XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Омельяненко В.А. ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

Омельяненко В.А.

Сумський державний університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

В умовах сьогодення проблема формування екологічного іміджу підприємств набуває все більшої значимості. Процеси глобального забруднення біосфери і загрози для здоров'я в результаті погіршення якості навколишнього середовища закономірно привели до різного роду санкцій, спрямованих на запобігання цих явищ. Мотивацією для покупців у виборі продуктів тепер стали екологічний імідж підприємства-виробника та екологічна якість продукції.

 Формування позитивного екологічного іміджу підприємства передбачає переконання суспільства в тому, що робота підприємства не порушує, а навпаки, захищає екологічні інтереси людей, території, країни та світу в цілому.

Під екологічним іміджем підприємства звичайно розуміють:

• систему стійких стереотипів, що склалися в суспільстві, про вплив діяльності цієї організації на стан навколишнього середовища;

• уявлення споживачів про "екологічність" продукції та послуг організації, що розуміється як відповідність продукції і послуг прийнятим нормам якості;

• впевненість ділових і фінансових партнерів у дотриманні організацією вимог екологічного законодавства[1].

Імідж екологічно свідомого підприємства сприяє покращанню збуту його продукції. Деякі виробники вже тепер отримують результати від виробництва та реалізації такої продукції і проводять подальші дослідження у цій сфері.

Екологічний імідж неможливий без змін у самому підприємстві, а саме без впровадження технологій екологічно чистого виробництва, тобто виробництва товарів і надання послуг, яке змінює існуючі екологічно руйнівні технології виробництва та тенденції деструктивного природокористування. Екологічно чисте виробництво передбачає, що товари та процеси не повинні бути небезпечними для споживачів. Екологічно чистими продуктами, на думку експертів, є ті, які отримані на екологічно чистій території з натуральної сировини за сучасною технологією, без генетично-модифікованих інгредієнтів, штучних консервантів, барвників, смакових добавок та інших домішок; крім того, органічна продукція повинна відповідати якісним і санітарним стандартам екологічно чистих продуктів і містити на упакуванні спеціальні символи.

Обсяг світового ринку екологічно чистих продуктів за деякими оцінками перевищує $30 млрд. В останні 10 років попит на них подвоївся, і очікується, що за прогнозами  експертів, ринок екологічно чистої продукції до 2020 року може досягти обороту $200-250 млрд. у рік. Очевидно, що процвітання підприємства безпосередньо пов'язане із благополуччям споживача, що відбивається у формі платоспроможного попиту. У зв'язку із цим, "екологічна чистота" як концепція просування здатна принести мільярди[2].

Важливим аспектом є донесення до споживачів інформації про екологізацію виробництва на підприємстві. Зміна іміджу можлива шляхом розробки спеціальної програми, спрямованої на роз'яснення ролі підприємства, на основі аналізу тенденцій, які важливо донести до свідомості споживачів.

Одним з основних інструментів впливу на споживачів, є екомаркування на упаковці та екологічне рейтингування.

Екологічне маркування представляє собою певний знак, що наноситься на упакування продукції, наявність якого свідчить про високий рівень екологічної безпеки, перевірений та підтверджений незалежною третьою стороною (експертами-екологами). В Україні продукція сертифікується відповідно до міжнародного стандарту ISO 14024 (екологічне маркування, тип 1) в міжнародній системі сертифікації SIC (System of independent certification), з наданням відповідного міжнародного сертифікату та права використання національного знаку екологічного маркування. Український знак екологічного маркування „Екологічно чисто та безпечно" включений до міжнародного реєстру Глобальної мережі екологічного маркування та визнано 35 країнами світу, в т.ч. ЄС, що в умовах найближчого вступу України до Світової організації торгівлі є важливим фактором підвищення конкурентоздатності продукції українських виробників на світовому ринку та основним критерієм вибору з боку споживача. На сертифікацію можуть бути представлені тільки окремі види продукції[3].

Наступним інструментом формування іміджу є екологічне рейтингування, яке дозволяє оцінити динаміку роботи підприємства над покращенням якості продукції або визначити підприємств-порушників, які ігнорують екологічні вимоги. Згідно з методологією дослідження Account Ability основним критерієм екологічного рейтингу є те, як компанії втілюють у життя заявлені проекти щодо екологічної безпеки і як вони реалізовують соціальні програми. Компанії,  представлені у дослідженні, оцінюються у чотирьох категоріях:

1. Наскільки бізнес-стратегії компанії співвідносяться з важливими соціальними та екологічними тенденціями?

2. Чи враховує думку акціонерів найвища керівна ланка компанії при прийнятті стратегій та формуванні корпоративної політики?

3. Чи залучає компанія до діалогу людей, які мають свій інтерес у її діяльності?

4. Чи керує компанія своїм впливом на природу і суспільство?

Низький екологічний імідж підприємств все частіше стає бар'єром для розвитку підприємства на внутрішньому та виходу підприємства на зовнішній ринок. Стійкий розвиток підприємств і поліпшення їхньої конкурентоздатності, як відомо, вимагає комплексного рішення екологічних, технічних, економічних і соціальних завдань. Цей підхід передбачає кардинальний перехід від боротьби з наслідками шкідливого впливу на навколишнє середовище до запобігання таких впливів, мінімізації збитків.

Література:

•1.     Суздалева А., Безносов В. Экологический имидж компании // Корпоративная имиджелогия, 2009. - №1. 

•2.     Подарь Е.В. «Экологическая чистота» как концепция продвижения продукта [Электронный ресурс].- Режим доступа: www.volsu.ru/s_conf/10/cdoc46.doc

•3.     Чи потрібне нам екологічне маркування?[Електронний ресурс]// Режим доступу.: http://www.lesovod.org.ua/node/2572

E-mail: sumyvit@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>