XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Олексійчук Ю.В. БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА АНГЛОМОВНОЇ БЛОГОСФЕРИ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Магістр філології, Олексійчук Ю.В.

Національний університет «Острозька академія»

м. Острог

БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА АНГЛОМОВНОЇ БЛОГОСФЕРИ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Стрімкий розвиток прогресу неминуче призводить до змін у суспільно-політичному, економічному та науковому житті жителів технологічно розвинених країн світу. У безпосередньому зв'язку з такими змінами завжди буде мова як засіб комунікації та вербалізації відкриттів, нововведень, технічних новинок тощо.

За порівняно недовгий час стрімкого розвитку Інтернет-технології через постійний і безперешкодний контакт різних прошарків суспільства між різними країнами спричинили запозичення чи утворення в національних мовах нових лексичних одиниць, які за своєю функцією можна віднести або до таких, що призначені для деномінації новинок (технічних, технологічних або будь-яких інших), або до тих, що виникли в процесі користування самими благами всесвітньої мережі.

Переклад як галузь науки й економіки в цьому світлі повинен виконувати надзвичайно відповідальну і важливу місію: по-перше, як засіб міжкультурної комунікації сприяти поширенню відомостей про все нове, що стається в одних країнах мовами, зрозумілими для мешканців інших країн, де така новація може з'явитися в результаті поширення від першоджерела; і, по-друге, поряд із передачею іншомовної інформації не допускати «засмічення» цільової літературної мови надлишковими елементами, які можуть витіснити питомі слова з активного вжитку і словникового запасу цільової національної мови. Багато таких слів, особливо з термінології Інтернету, не мають або ще не мають відповідників у різних мовах і є безеквівалентною лексикою [2, с. 279]. Така ситуація є дещо парадоксальною: слова існують у живій мові, користуються популярністю у певних соціальних середовищах, але через те, що словники не мають відповідників для таких слів, вони є без еквівалентними за визначенням.

На сьогодні, більшість користувачів мережі Інтернет, а також новітніх (особливо комп'ютерних) технологій не знають, що для звичних благ свого часу існували інші назви, утворені зі слів та словосполучень їхньої рідної мови, на відміну від тих, що були передані в неї шляхом транскодування. Найпростішим прикладом є комп'ютер, що за часів колишнього СРСР називався ЕОМ (електронно-обчислювальна машина). Імовірно, вітчизняна ЕОМ не могла конкурувати з іноземними аналогами, мала мале поширення і термін ЕОМ зник з ужитку, поступившись місцем своєму іноземному аналогу.

Схожа ситуація надалі спостерігається фактично в усіх галузях і сферах суспільно-економічної діяльності людини і вибір падає на користь іноземного лексичного еквівалента. Візьмемо для прикладу термінологію із зимових видів спорту: фри(і)стайл, сноубординг, хаф-пайп, скі-крос, скелетон, слалом і багато інших. Варто зазначити, що для цих видів спорту можна було у свій час підібрати україномовні терміни без використання дивних англійських словоформ.

Мережа Інтернет, на противагу іншим галузям, напевне, є найпоширенішою галуззю в світі, а тому проблема перекладу термінології, що виникає для потреб мережі, а також походить із неї як джерела поповнення сучасного словникового запасу постає особливо гостро й актуально. Інтернет - досить структурована система, яка функціонує за певними законами. Основними елементами всесвітньої мережі є веб-сайти, онлайн сторінки, портали, форуми тощо. Чимала частина можливостей мережі Інтернет ще мало відома, а деякі елементи лише зараз набувають поширення серед них ­- блоги (і загалом блогосфера) [4, с. іх].

На відміну від сайтів, які зазвичай є обличчям фірм і корпорацій, а також окремих осіб, блоги виконують роль журналів, які перебувають в мережі Інтернет у режимі реального часу та можуть бути відкритими для загального ознайомлення [3, с. 552]. Саме завдяки тому, що блоги фактично не контролюються і не цензуруються, вони стали джерелом величезного пласту нової лексики, яку потрібно перекладати для потреб ознайомлення іноземною аудиторією, щоб сприяти поширенню такого виду онлайн-комунікації за межі англомовного середовища [1, с. 151].

Оскільки ця лексика здебільшого безеквівалентна, то можна виокремити деякі найбільш прийнятні способи перекладу українською мовою. Такими вважаємо (у порядку важливості) способи: а) калькування; б) транскодування (транслітерація, транскрибування, змішане транскодування, адаптивне транскодування); в) описовий переклад [2, с. 282-286; 2, с. 297].

За нинішньої ситуації абсолютна більшість термінів на позначення видів самих блогів, та безпосередньо пов'язаних із ними дій і явищ, передаються способами транскодування. Водночас багато слів, майже всі з відомих одиниць на позначення блогів і блогосфери (назвемо їх «блоготермінами») неможливо знайти в жодному з відомих перекладних словників в Україні. Це такі слова як blogger-candidate, bloggerette, blogoholic, blogophile, gophlogger, problogger, vidblogger/videoblogger/vlogger, bloggernacle, edublog, milblog, warblog, blogette, moblog, multiblog, serialblog, splog, linklog, blogistan/blogspace, blogware тощо.

Беручи до уваги той факт, що зараз годі пропонувати варіанти перекладу слова blog, оскільки транскрибований варіант уже прижився у свідомості користувачів цього виду Інтернет-комунікації, навряд вдасться перекладати слова-деривати іншим способом, аніж транскодування. Виняток можуть становити словосполучення або такі терміни, передача значення яких може передаватися калькуванням без втрати невід'ємних характеристик цих слів. Спробуємо запропонувати відповідники, які на майбутнє можна буде розглядати для включення при укладанні нових англо-українських словників. Варто наголосити, що ці варіанти поки не мають словникового відображення: новоблогер/блогер-новачок, блогик, блогоголік, блогофіл, гофлогер (через мову програмування Гофер інший варіант навряд можливий), проблогер/профіблогер, відлогер/відеоблогер, реліблог/блогернакл, освітній блог, військовий блог, воєблог, блогерка/блогерша, мобіблог, поліблог/мультиблог, серійний блог, спам-блог, блог посилань, блогостан/блогопростір/блогосфера та блогова ОС (операційна система).

Таким чином, можна констатувати, що транскодування, яким часто зловживають сучасні перекладачі, не є винятковим способом передачі іноземних одиниць. Водночас, переклад нової «блоготермінології» повинен відповідати таким критеріям:

•a)  бути максимально простим і лаконічним у порівнянні з оригіналом;

•b)  запам'ятовуватися так само легко, як і вихідний термін;

•c)  по максимуму виконувати комунікативну функцію оригіналу;

•d)  жодним чином не створювати ефект, зворотний до того, що справляє початкова одиниця.

Література:

1. Гермашева Т.М. Исследование лингвистических и паралингвистических характеристик блог-дискурса / Т.М. Гермашева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2010. - № 126. - С. 150-155.

2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан - Вінниця: Нова книга, 2002. - 564 с.

3. Развалона Н.А. Blogosphere as an Expression of Virtual Reality (Nature of Blogosphere Formation Revisited) / Н.А. Рахвалова // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2011. - Т. 4. № 4. - С. 551-559.

4. Hwitt H. Blog: Understanding the information reformation that's changing your world / Hugh Hewitt. - Nashville: Thomas Nelson, Inc., 2005. - 256 p.

 

e-mail: yurolex@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>