XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ольшанський О.В. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ.

Рубрика: Економіка

Ольшанський О.В.

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Основним питанням при розробці методології рейтингової оцінки є визначення показників, що відображають реальну інвестиційну привабливість того чи іншого району області.

При визначенні складу показників пропонується порівняльний аналіз декількох авторитетних методик оцінки рейтингу інвестиційної привабливості. Автори різних підходів використовували різноманітні наукові механізми виведення інвестиційно значущих показників, що дає можливість зіставити результати, отримані декількома групами вчених, які використовували різні методи досягнення єдиної цілі.

Незважаючи на відмінності в підсумковому якісному і кількісному складі показників порівнюваних методик, можна вести мову про наявність певних закономірностей, які демонструють наближення до об'єктивного віддзеркалення існуючої інвестиційної привабливості.

Порівняльний аналіз було зроблено між такими методиками рейтингової оцінки: методикою рейтингового агентства «Експерт-РА» [1]; методикою, що розроблена групою російських вчених: І. Ройзманом, А. Шахнозаровим, І. Гришиною [2].

Як методологічний принцип запропоновано традиційний підхід до визначення інвестиційної привабливості територій як інтегрального показника, що описується двома групами показників. Ці два блоки показників характеризують інвестиційний потенціал та інвестиційні ризики даних адміністративно-господарчих одиниць.

Інвестиційний потенціал пропонується оцінювати за такими напрямами: виробничий потенціал; трудові ресурси; рівень розвинутості ринкових відносин; рівень розвинутості комерційної інфраструктури; соціальна забезпеченість населення (рівень споживчих можливостей); рівень інвестиційної активності регіону; рівень розвитку інфраструктури; інноваційний потенціал.

Другим блоком показників оцінки інвестиційної привабливості є інвестиційні ризики. Інвестиційні ризики пропонується оцінювати за такими досить традиційними напрямами: фінансові ризики, і економічні ризики, соціальні, кримінальні та екологічні ризики.

При проведенні рейтингової оцінки інвестиційної привабливості важливим питанням є вибір математичного апарату обробки первісних даних, що відбивають значення складу показників, і зведення їх в один підсумковий інтегрований показник інвестиційної привабливості.

При проведенні даного рейтингу інвестиційної привабливості використовуються тільки кількісні факторіальні показники. Числові значення факторіальних показників беруться з офіційних публікацій обласних статистичних управлінь.

Оскільки для проведення рейтингу використовуються неоднорідні показники, які не підлягають зіставленню, та містять значні "внутрішньорегіональні перепади", необхідним стає процес стандартизації цих показників. При здійсненні розрахунків доцільно використовувати метод стандартизації показників, розроблений В. Є. Швецем [3].

Для початку знаходиться X - середньоарифметичне значення факторіального показника для всіх досліджуваних об'єктів (районів області). Потім визначається середньоквадратичне відхилення показника  - (хi-Х)2, де

хi - фактичне значення і-того факторіального показника (значення факторіального показника для одного району). Далі обчислюється стандартизоване відхилення показника за формулою

image002.gif

де     S - стандартизоване відхилення показника;

n - кількість досліджуваних об'єктів.

Для визначення стандартизованого значення i-того факторіального показника (х'i ) необхідно скористатися формулою

image0021.png

Підставивши формулу (1) у формулу (2), одержуємо загальний вираз процесу знаходження стандартизованого значення показника:

image0022.png

В свою чергу значення аналітичного показника для конкретного району знаходиться як середньоарифметичне значення cтандартизованих факторіальних показників, що входять у його склад. При урахуванні вагомості показників  складаються  бали  аналітичних  показників  помножені  на їхню відносну значимість.

У запропонованій методиці вагомість показників не враховується. Звичайно, не можна заперечувати різний ступінь значущості факторів для інвестора, але щоб уникнути збільшення частки суб'єктивності рейтингової продукції, залишаємо відкритим питання про чисельне значення ваг і вважаємо більш зручним для користувача (інвестора) можливість самому розставляти пріоритети та вводити їх, у разі потреби, в розрахунки.

Для виконання безпосередніх розрахунків потрібно використовувати досить складний математичний апарат з великою кількістю обчислень, тому для оптимізації розрахункових процесів при розробці рейтингу корисно використовувати програму електронних таблиць Microsoft Excel

Після розрахунку всіх аналітичних показників Microsoft Excel дозволяє  автоматичне обчислення інтегрованих показників інвестиційної привабливості і ризиків.. На базі обчислених інтегрованих показників можливе формування діаграм із заданими параметрами. Вони ілюструють величину інвестиційних потенціалів і ризиків регіонів, а також відбивають структуру цих показників. Зображення рейтингу у вигляді таких діаграм є досить інформативним для користувача і розглядається як один із способів надання інформації потенційному   інвестору.  

Література:

•1.       Эксперт. - 2001. - №41(301). http: // www.raexpert.ru/ Expert/ region2001./геg1.htm

•2.      Ройзман И., Шахназаров А., Гришина И., Комплексная оценка инвестиционной  привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей. http://www.ivr.nm.ru

•3.       Швець В.Є. Методод стандартизації показників у аналізі інвестиційної привабливості регіонів // Фінанси України. - 1998. -№5.~ c. 23 - 26.

e-mail: olshanskiya@mail.ru


Один комментарий к “Ольшанський О.В. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ.”

  1. Олександр:

    Дипломні, курсові, контрольні роботи
    http://diplomservis.com.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>