... За тим бувайте здорові, мої кохані [2, с.39].

Грінченко - Зіньківському

[18]85. VI. 15, [Сироватка]

Здоров, дорогий друже! Дуже радий, що твоя «гора» найсправді тільки мишу породила. Дуже радий і за тебе, і ... (що ж - треба вже признатися!) і за себе, бо маю надію незабаром одібрати од тебе № «Діла», де єсть рецензія на мої «Пісні». То коли можно, то, будь такий добрий і ласкавий, здобудь мені рецензію і в «Заре»...

         Що ти тепер поробляєш, друже? Чому не напишеш? Який жаль, що тебе нема тут з нами! Як би гарно нам жилося! ... Але хоч тебе й нема, але ми усе ж таки часто, щодня згадуємо тебе, мій коханий друже! ...

         Маруся щиро кланяється і, яко дорогого брата, цілує тебе...

         Поки бувай здоров. Щиро стискаю твою дружнюю руку і цілую тебе [2, с.41].

Он-лайн ігри - Студентський форум (Univer-Sity)

cadaver 11.05.2008, 8:10

         Питання досить актуальне, як на мене сам присів на одну з них "цензура". Там досить різний контенгент зустрічається кардинально різний, від явних дітей до досить старших дядьків. І вони там проводять цілу куау часу, та це не є проблемою, хто як хоче той так і вбиває своє життя. Насторожує мене інше, всі такі ігри як один комерційні, тобто з бажаним ( а той обовязковим вкладенням реальних грошей), так це би було нічого, шо заробив той потратив як хочу,. але як я казав там є багато дітисок, 13-16 років які ще самі не заробляють а вже тратять сотні, атой і тисяці вічно зелених долярів на ту гру, ось що хвилює.

І і позитивні моменти, як на мене, це спілкування і знайомства з цікавими людьми... А ви шо думаєте з цього приводу? [4].

Sulamith Lusor       12.05.2008, 13:48

         у мене весь офіс грає в лінійку... в неї можна без напрягу грати безкоштовно, тому і є досить безпечною. але то є муть нєсусвєтна - затягує тіки так! тому для дітей то шкодить. я вважаю, що дітиськ взагалі не мона привчати або дозволяти лазити по нету. нема чого їм тут робити у свої юні роки [4].

cadaver        12.05.2008, 21:46

         Так, але всі батьки хочуть шоб їх діти не відставали від своїх сверсників, і знали компютер і інтернет :) Думаю більшість з них не знаю чим їх чата займаються он- лайн [4].

Sulamith Lusor       13.05.2008, 21:18

         ага. знати комп"ютер - то добре, але комп"ютер - то не тільки ігри і інтернет ))) а татяк деякі дорослі теж не дуже знають ту кляту залізяку, то закривають на всьо очі.

нє, якщо є така можливість - тре дома забанити деякі адреси і не давати дітьом забагато грошей. оце, я думаю, кращі ліки [4].

         У першому прикладі маємо зразок класичного приватного листування. Із самого тексту зрозуміло, що співрозмовники знайомі. Більш того між ними яскраво виражені дружні взаємини. Незважаючи на це, кожен з адресантів використовує в спілкуванні витриману літературну вимову, акцентує увагу на належне привітання та прощання, зрозумілий виклад думки, не допускаючись помилок.

         Наступні цитати є одним із прикладів Інтернет-спілкування. Перш за все, автори повідомлень не розкривають своїх справжніх імен, гарантують собі анонімність, використовуючи так звані нік-нейми. Вони навряд чи знайомі. Їх пов'язує тільки те, що вони є користувачами одного форуму. Спілкуючись на обрану тему, співрозмовники намагаються окреслити зміст власних думок. При цьому абсолютно втрачається форма листа. Через швидкість передачі повідомлень очевидно нехтуються правила правопису української мови: відсутність заголовних літер; недоречне використання або цілковите ігнорування розділовими знаками тощо. Одними з головних особливостей, які притаманні листуванню в Інтернет-просторі, це вживання специфічної лексики, а також вставка в текст повідомлень смайлів.

         Спільною рисою обох прикладів є наявність в авторському тексті русизмів.

         Таким чином, розглянувши та порівнявши зразки листування другої половини ХІХ століття та сучасності, робимо висновок, що епістолярний стиль української мови зазнає постійних змін. Головними чинниками його рухливості є історичний час, розвиток комунікаційних технологій і психологія самої людини. Незважаючи на мобільність сучасного суспільства, практика зв'язку за допомогою листування (у тому числі електронного) залишається актуальною. Що є домінуючим аспектом перспективи подальшого дослідження даної теми.

Література:

•1.     Кизименко Л. Д. Термінологічний словник з дисциплін психолого-педагогічного циклу / Кизименко Л.Д., Романець З.О., Ткаченко В.М. - Львів: Видавництво Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України, 1998.

•2.     Кіраль С. С. "... Віддати зумієм себе Україні"; Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Вступ. ст., археограф. передм., упоряд., комент., приміт., підгот. текстів, покажчики, додатки, добір, ілюстр. матеріалу С.С. Кіраля / Сидір Степанович Кіраль. - Київ, Нью-Йорк. - 2004. - 520 с.

•3.     Павлик Н. В. Специфіка епістолярного жанру як міжстильового явища//Лінгвістика: Зб. наук. пр. / Неля Віленівна Павлик. - Луганськ: Видавництво ЛНПУ ім. Т.Шевченка "Альма-матер", 2005.

•4.     Студентський форум UNIVER-SITY / Інтернет. Комп'ютери. Мобільний Зв'язок. - Режим доступу: http://www.univer-sity.com/index.php?act=idx

E-mail: zlowkoster-69@ukr.net


Один комментарий к “Обломій Ю.Г. ДО ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ МОВИ ЛИСТУВАННЯ”

  1. Сидір:

    Пане Юрію! Чи є у Вас публікації, які стосуються епістолярію Т.Зіньківського. З повагою, Сидір Кіраль


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>