XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Очеретяний Є. БІЖЕНЦІ ТА ДЕРЖАВНІ СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПЕРІОДУ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»)

Очеретяний Є.

Аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

БІЖЕНЦІ ТА ДЕРЖАВНІ СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПЕРІОДУ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»)

Біженці  - феномен не новий, однак істотних масштабів біженці та біженських рух набрали саме у ХХ ст. - у столітті масових мігрантських переміщень, пов'язаних передусім  із двома світовими війнами та в послідуючому установленні ідеологічно біполярного світу.

Біженці до Другої світової війни сприймалися міжнародною спільнотою  виключно як «небажаний тягар» та пов'язували їх із лишніми проблемами.

Однак вже відразу після завершення військових дій, біженці стали розглядатися окремими країнами, зокрема США, а такожі СРСР,  як об'єкти досягнення власних стратегічних цілей. Так, Ф. Адамсон вказує, що: «Протягом Холодної війни, на приклад, Сполучені Штати спроектували таку біженську політику, яка заохочувала еміграцію та ренегатство із Радянського Союзу та Східної Європи для «здійснення психологічного тиску на комунізм»»[2, с.190].

В цьому плані Радянський Союз теж не відставав відстоюючи свої власні інтереси надаючи притулок ідеологічно спорідненим особам, а також противникам протилежних ідеологій (націонал-соціалізму у 1933-1945рр. та ліберальної демократії 1945-1991рр).    

Для класифікації ми обрали три сфери державних стратегічних інтересів, в яких біженці претендують на  найбільшу зацікавленість. До належать політична, економічна та гуманітарна сфери.

Передусім це політична сфера. До цієї категорії можуть бути віднесені „ідеологічні інтереси" і „безпекові та стратегічні інтереси",

Так, у часи протистояння ідеологічно різних країн, блоків тощо, біженців використовують для захисту своєї та критики протилежної ідеології. До «безпекових та стратегічних інтересів» належить військовий елемент. У даному випадку іммігранти і зокрема біженці впливають державну міць посилюючи її потенціал за рахунок забезпечення іноземної технічної експертизи та розвідки [1, с.223].

Вважається, що економічна сфера - теж пов'язана . В часи економічного зростання та індустріальної експансії, потреба в робочій силі зачасту зростає і тоді біженці стають бажаними.  Вони розглядаються як предмет наповнення ринку праці.  Так сталося і у післявоєнний період який характеризувався активною відбудовою економік та економічним бумом.         

Європейський континент був крайньо спустошений Другою світовою війною. Коли війна завершилася, треба було відновлювати міста, і крім того розпочалося нове  промислове виробництво. З цієї причини біженці розглядалися як привабливий трудовий резерв як для країн Сходу, так і рівним чином для країн Заходу. Тому існують аргументи для того аби вважати, що зацікавлення в захисті біженців виявлені з боку окремих держав в переважній своїй більшості виходять із економічної перспективи [3, с.23].

Гуманітарна сфера- є третьою групою факторів згаданих тут, і вони вважаються важливими у поясненні формування МПБ. У більшості випадків бути біженцем означає відчувати якісь певні зрушення, певні зміни.

Джил Льошер аргументує, що робота в гуманітарній сфері дуже тісно переплетена із політикою, особливо там, де приходиться говорити про біженців. Границі між політичними та гуманітарними мотивами, згідно досліджень вищезгаданого автора, є дуже розпливчатими. Біженці часто, якщо не завжди є сильною політичною контрадикцією, через яку міждержавні конфлікти часто можуть загострюватися [3, сс.23-25].

Література:

•1. Очеретяний Є.О.  Глобальна міграція - загроза чи преференція для національної безпеки? // Буковинський журнал.- 2008. - №3. - С. 219-224 

•2. Adamson, Fiona B. Crossing Borders: International Migration and National Security International Security Volume 31, Number 1, Summer 2006pp. 165-199

•3. Salmon K. Refugees in the Cold War: Toward a New International Refugee Regime in the Early Postwar Era. - Lund University Press. - 1991. - 317 p. eugene.reed.co@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>