XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Олійник О.С. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РІВНЯ СОБІВАРТОСТІ СПИРТУ

Олійник Ольга Степанівна

Кам'янець - Подільський національний університет імені Івана Огієнка

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РІВНЯ СОБІВАРТОСТІ СПИРТУ

Враховуючи економічні закони, ми відверто можемо відмітити, що зовнішні та внутрішні фактори впливають на тенденції в розмірі собівартості продукції, в тому числі і спирту. Всі витрати підприємства на виготовлення, збереження та реалізацію випущеної загальної кількості продукції складає її собівартість в грошовій формі. Даний показник являється одним із критеріїв ефективності роботи підприємства, що відображає витрати цього підприємства і дає змогу визначити його доходи.

Залежно від функціонального призначення розрізняють розрахункову, фактичну, виробничу і повну собівартість.

У розрахунковій собівартості фіксують очікувані на період дії прийнятої виробничої програми затрати. Фактична собівартість відображає дійсну величину витрат за вказаний період і відрізняється від розрахункової на величину штрафів, пені, неустойок, збитків від стихійного лиха та ін. Виробнича собівартість охоплює витрати на виготовлення товару та загальновиробничі витрати. До повної собівартості належать виробнича собівартість і витрати, пов'язані з реалізацією продукції.

Звернемо особливу увагу на виробничу та повну собівартість. Собівартість продукції має свої складові, при чому по різних галузях народного господарства вони можуть бути різними. Складовими собівартості спирту є статті витрат, а саме: сировина, допоміжні матеріали, паливо, заробітна плата, утримання обладнання, загальновиробничі  та витрати,  яка складають виробничу собівартість. В повну собівартість спирту також включаються адміністративні витрати, витрати на збут і інші витрати.

В своєму дослідженні ми скористуємось даними по деяких спиртових заводах відносно собівартості спирту, які знаходять на Поділлі, яке має всі природно-кліматичні умови для розвитку і процвітання спиртової промисловості в України. За десять років (2000-2009рр.) на Барському спиртовому заводі, що на Вінниччині можна відмітити ріст повної собівартості з 11,69 грн. до 24,78 грн. за 1 декалітр, тобто більше чим в 2 рази, при чому виробнича собівартість за відповідний період складає 11,41грн. і 23,65 грн., тобто ріст становив теж більше чим в 2 рази. Ці зміни відбулись на підставі збільшення ціни на сировину, з 7,47 грн. в 2000р. до 16,16 грн. в 2009р., тобто відповідно теж більше чим в 2 рази. Крім збільшення ціни на сировину, відбулось і збільшення витрат на допоміжні матеріали з 0,21 грн. до 0,71, тобто в 3,3 раз; і на загальновиробничі витрати, які зросли з 0,51 грн. до 3,04 грн.

Досліджуючи тенденції собівартості на спиртових заводах ми проаналізуємо ситуацію і на Довжоцькому спиртзаводі, що на Хмельниччині. Також за десять років повна собівартість спирту на Довжоцькому заводі на 1 декалітр зріс з 12,43 грн. до 28,05грн. Виробнича собівартість відповідно теж зросла з 11,35 до 26,34 грн., за рахунок підвищення вартості: сировини - на 13,32 грн., допоміжних матеріалів - 0,25 грн., палива - 0,63 грн., заробітної плати - 0,07 грн. та інших витрат.

Аналізуючи повну і виробничу собівартість спирту на Вінниччині та Хмельниччині ми відмічаємо підвищення затрат на - сировину, допоміжні матеріали, паливо, заробітну плату, утримання обладнання, адміністративних витрат та втрати на збут, інших витрат, що є результатом ряду передумов, а саме:

•-  підвищення цін на сировину, допоміжні матеріали, паливо;

•-  ріст мінімальної заробітної плати, що призводить до збільшення витрат на заробітну плату;

•-  збільшення транспортних витрат.

 Ми можемо відмітити незначна і коливається до 3 % до виробничої собівартості, незважаючи, щщ це є прямою передумовою до штучного звужування платоспроможності населення, що являє собою негативне явище в економіці.

Для виявлення тенденцій в зміні собівартості спирту необхідно зосередити увагу на проведенні аналізу витрат за статтями калькуляцій в порівнянні з плановими, попередніми даними. При проведення даного аналізу необхідно проаналізувати кожну статті витрат окремо визначивши відповідні зміни, а саме:

- величину економії чи витрат по кожні статті;

- часту впливу кожної статті витрат на зниження чи збільшення собівартості продукції;

- вплив різних факторів не величину витрат за окремими статтями.

Після проведення аналізу витрат собівартості спирту, необхідно також звернути увагу на такі фактори:

•-         асортимент;

•-         економії матеріальних витрат і шляхи їх мобілізації;

•-         змін, норм та заміни;

•-         витрат на 1 грн. продукції;

•-         зміни питомої ваги в загальному обсязі виробництва;

•-         зміну коефіцієнта еластичності.

Аналіз собівартості продукції, що ми провели свідчить про те, що:

по-перше ціни на спирт зростають на підставі небезпідставного підвищення собівартості на спирт (зростає вартість сировини) ;

по-друге - ціни в Україні вищі на спирт ніж в Європі.

Виходячи з цього новоутворене державне підприємство «Укрспирт» повинне:

 - сприяти централізації постачання сировини на спиртові підприємства;

- запровадити одну систему калькулювання (планового і фактичного) спирту на всіх підприємствах ДП «Укрспирт»

- скласти єдину програми реалізації спирту;

- розробити заходи, щодо ефективного використання трудових ресурсів на підприємства, а також зацікавити їх в підвищення свого потенціалу і продуктивності праці.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>