XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Оленичева Ю. О. СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ.

Рубрика: Економіка

Оленичева Ю. О.

аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України

СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ

Водопостачання - це комплекс взаємозалежних інженерних споруджень, призначених для забору, очищення і транспортування споживачам води заданої якості в необхідних кількостях і під необхідним напором.

Система водопостачання складається з водоприймальних, водопідйомних, очисних, водонапірних і регулюючих споруджень, магістральних водоводів і розподільних мереж, споруд з енергопостачання, автоматизації, телемеханізації й зв'язку. Залежно від вимог до водопроводу і його призначення деякі з наведених вище споруджень можуть бути відсутні.

До систем, що подають воду на господарсько-питні потреби, пред'являються наступні вимоги:

•ü     забезпечення подачі розрахункових витрат води під необхідним напором і з необхідною якістю при мінімальних витратах на будівництво й експлуатацію водопровідних споруджень;

•ü     робота системи водопостачання повинна бути надійною, експлуатація її простою і з максимальним використанням механізації й автоматизації  [1, c. 5-11].

Безпека питного водопостачання міст є однією з головних складових безпеки населення держав. У водопостачанні існують не тільки мобілізаційні плани на різні випадки міста, але й на різні екстремальні ситуації на джерелах і об'єктах, чого немає в специфіці теплопостачання [2, c. 24-25].

Згідно Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» виділяють централізоване й нецентралізоване питне водопостачання.

Централізоване питне водопостачання - господарська діяльність по забезпеченню  споживачів  питною  водою за допомогою комплексу об'єктів,  споруджень,  розподільних водогінних  мереж,  пов'язаних єдиним   технологічним  процесом  виробництва  й  транспортування питної води.

Нецентралізоване питне    водопостачання    -    забезпечення індивідуальних  споживачів   питною   водою   із   джерел   питного водопостачання,  за  допомогою  пунктів розливу води (у тому числі пересувних),  застосування установок (пристроїв) підготовки питної води й постачання фасованої питної води   [3].

Головне в роботі водопроводу - це якість питної води.

Забезпечення нормативної якості води залежить не тільки від якості джерел води, складу споруджень і способів водопідготовки, але й від реалізованих безперервних технологічних режимів - від джерел, водозабірних споруджень першого підйому до станцій, що підкачують, у мікрорайонах через єдиний диспетчерсько-технологічний центр із усіма його елементами керування. Поділ єдиної технологічної системи неминуче підвищує ризик прояву надзвичайних ситуацій відносно якості води з непередбаченими наслідками й виникнення конфліктних ситуацій між постачальниками води до міста, постачальниками води безпосередньо абонентам і власне абонентам. Більше того, варто звернути увагу на те, що зростають операційні витрати, пов'язані зі створенням і фінансово-економічним керуванням самостійних підприємств.

Централізоване ж керування дозволяє оперативно перерозподілити навантаження між джерелами водопостачання при зміні якості вихідної води й технічної готовності споруджень.

Експертні оцінки фахівців показують, що при розподілі водопровідного підприємства на окремі незалежні господарські одиниці тарифи для населення й підприємств будуть істотно зростати, при тім, що якість послуг погіршиться. Але це суперечить стримуванню росту тарифів і поліпшенню якості послуг. Більше того, поділ взаємозалежних стадій виробництва води, транспорту й розподілу не може бути здійснений без збільшення витрат на створення  додаткових систем обліку при взаєморозрахунках і відповідного росту чисельності обслуговуючого персоналу. Природно, що зростуть операційні витрати кожного з підприємств і почнеться нова гонка в рості тарифів, що також не відповідає меті й прагненню до зниження собівартості й підвищенню якості послуг [2, c. 24-25].

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємства водопостачання - природні монополії технологічного типу, що задовольняють життєво важливі потреби населення. Воно має ряд специфічних особливостей, які роблять неефективним розвиток конкуренції в цій сфері.

 

Література:

•1.     Водоснабжение/ А. Я. Найманов, С. Б. Никиша, Н. Г. Насонкина, Н. П. Омельченко, В. Н. Маслак, Н. И. Зотов, А. А. Найманова. - Донецк, Норд-Пресс, 2004.-649 с.

•2.     Петросов В. А. Водоснабжение выше любой политики // Міське господарство України. - 2004. - №2. - с. 22-28.

•3.     Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10.01.02 р. № 2918-III (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2196-IV (2196-15) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.95) - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg

 

e-mail: olenich5j@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>