XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ольшевська О.В., Мельничук К.В. НА ШЛЯХУ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО СПЕЦІАЛІСТА.

Ольшевська Олена Василівна

Мельничук Каріна Вікторівна

Вінницький торговельно -економічний інститут КНТЕУ

НА ШЛЯХУ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО СПЕЦІАЛІСТА

Вже близько десяти років здійснюється реформування системи вищої освіти в Україні, у ході якої досягнуто істотних результатів. Але актуальною залишається  проблема підготовки висококваліфікованих фахівців, адаптованих до потреб сучасного ринку праці. Особливістю діяльності молодого фахівця у більшості галузях та напрямках діяльності у нашій країні є необхідність застосування знань не тільки за фахом, але й широкого спрямування. Також для успішного кар'єрного зросту необхідною умовою є відновлення і удосконалення своєї кваліфікації. Основною проблемою випускника ВНЗ є недостатня базова теоретична підготовка, тому практична діяльність вдається йому важко і виникають проблеми з успішною професійною адаптацією і компетентністю. У свою чергу роботодавці зацікавлені у співпраці з досвідченими фахівцями, або з молодими спеціалістами, які зарекомендували себе ще студентами і на навчання яких доцільно вкладати гроші для подальшої співпраці. Тому нині на ринку праці відбувається складна ситуація для більшості випускників ВНЗ. Шляхом укладання договору з роботодавцем, ВНЗ в змозі надати практичну підготовку майбутньому фахівцю, а по закінченню навчання , студент зможе зразу піти на роботу з достатнім досвідом.

Так як студент самостійна особистість його підготовка як фахівця повинна заключатися не тільки на теоретичній основі, але й на формуванні у нього різних рис характеру, гуманності, здатності до відповідальних дій та прийняття рішень, співробітництва з іншими людьми, комунікабельність. Також має місце проблема працевлаштування фахівців професій, що є  надлишковими в відповідних регіонах країни, що призводить до безробіття та зменшення попиту на деякі види діяльності, з цього випливає негативна ситуація на ринку праці. Тому ВНЗ повинні удосконалювати свою систему освіти шляхом вивчення специфіки свого регіону та визначення необхідних професій у різних галузях діяльності, вносячи відповідні корективи у зміст навчання, використовуючи нові технології вищої освіти, з огляду на міжнародний досвід підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Рівень підготовки молодих спеціалістів залежить від викладацького професіоналізму. На сьогодні актуальною проблемою є недостатній практичний досвід викладачів. Метою навчання спеціалістів є свідома робота з літературними джерелами для системного набуття теоретичних знань та вміння застосувати їх на прикладному рівні за допомогою висококваліфікованого викладацького складу.

Визначимо ключові моменти, які складають основу розробки моделі випускника ВНЗ: забезпечення якості підготовки (її відповідність тенденціям розвитку ринку праці); необхідність підготовки  нових спеціальностей; оволодіння сучасними технологіями та широким спектром додаткових знань;нововведення зі сторони ВНЗ та викладачів; орієнтація на особистість фахівця; взаємозв'язок фундаментальної теоретичної підготовки із практичною діяльністю.

Завдяки зазначеним способам оптимізації навчання у вищій школі, з'являється можливість такої підготовки фахівців, яка дозволить максимально поліпшити ситуацію на ринку праці та відкрити більші можливості для майбутніх спеціалістів.

Література:

1.Астахова В.І., Астахова К.В. Проблеми подальшого розвитку освіти

// Соціологія міста: Зб. наук. праць. - Д-ськ.: Основа 2001.- 45-47с.

2.Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлебнік С.Р. Соціальна педагогіка. - К.: Вища школа 1997. - 34-38с.

 

Е-mail:karya140788@rambler.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>